Đăng ký các khóa học
Đăng ký các khóa học Đăng ký các khóa học

 

 Đăng ký các khóa học tại tầng 4 mời liên hệ với:

1.  Mr. Nguyễn Trường Thành

     Tel: (31) 3733118

     Mob: 0912050105

2.  Mr. Đoàn Tuấn Dũng

     Tel: (31) 3733118

     Mob: 0903855287

   

* Lịch học khóa Nhận thức an ninh tàu biển: 08g00 sáng thứ năm hàng tuần

 

 

* Lịch học khóa tàu dầu: 08g00 sáng thứ tư ngày 14/09/2016

* Lịch học khóa tàu dầu: 08g00 sáng thứ sáu ngày 23/09/2016

* Lịch học khóa Hải đồ điện tử: 08g00 sáng  ba ngày 01/11/2016

* Lịch học khóa tàu dầu: 08g00 sáng thứ sáu ngày 18/11/2016 

* Lịch học khóa Hải đồ điện tử: 08g00 sáng  thứ ba ngày 22/11/2016

Từ khóa:
Đăng ký học tại tầng 4 Công ty C.P Vận tải biển Việt Nam

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container