Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên VOSCO - Một cơ sở huấn luyện Hải đồ điện tử Type Specific Tokyo Keiki của Nhật tại Việt Nam.
Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên VOSCO - Một cơ sở huấn luyện Hải đồ điện tử Type Specific Tokyo Keiki của Nhật tại Việt Nam. Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên VOSCO - Một cơ sở huấn luyện Hải đồ điện tử Type Specific Tokyo Keiki của Nhật tại Việt Nam.

 Ngày 28/08/2016, hãng hải đồ điện tử Tokyo Keiki của Nhật Bản đã cử các chuyên gia sang lắp đặt thiết bị huấn luyện cho các Model của Tokyo Keiki bao gồm EC-7000/7500 series, EC 8000/8500 series và EC-8100/8600 series. Các giảng viên của Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên VOSCO cũng được hãng Tokyo Keiki đào tạo và cấp chứng chỉ huấn luyện viên Hải đồ điện tử loại Tokyo Keiki của hãng tại Việt Nam.

 Với thiết bị huấn luyện giống như được lắp trên các tàu biển nên các sỹ quan boong sau khi hoàn thành khóa học đã có thể khai thác sử dụng được ngay sau khi nhập tàu.

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng trung tâm huấn luyện thuyền viên Vosco huấn luyện thuyền viên tại Hải phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container