Trung tâm huấn luyện thuyền viên VOSCO Cơ sở tin cậy huấn luyện cập nhật, nâng cao kỹ năng làm việc cho thuyền viên hàng hải
Trung tâm huấn luyện thuyền viên VOSCO Cơ sở tin cậy huấn luyện cập nhật, nâng cao kỹ năng làm việc cho thuyền viên hàng hải Trung tâm huấn luyện thuyền viên VOSCO Cơ sở tin cậy huấn luyện cập nhật, nâng cao kỹ năng làm việc cho thuyền viên hàng hải

            Theo nhu cầu sử dụng thuyền viên, việc đáp ứng và thỏa mãn các yêu cầu của quốc tế và trong nước đang ngày càng là một áp lực không chỉ cho các trường đào tạo chuyên nghiệp mà còn cho cả các doanh nghiệp vận tải biển. Trước nhu cầu cấp bách đó, ngày 29/03/2006 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) đã thành lập Trung tâm huấn luyện thuyền viên (TTHLTV) với nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện, cập nhật, nâng cao kỹ năng làm việc cho đội ngũ sỹ quan, thuyền viên của Công ty nhằm đáp ứng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để phục vụ cho đội tàu đang phát triển rất nhanh của Công ty cả trong các lĩnh vực tàu hàng khô, tàu dầu, tàu container và làm thuê cho các chủ tàu trong và ngoài nước.

            Những điều kiện trên đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của đăng kiểm DNV và Bộ luật STCW95. Ngày 19/03/2009, TTHLTV VOSCO đã được đăng kiểm DNV đánh giá, cấp Giấy chứng nhận phù hợp và trở thành Trung tâm huấn luyện thuyền viên đầu tiên tại Việt Nam được cấp giấy này.

           Ngoài ra, sau khi thẩm định, đánh giá, ngày 18/05/2009 Bộ giao thông Vận tải đã ra Quyết định số 1346/QĐ-BGTVT chấp nhận và cấp phép cho TTHLTV VOSCO được phép tiến hành huấn luyện thuyền viên và cấp chứng chỉ các khóa học

          Trong nhiều năm qua Công ty đã không ngừng phát triển với đội tàu, với việc thành lập TTHLTV của riêng mình, Công ty đã đáp ứng được số lượng thuyền viên và không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn cho tất cả các chức danh. Từ cập nhật làm quen cho các kỹ sư và thuyền viên mới tuyển đến huấn luyện chuyên môn lái, máy, điện cho các sỹ quan chuẩn bị xuống tàu và sỹ quan các tàu lên nghỉ phép nhằm nắm vững những yêu cầu mới của các Bộ luật hàng hải mới ban hành, nâng cao khả năng chuyên môn cho các sỹ quan, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn sản xuất.  

            Chất lượng thuyền viên qua các lớp đào tạo của TTHLTV VOSCO đã được khẳng định. Một số các công ty vận tải biển khác cũng đã gửi thuyền viên đến huấn luyện tại TTHLTV như VIPCO, Đông Đô, Công ty xuất khẩu lao động hàng hải MMS, Công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại TRANSCO….., và họ đều hài lòng với chất lượng đào tạo thuyền viên ở VOSCO.

TTHLTV  VOSCO được đầu tư hệ thống phòng học trang bị hiện đại đặc biệt là các hệ thống mô phỏng buồng lái và mô phỏng buồng máy là phần mềm mới nhất. Đội ngũ hướng dẫn viên là các thuyền trưởng, máy trưởng lâu năm có nhiều kinh nghiệm đi biển, nhiều người đã được tham gia các khóa huấn luyện quốc tế của IMO giành cho các hướng dẫn viên dạy hệ thống mô phỏng.

TTHLTV VOSCO hiện nay đang đủ điều kiện tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải sau:

1. Huấn luyện Nhận thức an ninh tàu biển.

2. Huấn luyện Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh tàu biển cụ thể.

3. Huấn luyện Sỹ quan an ninh tàu biển.

4. Huấn luyện Cơ bản tàu dầu.

5. Huấn luyện Cơ bản tàu hóa chất.

6. Huấn luyện Cơ bản tàu khí hóa lỏng.

7. Huấn luyện Quan sát và đồ giải Radar.

8. Huấn luyện Quản lý đội ngũ/nguồn lực buồng lái.

9. Huấn luyện Quản lý đội ngũ/nguồn lực buồng máy.

10. Huấn luyện Khai thác hệ thống thông tin và chỉ báo Hải đồ điện tử (ECDIS).

11. Huấn luyện Quản lý an toàn tàu biển.

12. Huấn luyện Nâng cao tàu dầu.

13. Huấn luyện Nâng cao tàu hóa chất.

14. Huấn luyện Nâng cao tàu khí hóa lỏng.

15. Huấn luyện Thiết bị đồ giải Radar tự động (ARPA).

16. Huấn luyện Huấn luyện viên chính.

17. Đào tạo tiếng Anh hàng hải chuyên ngành Điều khiển tàu biển trình độ 1.

18. Đào tạo tiếng Anh hàng hải chuyên ngành Điều khiển tàu biển trình độ 2.

19. Đào tạo tiếng Anh hàng hải chuyên ngành Điều khiển tàu biển trình độ 3.

20. Đào tạo tiếng Anh hàng hải chuyên ngành Khai thác máy tàu biển trình độ 1.

21. Đào tạo tiếng Anh hàng hải chuyên ngành Khai thác máy tàu biển trình độ 2.

22. Đào tạo tiếng Anh hàng hải chuyên ngành Khai thác máy tàu biển trình độ 3.

Keywords:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container