Danh sách chứng chỉ/chứng nhận (Certificate)

Hiển thị 2801-2850 của 2919 kết quả.
NoHọ tên
Fullname
Ngày sinh
Date of birth
Còn hiệu lực?
Valid?
Loại giấy tờ
Certificate name
Khóa học
Training course
Số giấy tờ
Certificate No.
Chức danh
Capacity
Ngày cấp
Date of issue
Ngày hết hạn
Date of expiry
Lý do
Reason
2801 Mr. Hoàng Văn Hoàn hoang van hoan Việt Nam viet nam 09/07/1993 9th Jul. 1993status_5980 5683-18/VMTC30/09/2018 30th Sep. 20181538240400230/09/2023 30th Sep. 2023
2802 Mr. Hoàng Văn Hoàn hoang van hoan Việt Nam viet nam 09/07/1993 9th Jul. 1993status_5969 5586-18/VMTC25/09/2018 25th Sep. 20181537808400225/09/2023 25th Sep. 2023
2803 Mr. Hồ Hoàn ho hoan Việt Nam viet nam 10/01/1980 10th Jan. 1980status_8984Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 5222R-17/VMTC01/09/2017 1st Sep. 20171504198800001/09/2022 1st Sep. 2022
2804 Mr. Lê Tất Hoàn le tat hoan Việt Nam viet nam 18/02/1983 18th Feb. 1983status_5041Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS 0066-18/TK-VMTC05/05/2018 5th May. 20181525453200005/05/2023 5th May. 2023
2805 Mr. Nguyễn Mạnh Hoàn nguyen manh hoan Việt Nam viet nam 05/04/1999 5th Apr. 1999status_11224Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 0246-20/VMTC06/01/2020 6th Jan. 20201578243600206/01/2025 6th Jan. 2025
2806 Mr. Nguyễn Ngọc Hoàn nguyen ngoc hoan Việt Nam viet nam 28/12/1990 28th Dec. 1990status_10709Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 6034R-19/VMTC22/06/2019 22nd Jun. 20191561136400222/06/2024 22nd Jun. 2024
2807 Mr. Nguyễn Quang Hoàn nguyen quang hoan Việt Nam viet nam 15/09/1983 15th Sep. 1983status_7172Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 0424-19/VMTC21/01/2019 21st Jan. 20191548003600221/01/2014 21st Jan. 2014
2808 Mr. Nguyễn Quang Hoàn nguyen quang hoan Việt Nam viet nam 15/09/1983 15th Sep. 1983status_7154Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 0224-18/VMTC15/01/2019 15th Jan. 20191547485200215/01/2024 15th Jan. 2024
2809 Mr. Nguyễn Quang Hoàn nguyen quang hoan Việt Nam viet nam 15/09/1983 15th Sep. 1983status_3282Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 6685R-17/VMTC09/12/2017 9th Dec. 20171512752400009/12/2022 9th Dec. 2022
2810 Mr. Nguyễn Quốc Hoàn nguyen quoc hoan Việt Nam viet nam 06/02/1981 6th Feb. 1981status_9630Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1127R-19/VMTC18/02/2019 18th Feb. 20191550422800218/02/2024 18th Feb. 2024
2811 Mr. Nguyễn Quốc Hoàn nguyen quoc hoan Việt Nam viet nam 06/02/1981 6th Feb. 1981status_9480Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 5910-19/VMTC21/06/2019 21st Jun. 20191561050000221/06/2024 21st Jun. 2024
2812 Mr. Nguyễn Văn Hoàn nguyen van hoan Việt Nam viet nam 20/12/1978 20th Dec. 1978status_9166Ship Handling CourseShip Handling 0118-19/SH-VMTC14/06/2019 14th Jun. 20191560445200214/06/2024 14th Jun. 2024
2813 Mr. Nguyễn Văn Hoàn nguyen van hoan Việt Nam viet nam 20/12/1978 20th Dec. 1978status_9086Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 5046-19/VMTC05/06/2019 5th Jun. 20191559667600205/06/2024 5th Jun. 2024
2814 Mr. Nguyễn Văn Hoàn nguyen van hoan Việt Nam viet nam 02/08/1978 2nd Aug. 1978status_8589Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 3613R-19/VMTC05/04/2019 5th Apr. 20191554397200205/04/2024 5th Apr. 2024
2815 Mr. Nguyễn Văn Hoàn nguyen van hoan Việt Nam viet nam 28/03/1989 28th Mar. 1989status_5504Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 3430-18/VMTC13/06/2018 13th Jun. 20181528822800013/06/2023 13th Jun. 2023
2816 Mr. Ngô Văn Hoàn ngo van hoan Việt Nam viet nam 10/05/1995 10th May. 1995status_7019 7884-18/VMTC20/12/2018 20th Dec. 20181545238800220/12/2023 20th Dec. 2023
2817 Mr. Phùng Tuấn Hoàn phung tuan hoan Việt Nam viet nam 03/11/1973 3rd Nov. 1973status_11846Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 2183R-19/VMTC14/03/2020 14th Mar. 20201584118800214/03/2025 14th Mar. 2025
2818 Mr. Phùng Tuấn Hoàn phung tuan hoan Việt Nam viet nam 03/11/1973 3rd Nov. 1973status_11725Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 1941R-19/VMTC03/03/2020 3rd Mar. 20201583168400203/03/2025 3rd Mar. 2025
2819 Mr. Phùng Tuấn Hoàn phung tuan hoan Việt Nam viet nam 03/11/1973 3rd Nov. 1973status_2955Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 5979R-17/VMTC02/11/2017 2nd Nov. 20171509555600002/11/2022 2nd Nov. 2022
2820 Mr. Phùng Tuấn Hoàn phung tuan hoan Việt Nam viet nam 03/11/1973 3rd Nov. 1973status_2945Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEnvironment Officer Training 0125R-17/EV-VMTC09/10/2017 9th Oct. 20171507482000009/10/2022 9th Oct. 2022
2821 Mr. Phạm Thành Hoàn pham thanh hoan Việt Nam viet nam 20/10/1988 20th Oct. 1988status_5992 5890-18/VMTC10/10/2018 10th Oct. 20181539104400210/10/2023 10th Oct. 2023
2822 Mr. Phạm Thành Hoàn pham thanh hoan Việt Nam viet nam 20/10/1988 20th Oct. 1988status_5987 5690-18/VMTC30/09/2018 30th Sep. 20181538240400230/09/2023 30th Sep. 2023
2823 Mr. Phạm Văn Hoàn pham van hoan Việt Nam viet nam 08/10/1985 8th Oct. 1985status_3048Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 6189-17/VMTC13/11/2017 13th Nov. 20171510506000013/11/2022 13th Nov. 2022
2824 Mr. Trần Lưu Hoàn tran luu hoan Việt Nam viet nam 20/09/1973 20th Sep. 1973status_5688 4463R-18/VMTC09/08/2018 9th Aug. 20181533747600009/08/2023 9th Aug. 2023
2825 Mr. Vũ Mạnh Hoàn vu manh hoan Việt Nam viet nam 10/09/1986 10th Sep. 1986status_1578Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 3110-17/VMTC11/06/2017 11th Jun. 20171497114000011/06/2022 11th Jun. 2022
2826 Mr. Vũ Mạnh Hoàn vu manh hoan Việt Nam viet nam 10/09/1986 10th Sep. 1986status_1562Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 3286-17/VMTC21/06/2017 21st Jun. 20171497978000021/06/2022 21st Jun. 2022
2827 Mr. Đặng Quốc Hoàn dang quoc hoan Việt Nam viet nam 19/03/1990 19th Mar. 1990status_9783Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 7218-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2828 Mr. Đặng Quốc Hoàn dang quoc hoan Việt Nam viet nam 19/03/1990 19th Mar. 1990status_9751Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 7144-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2829 Mr. Đặng Quốc Hoàn dang quoc hoan Việt Nam viet nam 19/03/1990 19th Mar. 1990status_9741Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 6491-19/VMTC29/06/2019 29th Jun. 20191561741200229/06/2024 29th Jun. 2024
2830 Mr. Đặng Quốc Hoàn dang quoc hoan Việt Nam viet nam 19/03/1990 19th Mar. 1990status_9722Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 7010-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2831 Mr. Đồng Minh Hoàn dong minh hoan Việt Nam viet nam 17/06/1983 17th Jun. 1983status_279Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 1798-17/VMTC06/04/2017 6th Apr. 20171491411600006/04/2022 6th Apr. 2022
2832 Mr. Đồng Minh Hoàn dong minh hoan Việt Nam viet nam 17/06/1983 17th Jun. 1983status_66Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 1915-17/VMTC12/04/2017 12th Apr. 20171491930000012/04/2022 12th Apr. 2022
2833 Mr. Đỗ Văn Hoàn do van hoan Việt Nam viet nam 27/09/1991 27th Sep. 1991status_2831Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 5604-17/VMTC15/10/2017 15th Oct. 20171508000400015/10/2022 15th Oct. 2022
2834 Mr. Đỗ Văn Hoàn do van hoan Việt Nam viet nam 27/09/1991 27th Sep. 1991status_2613Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 5208R-17/VMTC23/09/2017 23rd Sep. 20171506099600023/09/2022 23rd Sep. 2022
2835 Mr. Bùi Duy Hoàng bui duy hoang Việt Nam viet nam 19/05/1982 19th May. 1982status_6540 6485R-18/VMTC02/11/2018 2nd Nov. 20181541091600202/11/2023 2nd Nov. 2023
2836 Mr. Bùi Văn Hoàng bui van hoang Việt Nam viet nam 26/08/1987 26th Aug. 1987status_12260Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 3810-20/VMTC18/05/2020 18th May. 20201589734800218/05/2025 18th May. 2025
2837 Mr. Bùi Văn Hoàng bui van hoang Việt Nam viet nam 19/10/1988 19th Oct. 1988status_10878Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 6335R-19/VMTC28/06/2019 28th Jun. 20191561654800228/06/2024 28th Jun. 2024
2838 Mr. Bùi Văn Hoàng bui van hoang Việt Nam viet nam 19/10/1988 19th Oct. 1988status_10863Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 7877R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2839 Mr. Bùi Văn Hoàng bui van hoang Việt Nam viet nam 19/10/1988 19th Oct. 1988status_10811Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 7647R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2840 Mr. Dương Minh Hoàng duong minh hoang Việt Nam viet nam 01/04/1992 1st Apr. 1992status_6348 6849-18/VMTC10/11/2018 10th Nov. 20181541782800210/11/2023 10th Nov. 2023
2841 Mr. Hà Thế Hoàng ha the hoang Việt Nam viet nam 26/10/1990 26th Oct. 1990status_3512Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 0191-18/VMTC11/01/2018 11th Jan. 20181515603600011/01/2023 11th Jan. 2023
2842 Mr. Hà Thế Hoàng ha the hoang Việt Nam viet nam 26/10/1990 26th Oct. 1990status_3432Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 0055-18/VMTC05/01/2019 5th Jan. 20191546621200205/01/2024 5th Jan. 2024
2843 Mr. Lã Huy Hoàng la huy hoang Việt Nam viet nam 23/01/1997 23rd Jan. 1997status_8449Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 4015-19/VMTC15/04/2019 15th Apr. 20191555261200215/04/2024 15th Apr. 2024
2844 Mr. Lê Huy Hoàng le huy hoang Việt Nam viet nam 13/10/1973 13th Oct. 1973status_7958Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 0677R-19/VMTC22/01/2019 22nd Jan. 20191548090000222/01/2024 22nd Jan. 2024
2845 Mr. Lê Ngọc Hoàng le ngoc hoang Việt Nam viet nam 24/07/1981 24th Jul. 1981status_11693Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 1876R-20/VMTC28/02/2020 28th Feb. 20201582822800228/02/2025 28th Feb. 2025
2846 Mr. Lê Ngọc Hoàng le ngoc hoang Việt Nam viet nam 24/07/1981 24th Jul. 1981status_11579Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 1326R-20/VMTC17/02/2020 17th Feb. 20201581872400217/02/2025 17th Feb. 2025
2847 Mr. Lê Ngọc Hoàng le ngoc hoang Việt Nam viet nam 24/07/1981 24th Jul. 1981status_10853Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 7698R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2848 Mr. Lê Ngọc Hoàng le ngoc hoang Việt Nam viet nam 24/07/1981 24th Jul. 1981status_10798Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 7593R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2849 Mr. Lê Đăng Hoàng le dang hoang Việt Nam viet nam 05/10/1993 5th Oct. 1993status_12032Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 2736R-20/VMTC13/04/2020 13th Apr. 20201586710800213/04/2025 13th Apr. 2025
2850 Mr. Lưu Mạnh Hoàng luu manh hoang Việt Nam viet nam 12/08/1991 12th Aug. 1991status_8747Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1793-19/VMTC26/02/2019 26th Feb. 20191551114000226/02/2024 26th Feb. 2024

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container