Danh sách chứng chỉ/chứng nhận (Certificate)

Hiển thị 2501-2550 của 2915 kết quả.
NoHọ tên
Fullname
Ngày sinh
Date of birth
Còn hiệu lực?
Valid?
Loại giấy tờ
Certificate name
Khóa học
Training course
Số giấy tờ
Certificate No.
Chức danh
Capacity
Ngày cấp
Date of issue
Ngày hết hạn
Date of expiry
Lý do
Reason
2501 Mr. Nguyễn Đình Hiếu nguyen dinh hieu Việt Nam viet nam 10/05/1989 10th May. 1989status_8385Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS 0057-19/TK-VMTC19/04/2019 19th Apr. 20191555606800219/04/2024 19th Apr. 2024
2502 Mr. Nguyễn Đức Hiếu nguyen duc hieu Việt Nam viet nam 26/10/1969 26th Oct. 1969status_5583 3605R-18/VMTC22/06/2018 22nd Jun. 20181529600400022/06/2023 22nd Jun. 2023
2503 Mr. Nguyễn Đức Hiếu nguyen duc hieu Việt Nam viet nam 26/10/1969 26th Oct. 1969status_788Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1179-17/VMTC07/03/2017 7th Mar. 20171488819600007/03/2022 7th Mar. 2022
2504 Mr. Phan Trung Hiếu phan trung hieu Việt Nam viet nam 01/07/1976 1st Jul. 1976status_7357Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 0344R-19/VMTC15/01/2019 15th Jan. 20191547485200215/01/2024 15th Jan. 2024
2505 Mr. Phan Đình Hiếu phan dinh hieu Việt Nam viet nam 25/03/1976 25th Mar. 1976status_9815Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 6890R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2506 Mr. Phan Đình Hiếu phan dinh hieu Việt Nam viet nam 25/03/1976 25th Mar. 1976status_2937#N/A 0101-17/TK-VMTC01/11/2017 1st Nov. 20171509469200001/11/2022 1st Nov. 2022
2507 Mr. Phạm Trung Hiếu pham trung hieu Việt Nam viet nam 30/08/1989 30th Aug. 1989status_10435Ship Handling CourseShip Handling 0194R-19/SH-VMTC10/08/2019 10th Aug. 20191565370000210/08/2024 10th Aug. 2024
2508 Mr. Phạm Trung Hiếu pham trung hieu Việt Nam viet nam 30/08/1989 30th Aug. 1989status_8828Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1199R-19/VMTC20/02/2019 20th Feb. 20191550595600220/02/2024 20th Feb. 2024
2509 Mr. Phạm Văn Hiếu pham van hieu Việt Nam viet nam 01/06/1988 1st Jun. 1988status_11411Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1021-20/VMTC03/02/2020 3rd Feb. 20201580662800203/02/2025 3rd Feb. 2025
2510 Mr. Phạm Văn Hiếu pham van hieu Việt Nam viet nam 21/05/1986 21st May. 1986status_10383Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 7510R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2511 Mr. Phạm Văn Hiếu pham van hieu Việt Nam viet nam 21/05/1986 21st May. 1986status_10279Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 7096R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2512 Mr. Phạm Văn Hiếu pham van hieu Việt Nam viet nam 21/05/1986 21st May. 1986status_6715 5494R-18/VMTC22/09/2018 22nd Sep. 20181537549200222/09/2023 22nd Sep. 2023
2513 Mr. Phạm Văn Hiếu pham van hieu Việt Nam viet nam 13/12/1985 13th Dec. 1985status_1680Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 3566R-17/VMTC02/07/2017 2nd Jul. 20171498928400002/07/2022 2nd Jul. 2022
2514 Mr. Quách Văn Hiếu quach van hieu Việt Nam viet nam 08/07/1992 8th Jul. 1992status_12258Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 3808-20/VMTC18/05/2020 18th May. 20201589734800218/05/2025 18th May. 2025
2515 Mr. Trương Minh Hiếu truong minh hieu Việt Nam viet nam 06/01/1985 6th Jan. 1985status_6547 6492R-18/VMTC02/11/2018 2nd Nov. 20181541091600202/11/2023 2nd Nov. 2023
2516 Mr. Trần Văn Hiếu tran van hieu Việt Nam viet nam 29/12/1985 29th Dec. 1985status_12098Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 3044-20/VMTC21/04/2020 21st Apr. 20201587402000221/04/2025 21st Apr. 2025
2517 Mr. Trần Văn Hiếu tran van hieu Việt Nam viet nam 19/02/1994 19th Feb. 1994status_4101Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 0359-18/VMTC16/01/2018 16th Jan. 20181516035600016/01/2023 16th Jan. 2023
2518 Mr. Trần Văn Hiếu tran van hieu Việt Nam viet nam 10/11/1980 10th Nov. 1980status_3285Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 6688R-17/VMTC09/12/2017 9th Dec. 20171512752400009/12/2022 9th Dec. 2022
2519 Mr. Trần Văn Hiếu tran van hieu Việt Nam viet nam 10/11/1980 10th Nov. 1980status_3275Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 6704R-17/VMTC09/12/2017 9th Dec. 20171512752400009/12/2022 9th Dec. 2022