Danh sách chứng chỉ/chứng nhận (Certificate)

Hiển thị 2501-2550 của 2919 kết quả.
NoHọ tên
Fullname
Ngày sinh
Date of birth
Còn hiệu lực?
Valid?
Loại giấy tờ
Certificate name
Khóa học
Training course
Số giấy tờ
Certificate No.
Chức danh
Capacity
Ngày cấp
Date of issue
Ngày hết hạn
Date of expiry
Lý do
Reason
2501 Mr. Nguyễn Đình Hiếu nguyen dinh hieu Việt Nam viet nam 10/05/1989 10th May. 1989status_8385Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS 0057-19/TK-VMTC19/04/2019 19th Apr. 20191555606800219/04/2024 19th Apr. 2024
2502 Mr. Nguyễn Đức Hiếu nguyen duc hieu Việt Nam viet nam 26/10/1969 26th Oct. 1969status_5583 3605R-18/VMTC22/06/2018 22nd Jun. 20181529600400022/06/2023 22nd Jun. 2023
2503 Mr. Nguyễn Đức Hiếu nguyen duc hieu Việt Nam viet nam 26/10/1969 26th Oct. 1969status_788Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1179-17/VMTC07/03/2017 7th Mar. 20171488819600007/03/2022 7th Mar. 2022
2504 Mr. Phan Trung Hiếu phan trung hieu Việt Nam viet nam 01/07/1976 1st Jul. 1976status_7357Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 0344R-19/VMTC15/01/2019 15th Jan. 20191547485200215/01/2024 15th Jan. 2024
2505 Mr. Phan Đình Hiếu phan dinh hieu Việt Nam viet nam 25/03/1976 25th Mar. 1976status_9815Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 6890R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2506 Mr. Phan Đình Hiếu phan dinh hieu Việt Nam viet nam 25/03/1976 25th Mar. 1976status_2937#N/A 0101-17/TK-VMTC01/11/2017 1st Nov. 20171509469200001/11/2022 1st Nov. 2022
2507 Mr. Phạm Trung Hiếu pham trung hieu Việt Nam viet nam 30/08/1989 30th Aug. 1989status_10435Ship Handling CourseShip Handling 0194R-19/SH-VMTC10/08/2019 10th Aug. 20191565370000210/08/2024 10th Aug. 2024
2508 Mr. Phạm Trung Hiếu pham trung hieu Việt Nam viet nam 30/08/1989 30th Aug. 1989status_8828Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1199R-19/VMTC20/02/2019 20th Feb. 20191550595600220/02/2024 20th Feb. 2024
2509 Mr. Phạm Văn Hiếu pham van hieu Việt Nam viet nam 01/06/1988 1st Jun. 1988status_11411Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1021-20/VMTC03/02/2020 3rd Feb. 20201580662800203/02/2025 3rd Feb. 2025
2510 Mr. Phạm Văn Hiếu pham van hieu Việt Nam viet nam 21/05/1986 21st May. 1986status_10383Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 7510R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2511 Mr. Phạm Văn Hiếu pham van hieu Việt Nam viet nam 21/05/1986 21st May. 1986status_10279Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 7096R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2512 Mr. Phạm Văn Hiếu pham van hieu Việt Nam viet nam 21/05/1986 21st May. 1986status_6715 5494R-18/VMTC22/09/2018 22nd Sep. 20181537549200222/09/2023 22nd Sep. 2023
2513 Mr. Phạm Văn Hiếu pham van hieu Việt Nam viet nam 13/12/1985 13th Dec. 1985status_1680Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 3566R-17/VMTC02/07/2017 2nd Jul. 20171498928400002/07/2022 2nd Jul. 2022
2514 Mr. Quách Văn Hiếu quach van hieu Việt Nam viet nam 08/07/1992 8th Jul. 1992status_12258Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 3808-20/VMTC18/05/2020 18th May. 20201589734800218/05/2025 18th May. 2025
2515 Mr. Trương Minh Hiếu truong minh hieu Việt Nam viet nam 06/01/1985 6th Jan. 1985status_6547 6492R-18/VMTC02/11/2018 2nd Nov. 20181541091600202/11/2023 2nd Nov. 2023
2516 Mr. Trần Văn Hiếu tran van hieu Việt Nam viet nam 29/12/1985 29th Dec. 1985status_12098Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 3044-20/VMTC21/04/2020 21st Apr. 20201587402000221/04/2025 21st Apr. 2025
2517 Mr. Trần Văn Hiếu tran van hieu Việt Nam viet nam 19/02/1994 19th Feb. 1994status_4101Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 0359-18/VMTC16/01/2018 16th Jan. 20181516035600016/01/2023 16th Jan. 2023
2518 Mr. Trần Văn Hiếu tran van hieu Việt Nam viet nam 10/11/1980 10th Nov. 1980status_3285Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 6688R-17/VMTC09/12/2017 9th Dec. 20171512752400009/12/2022 9th Dec. 2022
2519 Mr. Trần Văn Hiếu tran van hieu Việt Nam viet nam 10/11/1980 10th Nov. 1980status_3275Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 6704R-17/VMTC09/12/2017 9th Dec. 20171512752400009/12/2022 9th Dec. 2022
2520 Mr. Trần Văn Hiếu tran van hieu Việt Nam viet nam 01/11/1993 1st Nov. 1993status_1185Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônRadar Observation and Plotting 3025-17/VMTC08/06/2017 8th Jun. 20171496854800008/06/2022 8th Jun. 2022
2521 Mr. Trần Văn Hiếu tran van hieu Việt Nam viet nam 01/11/1993 1st Nov. 1993status_490Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 2764-17/VMTC26/05/2017 26th May. 20171495731600026/05/2022 26th May. 2022
2522 Mr. Trần Văn Hiếu tran van hieu Việt Nam viet nam 01/11/1993 1st Nov. 1993status_174Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 2898-17/VMTC01/06/2017 1st Jun. 20171496250000001/06/2022 1st Jun. 2022
2523 Mr. Tạ Văn Hiếu ta van hieu Việt Nam viet nam 09/09/1995 9th Sep. 1995status_5344Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 3034-18/VMTC25/05/2018 25th May. 20181527181200025/05/2023 25th May. 2023
2524 Mr. Tạ Văn Hiếu ta van hieu Việt Nam viet nam 09/09/1995 9th Sep. 1995status_5336Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 2831-18/VMTC11/03/2019 11th Mar. 20191552237200211/03/2024 11th Mar. 2024
2525 Mr. Vũ Hiếu vu hieu Việt Nam viet nam 10/07/1984 10th Jul. 1984status_9861Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 1521R-19/VMTC23/02/2019 23rd Feb. 20191550854800223/02/2009 20:2123rd Feb. 2009
2526 Mr. Vũ Trọng Hiếu vu trong hieu Việt Nam viet nam 14/11/1994 14th Nov. 1994status_12302Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 3904-20/VMTC19/05/2020 19th May. 20201589821200219/05/2025 19th May. 2025
2527 Mr. Vũ Đức Hiếu vu duc hieu Việt Nam viet nam 16/01/1987 16th Jan. 1987status_2162Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 4259-17/VMTC04/08/2017 4th Aug. 20171501779600004/08/2022 4th Aug. 2022
2528 Mr. Đinh Văn Hiếu dinh van hieu Việt Nam viet nam 03/12/1990 3rd Dec. 1990status_7179Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 0431-19/VMTC21/01/2019 21st Jan. 20191548003600221/01/2014 21st Jan. 2014
2529 Mr. Đinh Văn Hiếu dinh van hieu Việt Nam viet nam 03/12/1990 3rd Dec. 1990status_7164Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 0234-18/VMTC15/01/2019 15th Jan. 20191547485200215/01/2024 15th Jan. 2024
2530 Mr. Đinh Văn Hiếu dinh van hieu Việt Nam viet nam 03/12/1990 3rd Dec. 1990status_7144Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 0192-19/VMTC11/01/2019 11th Jan. 20191547139600211/01/2024 11th Jan. 2024
2531 Mr. Đinh Văn Hiếu dinh van hieu Việt Nam viet nam 03/12/1990 3rd Dec. 1990status_3246Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 6634-17/VMTC06/12/2017 6th Dec. 20171512493200006/12/2022 6th Dec. 2022
2532 Mr. Đoàn Mạnh Hiếu doan manh hieu Việt Nam viet nam 25/10/1992 25th Oct. 1992status_643Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 0213-17/VMTC10/01/2017 10th Jan. 20171483981200010/01/1922 10th Jan. 1922
2533 Mr. Đoàn Văn Hiếu doan van hieu Việt Nam viet nam 28/10/1986 28th Oct. 1986status_10110Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 6951R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2534 Mr. Đoàn Văn Hiếu doan van hieu Việt Nam viet nam 28/10/1986 28th Oct. 1986status_10046Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 6935R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2535 Mr. Đoàn văn Hiếu doan van hieu Việt Nam viet nam 28/10/1986 28th Oct. 1986status_10068Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 5996R-19/VMTC22/06/2019 22nd Jun. 20191561136400222/06/2024 22nd Jun. 2024
2536 Mr. Đào Trung Hiếu dao trung hieu Việt Nam viet nam 20/08/1985 20th Aug. 1985status_1516Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 3049R/VMTC-1709/06/2017 9th Jun. 20171496941200009/06/2022 9th Jun. 2022
2537 Mr. Đậu Trung Hiếu dau trung hieu Việt Nam viet nam 16/04/1973 16th Apr. 1973status_1366Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 2795R-17/VMTC27/05/2017 27th May. 20171495818000027/05/2022 27th May. 2022
2538 Mr. Đặng Ngọc Hiếu dang ngoc hieu Việt Nam viet nam 20/08/1982 20th Aug. 1982status_12354Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 3993R-20/VMTC25/05/2020 25th May. 20201590339600225/05/2025 25th May. 2025
2539 Mr. Đặng Ngọc Hiếu dang ngoc hieu Việt Nam viet nam 20/08/1982 20th Aug. 1982status_12231Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 3833R-20/VMTC18/05/2020 18th May. 20201589734800218/05/2025 18th May. 2025
2540 Mr. Đặng Ngọc Hiếu dang ngoc hieu Việt Nam viet nam 20/08/1982 20th Aug. 1982status_12206Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 3724R-20/VMTC14/05/2020 14th May. 20201589389200214/05/2025 14th May. 2025
2541 Mr. Đặng Ngọc Hiếu dang ngoc hieu Việt Nam viet nam 20/08/1982 20th Aug. 1982status_12143Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 3520R-20/VMTC06/05/2020 6th May. 20201588698000206/05/2025 6th May. 2025
2542 Mr. Đặng Ngọc Hiếu dang ngoc hieu Việt Nam viet nam 20/08/1982 20th Aug. 1982status_11097Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 0081R-19/VMTC04/01/2020 4th Jan. 20201578070800204/01/2025 4th Jan. 2025
2543 Mr. Đặng Trung Hiếu dang trung hieu Việt Nam viet nam 13/01/1985 13th Jan. 1985status_5596 3011R-18/VMTC24/05/2018 24th May. 20181527094800024/05/2023 24th May. 2023
2544 Mr. Đặng Trung Hiếu dang trung hieu Việt Nam viet nam 13/01/1985 13th Jan. 1985status_2148Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 4502-17/VMTC17/08/2017 17th Aug. 20171502902800017/08/2022 17th Aug. 2022
2545 Mr. Đỗ Minh Hiếu do minh hieu Việt Nam viet nam 22/01/1988 22nd Jan. 1988status_6005 5787-18/VMTC05/10/2018 5th Oct. 20181538672400205/10/2023 5th Oct. 2023
2546 Mr. Đỗ Minh Hiếu do minh hieu Việt Nam viet nam 22/01/1988 22nd Jan. 1988status_5981 5684-18/VMTC30/09/2018 30th Sep. 20181538240400230/09/2023 30th Sep. 2023
2547 Mr. Cao Xuân Hiền cao xuan hien Việt Nam viet nam 11/02/1981 11th Feb. 1981status_9219Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSafety Officer Training 5869-19/VMTC20/06/2019 20th Jun. 20191560963600220/06/2024 20th Jun. 2024
2548 Mr. Cao Xuân Hiền cao xuan hien Việt Nam viet nam 11/02/1981 11th Feb. 1981status_8118Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 2672R-19/VMTC05/04/2020 5th Apr. 20201586019600205/04/2025 5th Apr. 2025
2549 Mr. Cao Xuân Hiền cao xuan hien Việt Nam viet nam 11/02/1981 11th Feb. 1981status_8100Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 2868R-19/VMTC13/03/2019 13th Mar. 20191552410000213/03/2024 13th Mar. 2024
2550 Mr. Cao Xuân Hiền cao xuan hien Việt Nam viet nam 11/02/1981 11th Feb. 1981status_4192CHARTWORLD ECDIS 0004-18/CW-VMTC28/01/2018 28th Jan. 20181517072400028/01/2023 28th Jan. 2023

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container