Danh sách chứng chỉ/chứng nhận (Certificate)

Hiển thị 2401-2450 của 2922 kết quả.
NoHọ tên
Fullname
Ngày sinh
Date of birth
Còn hiệu lực?
Valid?
Loại giấy tờ
Certificate name
Khóa học
Training course
Số giấy tờ
Certificate No.
Chức danh
Capacity
Ngày cấp
Date of issue
Ngày hết hạn
Date of expiry
Lý do
Reason
2401 Mr. Vũ Thế Hanh vu the hanh Việt Nam viet nam 01/02/1982 1st Feb. 1982status_1853Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệt 4030-17/VMTC21/07/2017 21st Jul. 20171500570000021/07/2022 21st Jul. 2022
2402 Mr. Vũ Tiến Hanh vu tien hanh Việt Nam viet nam 15/08/1968 15th Aug. 1968status_1900Ship Handling CourseShip Handling N069/VMTC-1730/06/2017 30th Jun. 20171498755600030/06/2022 30th Jun. 2022
2403 Mr. Đặng Văn Hanh dang van hanh Việt Nam viet nam 09/07/1981 9th Jul. 1981status_3374Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 6853R-17/VMTC16/12/2017 16th Dec. 20171513357200016/12/2022 16th Dec. 2022
2404 Mr. Phạm Đức Hay pham duc hay Việt Nam viet nam 08/11/1987 8th Nov. 1987status_11051Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 8737R-19/VMTC21/12/2019 21st Dec. 20191576861200221/12/2024 21st Dec. 2024
2405 Mr. Phạm Đức Hay pham duc hay Việt Nam viet nam 08/11/1987 8th Nov. 1987status_10926Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 8513R-19/VMTC17/12/2019 17th Dec. 20191576515600217/12/2024 17th Dec. 2024
2406 Mr. Phạm Đức Hay pham duc hay Việt Nam viet nam 08/11/1987 8th Nov. 1987status_6709 5183R-18/VMTC06/09/2018 6th Sep. 20181536166800206/09/2023 6th Sep. 2023
2407 Mr. Phạm Đức Hay pham duc hay Việt Nam viet nam 08/11/1987 8th Nov. 1987status_6609 5351R-18/VMTC14/09/2018 14th Sep. 20181536858000214/09/2023 14th Sep. 2023
2408 Mr. Phạm Đức Hay pham duc hay Việt Nam viet nam 08/11/1987 8th Nov. 1987status_6479 5038R-18/VMTC04/09/2018 4th Sep. 20181535994000204/09/2023 4th Sep. 2023
2409 Mr. Phạm Đức Hay pham duc hay Việt Nam viet nam 08/11/1987 8th Nov. 1987status_1491Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS 0035-17/VMTC26/05/2017 26th May. 20171495731600026/05/2022 26th May. 2022
2410 Mr. Bùi Văn Hinh bui van hinh Việt Nam viet nam 13/07/1987 13th Jul. 1987status_6894 7401R-18/VMTC28/11/2018 28th Nov. 20181543338000228/11/2023 28th Nov. 2023
2411 Mr. Bùi Văn Hinh bui van hinh Việt Nam viet nam 13/07/1987 13th Jul. 1987status_6880 7426R-18/VMTC30/11/2018 30th Nov. 20181543510800230/11/2023 30th Nov. 2023
2412 Mr. Hoàng Gia Hinh hoang gia hinh Việt Nam viet nam 27/03/1991 27th Mar. 1991status_9514Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 6227-19/VMTC25/06/2019 25th Jun. 20191561395600225/06/2024 25th Jun. 2024
2413 Mr. Hoàng Gia Hinh hoang gia hinh Việt Nam viet nam 27/03/1991 27th Mar. 1991status_9436Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 6470-19/VMTC29/06/2019 29th Jun. 20191561741200229/06/2024 29th Jun. 2024
2414 Mr. Vũ Văn Hinh vu van hinh Việt Nam viet nam 10/02/1984 10th Feb. 1984status_7411Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 0216R-19/VMTC15/01/2019 15th Jan. 20191547485200215/01/2024 15th Jan. 2024
2415 Mr. Đặng Xuân Hinh dang xuan hinh Việt Nam viet nam 13/04/1997 13th Apr. 1997status_7222Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 0292-19/VMTC12/01/2019 12th Jan. 20191547226000212/01/2024 12th Jan. 2024
2416 Mr. Hoàng Văn Hiên hoang van hien Việt Nam viet nam 01/04/1991 1st Apr. 1991status_1222Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 0564-17/VMTC09/02/2017 9th Feb. 20171486573200009/02/2022 9th Feb. 2022
2417 Mr. Hoàng Văn Hiên hoang van hien Việt Nam viet nam 01/04/1991 1st Apr. 1991status_698Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 0593-17/VMTC09/02/2017 9th Feb. 20171486573200009/02/2022 9th Feb. 2022
2418 Mr. Nguyễn Đức Hiên nguyen duc hien Việt Nam viet nam 25/05/1991 25th May. 1991status_1269Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1340-17/VMTC15/03/2017 15th Mar. 20171489510800015/03/2022 15th Mar. 2022
2419 Mr. Nguyễn Đức Hiên nguyen duc hien Việt Nam viet nam 25/05/1991 25th May. 1991status_815Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1355-17/VMTC15/03/2017 15th Mar. 20171489510800015/03/2022 15th Mar. 2022
2420 Mr. Trần Đăng Hiên tran dang hien Việt Nam viet nam 16/07/1983 16th Jul. 1983status_10336Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1594R-19/VMTC23/02/2019 23rd Feb. 20191550854800205/03/2024 5th Mar. 2024
2421 Mr. Trần Đăng Hiên tran dang hien Việt Nam viet nam 16/07/1983 16th Jul. 1983status_10307Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 6018R-19/VMTC22/06/2019 22nd Jun. 20191561136400222/06/2024 22nd Jun. 2024
2422 Mr. Trần Đăng Hiên tran dang hien Việt Nam viet nam 16/07/1983 16th Jul. 1983status_2075Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 4160R-17/VMTC29/07/2017 29th Jul. 20171501261200029/07/2022 29th Jul. 2022
2423 Mr. Hoàng Trung Hiến hoang trung hien Việt Nam viet nam 22/05/1991 22nd May. 1991status_799Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1190-17/VMTC07/03/2017 7th Mar. 20171488819600007/03/2022 7th Mar. 2022
2424 Mr. Hoàng Đức Hiến hoang duc hien Việt Nam viet nam 07/03/1974 7th Mar. 1974status_8786Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1827-19/VMTC26/02/2019 26th Feb. 20191551114000226/02/2024 26th Feb. 2024
2425 Mr. Nguyễn Văn Hiến nguyen van hien Việt Nam viet nam 10/07/1978 10th Jul. 1978status_9272Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 4966R-19/VMTC04/06/2019 4th Jun. 20191559581200204/06/2024 4th Jun. 2024
2426 Mr. Nguyễn Văn Hiến nguyen van hien Việt Nam viet nam 10/07/1978 10th Jul. 1978status_6679 5803R-18/VMTC05/10/2018 5th Oct. 20181538672400205/10/2023 5th Oct. 2023
2427 Mr. Nguyễn Văn Hiến nguyen van hien Việt Nam viet nam 10/07/1978 10th Jul. 1978status_6465 5832R-18/VMTC08/10/2018 8th Oct. 20181538931600208/10/2023 8th Oct. 2023
2428 Mr. Nguyễn Văn Hiến nguyen van hien Việt Nam viet nam 10/07/1978 10th Jul. 1978status_6257 6701-18/VMTC06/11/2018 6th Nov. 20181541437200206/11/2023 6th Nov. 2023
2429 Mr. Nguyễn Văn Hiến nguyen van hien Việt Nam viet nam 24/03/1989 24th Mar. 1989status_1271Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1437-17/VMTC21/03/2017 21st Mar. 20171490029200021/03/2022 21st Mar. 2022
2430 Mr. Nguyễn Văn Hiến nguyen van hien Việt Nam viet nam 24/03/1989 24th Mar. 1989status_847Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1470-17/VMTC21/03/2017 21st Mar. 20171490029200021/03/2022 21st Mar. 2022
2431 Mr. Ninh Văn Hiến ninh van hien Việt Nam viet nam 01/08/1991 1st Aug. 1991status_10301Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1844-19/VMTC26/02/2019 26th Feb. 20191551114000226/02/2024 26th Feb. 2024
2432 Mr. Trần Văn Hiến tran van hien Việt Nam viet nam 26/10/1984 26th Oct. 1984status_10160Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1568R-19/VMTC23/02/2019 23rd Feb. 20191550854800223/02/2024 23rd Feb. 2024
2433 Mr. Trần Xuân Hiến tran xuan hien Việt Nam viet nam 03/07/1987 3rd Jul. 1987status_2292Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 4886-17/VMTC06/09/2017 6th Sep. 20171504630800006/09/2022 6th Sep. 2022
2434 Mr. Trần Xuân Hiến tran xuan hien Việt Nam viet nam 03/07/1987 3rd Jul. 1987status_2283Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 4895-17/VMTC06/09/2017 6th Sep. 20171504630800006/09/2022 6th Sep. 2022
2435 Mr. Vũ Hữu Hiến vu huu hien Việt Nam viet nam 23/12/1983 23rd Dec. 1983status_10320Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 7446R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2436 Mr. Vũ Trọng Hiến vu trong hien Việt Nam viet nam 16/05/1988 16th May. 1988status_10459Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS 0101-19/TK-VMTC28/11/2019 28th Nov. 20191574874000228/11/2024 28th Nov. 2024
2437 Mr. Vũ Trọng Hiến vu trong hien Việt Nam viet nam 16/05/1988 16th May. 1988status_4178Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 0672-18/VMTC01/02/2018 1st Feb. 20181517418000001/02/2023 1st Feb. 2023
2438 Mr. Vũ Trọng Hiến vu trong hien Việt Nam viet nam 16/05/1988 16th May. 1988status_3594Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 0722-18/VMTC05/02/2018 5th Feb. 20181517763600005/02/2023 5th Feb. 2023
2439 Mr. Đinh Trọng Hiến dinh trong hien Việt Nam viet nam 03/02/1991 3rd Feb. 1991status_11592Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1361-20/VMTC16/02/2020 16th Feb. 20201581786000216/02/2025 16th Feb. 2025
2440 Mr. Đồng Văn Hiến dong van hien Việt Nam viet nam 28/12/1989 28th Dec. 1989status_8278Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 2505-19/VMTC05/03/2019 5th Mar. 20191551718800205/03/2024 5th Mar. 2024
2441 Mr. Đồng Văn Hiến dong van hien Việt Nam viet nam 28/12/1989 28th Dec. 1989status_7734Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 1900-19/VMTC25/02/2019 25th Feb. 20191551027600225/02/2024 25th Feb. 2024
2442 Mr. Bùi Trung Hiếu bui trung hieu Việt Nam viet nam 09/10/1986 9th Oct. 1986status_10292Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 7368R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2443 Mr. Bùi Trung Hiếu bui trung hieu Việt Nam viet nam 09/10/1986 9th Oct. 1986status_10275Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 7315R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2444 Mr. Bùi Văn Hiếu bui van hieu Việt Nam viet nam 08/03/1986 8th Mar. 1986status_5056Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS 0084-18/TK-VMTC13/05/2018 13th May. 20181526144400013/05/2023 13th May. 2023
2445 Mr. Bùi Văn Hiếu bui van hieu Việt Nam viet nam 08/03/1986 8th Mar. 1986status_5018Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 2600-18/VMTC06/05/2018 6th May. 20181525539600006/05/2023 6th May. 2023
2446 Mr. Bùi Xuân Hiếu bui xuan hieu Việt Nam viet nam 10/04/1982 10th Apr. 1982status_298Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 1793-17/VMTC06/04/2017 6th Apr. 20171491411600006/04/2022 6th Apr. 2022
2447 Mr. Bùi Xuân Hiếu bui xuan hieu Việt Nam viet nam 10/04/1982 10th Apr. 1982status_74Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 1912-17/VMTC12/04/2017 12th Apr. 20171491930000012/04/2022 12th Apr. 2022
2448 Mr. Bùi Đức Hiếu bui duc hieu Việt Nam viet nam 05/10/1997 5th Oct. 1997status_11037Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 8799-19/VMTC21/12/2019 21st Dec. 20191576861200221/12/2024 21st Dec. 2024
2449 Mr. Bùi Đức Hiếu bui duc hieu Việt Nam viet nam 05/10/1997 5th Oct. 1997status_10978Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 8701-19/VMTC17/12/2019 17th Dec. 20191576515600217/12/2024 17th Dec. 2024
2450 Mr. Dương Sách Hiếu duong sach hieu Việt Nam viet nam 17/08/1976 17th Aug. 1976status_6722 5501R-18/VMTC22/09/2018 22nd Sep. 20181537549200222/09/2023 22nd Sep. 2023

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container