Danh sách chứng chỉ/chứng nhận (Certificate)

Hiển thị 2201-2250 của 2914 kết quả.
NoHọ tên
Fullname
Ngày sinh
Date of birth
Còn hiệu lực?
Valid?
Loại giấy tờ
Certificate name
Khóa học
Training course
Số giấy tờ
Certificate No.
Chức danh
Capacity
Ngày cấp
Date of issue
Ngày hết hạn
Date of expiry
Lý do
Reason
2201 Mr. Vũ Dương vu duong Việt Nam viet nam 06/07/1989 6th Jul. 1989status_4460Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 1581-18/VMTC21/03/2018 21st Mar. 20181521565200021/03/2023 21st Mar. 2023
2202 Mr. Vũ Dương vu duong Việt Nam viet nam 06/07/1989 6th Jul. 1989status_4455Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 1448-18/VMTC15/03/2018 15th Mar. 20181521046800015/03/2023 15th Mar. 2023
2203 Mr. Vũ Dương vu duong Việt Nam viet nam 06/07/1989 6th Jul. 1989status_4453Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 1323-18/VMTC11/03/2018 11th Mar. 20181520701200011/03/2023 11th Mar. 2023
2204 Mr. Vũ Dương vu duong Việt Nam viet nam 06/07/1989 6th Jul. 1989status_4447Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 1143-18/VMTC05/03/2018 5th Mar. 20181520182800005/03/2023 5th Mar. 2023
2205 Mr. Vũ Hoàng Dương vu hoang duong Việt Nam viet nam 29/03/1995 29th Mar. 1995status_8902Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1280-19/VMTC22/02/2019 22nd Feb. 20191550768400222/02/2024 22nd Feb. 2024
2206 Mr. Vũ Minh Dương vu minh duong Việt Nam viet nam 07/06/1980 7th Jun. 1980status_12369Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 4109-20/VMTC25/05/2020 25th May. 20201590339600225/05/2025 25th May. 2025
2207 Mr. Vũ Minh Dương vu minh duong Việt Nam viet nam 07/06/1980 7th Jun. 1980status_12253Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 3803-20/VMTC18/05/2020 18th May. 20201589734800218/05/2025 18th May. 2025
2208 Mr. Vũ Minh Dương vu minh duong Việt Nam viet nam 07/06/1980 7th Jun. 1980status_12192Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 3684-20/VMTC14/05/2020 14th May. 20201589389200214/05/2025 14th May. 2025
2209 Mr. Vũ Minh Dương vu minh duong Việt Nam viet nam 07/06/1980 7th Jun. 1980status_4718Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1486R-18/VMTC17/03/2018 17th Mar. 20181521219600017/03/2023 17th Mar. 2023
2210 Mr. Vũ Minh Dương vu minh duong Việt Nam viet nam 07/06/1980 7th Jun. 1980status_4701Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1514R-18/VMTC17/03/2018 17th Mar. 20181521219600017/03/2023 17th Mar. 2023
2211 Mr. Vũ Minh Dương vu minh duong Việt Nam viet nam 07/06/1980 7th Jun. 1980status_4328Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1486R-18/VMTC17/03/2018 17th Mar. 20181521219600017/03/2023 17th Mar. 2023
2212 Mr. Vũ Minh Dương vu minh duong Việt Nam viet nam 07/06/1980 7th Jun. 1980status_4311Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1514R-18/VMTC17/03/2018 17th Mar. 20181521219600017/03/2023 17th Mar. 2023
2213 Mr. Vũ Ngọc Dương vu ngoc duong Việt Nam viet nam 29/09/1974 29th Sep. 1974status_5731 4337R-18/VMTC27/07/2018 27th Jul. 20181532624400027/07/2023 27th Jul. 2023
2214 Mr. Vũ Trọng Dương vu trong duong Việt Nam viet nam 22/01/1994 22nd Jan. 1994status_10460Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS 0102-19/TK-VMTC28/11/2019 28th Nov. 20191574874000228/11/2024 28th Nov. 2024
2215 Mr. Vũ Văn Dương vu van duong Việt Nam viet nam 18/08/1962 18th Aug. 1962status_3637Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 0690R-18/VMTC03/02/2018 3rd Feb. 20181517590800003/02/2023 3rd Feb. 2023
2216 Mr. Vũ Ánh Dương vu anh duong Việt Nam viet nam 01/04/1971 1st Apr. 1971status_301Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 1796-17/VMTC06/04/2017 6th Apr. 20171491411600006/04/2022 6th Apr. 2022
2217 Mr. Vũ Đình Dương vu dinh duong Việt Nam viet nam 25/08/1990 25th Aug. 1990status_10121Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 5974R-19/VMTC22/06/2019 22nd Jun. 20191561136400222/06/2024 22nd Jun. 2024
2218 Mr. Vũ Đình Dương vu dinh duong Việt Nam viet nam 25/08/1990 25th Aug. 1990status_3441Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 0101R-18/VMTC06/01/2018 6th Jan. 20181515171600006/01/2023 6th Jan. 2023
2219 Mr. Vũ Đình Dương vu dinh duong Việt Nam viet nam 25/08/1990 25th Aug. 1990status_3438Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 0124R-18/VMTC06/01/2018 6th Jan. 20181515171600006/01/2023 6th Jan. 2023
2220 Mr. Vũ Đại Dương vu dai duong Việt Nam viet nam 13/11/1976 13th Nov. 1976status_1691Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 3519R-17/VMTC30/06/2017 30th Jun. 20171498755600030/06/2022 30th Jun. 2022
2221 Mr. Vũ Đức Dương vu duc duong Việt Nam viet nam 01/06/1990 1st Jun. 1990status_797Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1188-17/VMTC07/03/2017 7th Mar. 20171488819600007/03/2022 7th Mar. 2022
2222 Mr. Vương Nam Dương vuong nam duong Việt Nam viet nam 17/01/1981 17th Jan. 1981status_369Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 0375-17/VMTC20/01/2017 20th Jan. 20171484845200020/01/1922 20th Jan. 1922
2223 Mr. Vương Nam Dương vuong nam duong Việt Nam viet nam 17/01/1981 17th Jan. 1981status_261Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 0991-17/VMTC25/02/2017 25th Feb. 20171487955600025/02/2022 25th Feb. 2022
2224 Mr. Vương Nam Dương vuong nam duong Việt Nam viet nam 17/01/1981 17th Jan. 1981status_116Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 0426-17/VMTC26/01/2017 26th Jan. 20171485363600026/01/1922 26th Jan. 1922
2225 Mr. Vương Nam Dương vuong nam duong Việt Nam viet nam 17/01/1981 17th Jan. 1981status_46Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 1076-17/VMTC03/03/2017 3rd Mar. 20171488474000003/03/2022 3rd Mar. 2022
2226 Mr. Đinh Công Dương dinh cong duong Việt Nam viet nam 02/05/1980 2nd May. 1980status_11030Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 8792-19/VMTC21/12/2019 21st Dec. 20191576861200221/12/2024 21st Dec. 2024
2227 Mr. Đinh Công Dương dinh cong duong Việt Nam viet nam 02/05/1980 2nd May. 1980status_10970Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 8693-19/VMTC17/12/2019 17th Dec. 20191576515600217/12/2024 17th Dec. 2024
2228 Mr. Đinh Hồng Dương dinh hong duong Việt Nam viet nam 16/07/1984 16th Jul. 1984status_4146Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 0427R-18/VMTC19/01/2018 19th Jan. 20181516294800019/01/2023 19th Jan. 2023
2229 Mr. Đinh Văn Dương dinh van duong Việt Nam viet nam 09/09/1990 9th Sep. 1990status_8843Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 1217R-19/VMTC15/02/2020 15th Feb. 20201581699600215/02/2025 15th Feb. 2025
2230 Mr. Đào Phi Dương dao phi duong Việt Nam viet nam 24/08/1991 24th Aug. 1991status_3511Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 0190-18/VMTC11/01/2018 11th Jan. 20181515603600011/01/2023 11th Jan. 2023
2231 Mr. Đào Phi Dương dao phi duong Việt Nam viet nam 24/08/1991 24th Aug. 1991status_3430Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 0053-18/VMTC05/01/2019 5th Jan. 20191546621200205/01/2024 5th Jan. 2024
2232 Mr. Đặng Văn Dương dang van duong Việt Nam viet nam 05/07/1965 5th Jul. 1965status_10377Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 7504R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2233 Mr. Đặng Văn Dương dang van duong Việt Nam viet nam 05/07/1965 5th Jul. 1965status_5766 4691R-18/VMTC17/08/2018 17th Aug. 20181534438800217/08/2023 17th Aug. 2023
2234 Mr. Đặng Văn Dương dang van duong Việt Nam viet nam 05/07/1965 5th Jul. 1965status_5666 4555R-8/VMTC11/08/2018 11th Aug. 20181533920400011/08/2023 11th Aug. 2023
2235 Mr. Đặng Văn Dương dang van duong Việt Nam viet nam 05/07/1965 5th Jul. 1965status_1470Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS 0004-17/VMTC01/03/2017 1st Mar. 20171488301200001/03/2022 1st Mar. 2022
2236 Mr. Đặng văn Dương dang van duong Việt Nam viet nam 05/07/1965 5th Jul. 1965status_10316Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 6009R-19/VMTC22/06/2019 22nd Jun. 20191561136400222/06/2024 22nd Jun. 2024
2237 Mr. Đỗ Thái Dương do thai duong Việt Nam viet nam 29/06/1987 29th Jun. 1987status_6869 7415R-18/VMTC30/11/2018 30th Nov. 20181543510800230/11/2023 30th Nov. 2023
2238 Mr. Đỗ Thế Dương do the duong Việt Nam viet nam 25/08/1989 25th Aug. 1989status_3761Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 0564-18/VMTC25/01/2018 25th Jan. 20181516813200025/01/2023 25th Jan. 2023
2239 Mr. Đỗ Thế Dương do the duong Việt Nam viet nam 25/08/1989 25th Aug. 1989status_3757Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 0750-18/VMTC05/02/2018 5th Feb. 20181517763600005/02/2023 5th Feb. 2023
2240 Mr. Đỗ Văn Dương do van duong Việt Nam viet nam 09/04/1989 9th Apr. 1989status_5679 4500R-18/VMTC09/08/2018 9th Aug. 20181533747600009/08/2023 9th Aug. 2023
2241 Mr. Đỗ Văn Dương do van duong Việt Nam viet nam 19/04/1989 19th Apr. 1989status_5673 4441R-8/VMTC06/08/2018 6th Aug. 20181533488400006/08/2023 6th Aug. 2023
2242 Mr. Đỗ Văn Dương do van duong Việt Nam viet nam 29/07/1989 29th Jul. 1989status_3344Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 6804-17/VMTC15/12/2017 15th Dec. 20171513270800015/12/2022 15th Dec. 2022
2243 Mr. Đỗ Văn Dương do van duong Việt Nam viet nam 29/07/1989 29th Jul. 1989status_3309Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 6744-17/VMTC11/12/2017 11th Dec. 20171512925200011/12/2022 11th Dec. 2022
2244 Mr. Đỗ Văn Dương do van duong Việt Nam viet nam 29/07/1989 29th Jul. 1989status_3231Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 6611-17/VMTC05/12/2017 5th Dec. 20171512406800005/12/2022 5th Dec. 2022
2245 Mr. Đỗ Văn Dương do van duong Việt Nam viet nam 19/04/1989 19th Apr. 1989status_2124Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 4299-17/VMTC05/08/2017 5th Aug. 20171501866000005/08/2022 5th Aug. 2022
2246 Mr. Nguyễn Viết Dưỡng nguyen viet duong Việt Nam viet nam 09/03/1989 9th Mar. 1989status_2120Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 4295-17/VMTC05/08/2017 5th Aug. 20171501866000005/08/2022 5th Aug. 2022
2247 Mr. Nguyễn Viết Dưỡng nguyen viet duong Việt Nam viet nam 09/03/1989 9th Mar. 1989status_2108Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 4121-17/VMTC25/07/2017 25th Jul. 20171500915600025/07/2022 25th Jul. 2022
2248 Mr. Đào Ngọc Dưỡng dao ngoc duong Việt Nam viet nam 20/08/1985 20th Aug. 1985status_2407Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 5088-17/VMTC16/09/2017 16th Sep. 20171505494800016/09/2022 16th Sep. 2022
2249 Mr. Đào Ngọc Dưỡng dao ngoc duong Việt Nam viet nam 20/08/1985 20th Aug. 1985status_2401Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 4768-17/VMTC31/08/2017 31st Aug. 20171504112400031/08/2022 31st Aug. 2022
2250 Mr. Trần Văn Dược tran van duoc Việt Nam viet nam 01/09/1987 1st Sep. 1987status_8848Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 1222R-19/VMTC15/02/2020 15th Feb. 20201581699600215/02/2025 15th Feb. 2025

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container