Danh sách chứng chỉ/chứng nhận (Certificate)

Hiển thị 2151-2200 của 2914 kết quả.
NoHọ tên
Fullname
Ngày sinh
Date of birth
Còn hiệu lực?
Valid?
Loại giấy tờ
Certificate name
Khóa học
Training course
Số giấy tờ
Certificate No.
Chức danh
Capacity
Ngày cấp
Date of issue
Ngày hết hạn
Date of expiry
Lý do
Reason
2151 Mr. Nguyễn Văn Dương nguyen van duong Việt Nam viet nam 08/11/1979 8th Nov. 1979status_12442Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 4379-20/VMTC05/06/2020 5th Jun. 20201591290000205/06/2025 5th Jun. 2025
2152 Mr. Nguyễn Văn Dương nguyen van duong Việt Nam viet nam 27/10/1969 27th Oct. 1969status_11298Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 0489-20/VMTC10/01/2020 10th Jan. 20201578589200210/01/2025 10th Jan. 2025
2153 Mr. Nguyễn Văn Dương nguyen van duong Việt Nam viet nam 27/10/1969 27th Oct. 1969status_11174Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 0317-20/VMTC06/01/2020 6th Jan. 20201578243600206/01/2025 6th Jan. 2025
2154 Mr. Nguyễn Văn Dương nguyen van duong Việt Nam viet nam 08/11/1979 8th Nov. 1979status_6415 6447-18/VMTC31/10/2018 31st Oct. 20181540918800231/10/2023 31st Oct. 2023
2155 Mr. Nguyễn Văn Dương nguyen van duong Việt Nam viet nam 16/10/1996 16th Oct. 1996status_6236 6381-18/VMTC30/10/2018 30th Oct. 20181540832400230/10/2023 30th Oct. 2023
2156 Mr. Nguyễn Văn Dương nguyen van duong Việt Nam viet nam 16/10/1996 16th Oct. 1996status_6232 6074-18/VMTC20/10/2018 20th Oct. 20181539968400220/10/2023 20th Oct. 2023
2157 Mr. Nguyễn Văn Dương nguyen van duong Việt Nam viet nam 27/10/1969 27th Oct. 1969status_4977Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 2765R-18/VMTC12/05/2018 12th May. 20181526058000012/05/2023 12th May. 2023
2158 Mr. Nguyễn Văn Dương nguyen van duong Việt Nam viet nam 27/10/1969 27th Oct. 1969status_4926Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 2741R-18/VMTC12/05/2018 12th May. 20181526058000012/05/2023 12th May. 2023
2159 Mr. Nguyễn Văn Dương nguyen van duong Việt Nam viet nam 07/09/1983 7th Sep. 1983status_4157Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 0405R-18/VMTC19/01/2018 19th Jan. 20181516294800019/01/2023 19th Jan. 2023
2160 Mr. Nguyễn Văn Dương nguyen van duong Việt Nam viet nam 07/09/1983 7th Sep. 1983status_4144Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 0425R-18/VMTC19/01/2018 19th Jan. 20181516294800019/01/2023 19th Jan. 2023
2161 Mr. Nguyễn Văn Dương nguyen van duong Việt Nam viet nam 07/09/1983 7th Sep. 1983status_3993Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 1419-18/VMTC15/03/2018 15th Mar. 20181521046800015/03/2023 15th Mar. 2023
2162 Mr. Nguyễn Văn Dương nguyen van duong Việt Nam viet nam 04/07/1973 4th Jul. 1973status_3210Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 6590-17/VMTC05/12/2017 5th Dec. 20171512406800005/12/2022 5th Dec. 2022
2163 Mr. Nguyễn Xuân Dương nguyen xuan duong Việt Nam viet nam 14/10/1982 14th Oct. 1982status_3458Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 0109R-18/VMTC06/01/2018 6th Jan. 20181515171600006/01/2023 6th Jan. 2023
2164 Mr. Nguyễn Ánh Dương nguyen anh duong Việt Nam viet nam 21/02/1983 21st Feb. 1983status_11259Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 0536-20/VMTC10/01/2020 10th Jan. 20201578589200210/01/2025 10th Jan. 2025
2165 Mr. Nguyễn Ánh Dương nguyen anh duong Việt Nam viet nam 21/02/1983 21st Feb. 1983status_10859Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 7723R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2166 Mr. Nguyễn Ánh Dương nguyen anh duong Việt Nam viet nam 02/10/1984 2nd Oct. 1984status_8206Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1385R-19/VMTC22/02/2019 22nd Feb. 20191550768400222/02/2024 22nd Feb. 2024
2167 Mr. Nguyễn Ánh Dương nguyen anh duong Việt Nam viet nam 21/02/1983 21st Feb. 1983status_5727 4712R-18/VMTC18/08/2018 18th Aug. 20181534525200218/08/2023 18th Aug. 2023
2168 Mr. Nguyễn Đại Dương nguyen dai duong Việt Nam viet nam 05/07/1994 5th Jul. 1994status_12553Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS 0051-20/TK-VMTC18/06/2020 18th Jun. 20201592413200218/06/2025 18th Jun. 2025
2169 Mr. Nguyễn Đại Dương nguyen dai duong Việt Nam viet nam 05/07/1994 5th Jul. 1994status_12217Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 3753-20/VMTC18/05/2020 18th May. 20201589734800218/05/2025 18th May. 2025
2170 Mr. Ngô Sỹ Dương ngo sy duong Việt Nam viet nam 01/08/1994 1st Aug. 1994status_820Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1443-17/VMTC21/03/2017 21st Mar. 20171490029200021/03/2022 21st Mar. 2022
2171 Mr. Phạm Hữu Dương pham huu duong Việt Nam viet nam 15/10/1990 15th Oct. 1990status_11487Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 1116-20/VMTC10/02/2020 10th Feb. 20201581267600210/02/2025 10th Feb. 2025
2172 Mr. Phạm Hữu Dương pham huu duong Việt Nam viet nam 15/10/1990 15th Oct. 1990status_11131Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 0131-20/VMTC04/01/2020 4th Jan. 20201578070800204/01/2025 4th Jan. 2025
2173 Mr. Phạm Hữu Dương pham huu duong Việt Nam viet nam 15/10/1990 15th Oct. 1990status_3038Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 6114R-17/VMTC11/11/2017 11th Nov. 20171510333200011/11/2022 11th Nov. 2022
2174 Mr. Phạm Văn Dương pham van duong Việt Nam viet nam 27/10/1981 27th Oct. 1981status_9353Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 1487R-19/VMTC22/02/2019 22nd Feb. 20191550768400222/02/2024 22nd Feb. 2024
2175 Mr. Phạm Văn Dương pham van duong Việt Nam viet nam 27/10/1981 27th Oct. 1981status_9171Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS 0070-19/TK-VMTC09/06/2019 9th Jun. 20191560013200209/06/2024 9th Jun. 2024
2176 Mr. Phạm Văn Dương pham van duong Việt Nam viet nam 27/10/1981 27th Oct. 1981status_8663Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 4482R-19/VMTC12/05/2019 12th May. 20191557594000212/05/2024 12th May. 2024
2177 Mr. Phạm Xuân Dương pham xuan duong Việt Nam viet nam 12/02/1962 12th Feb. 1962status_588Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 1287R-17/VMTC10/03/2017 10th Mar. 20171489078800010/03/2022 10th Mar. 2022
2178 Mr. Phạm Đình Dương pham dinh duong Việt Nam viet nam 15/05/1990 15th May. 1990status_10965Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 8621-19/VMTC17/12/2019 17th Dec. 20191576515600217/12/2024 17th Dec. 2024
2179 Mr. Phạm Đại Dương pham dai duong Việt Nam viet nam 26/10/1992 26th Oct. 1992status_10729Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 7684R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2180 Mr. Thái Đức Dương thai duc duong Việt Nam viet nam 08/10/1988 8th Oct. 1988status_8945Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 4423-19/VMTC05/05/2019 5th May. 20191556989200205/05/2024 5th May. 2024
2181 Mr. Thái Đức Dương thai duc duong Việt Nam viet nam 08/10/1988 8th Oct. 1988status_8939Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 4457-19/VMTC11/05/2019 11th May. 20191557507600211/05/2024 11th May. 2024
2182 Mr. Thái Đức Dương thai duc duong Việt Nam viet nam 08/10/1988 8th Oct. 1988status_7773Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 0876R-19/VMTC12/02/2019 12th Feb. 20191549904400212/02/2024 12th Feb. 2024
2183 Mr. Trương Văn Dương truong van duong Việt Nam viet nam 02/01/1985 2nd Jan. 1985status_11098Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 0082R-19/VMTC04/01/2020 4th Jan. 20201578070800204/01/2025 4th Jan. 2025
2184 Mr. Trương Văn Dương truong van duong Việt Nam viet nam 10/10/1990 10th Oct. 1990status_764Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1032-17/VMTC28/02/2017 28th Feb. 20171488214800028/02/2022 28th Feb. 2022
2185 Mr. Trần Thế Dương tran the duong Việt Nam viet nam 20/02/1994 20th Feb. 1994status_856Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1624-17/VMTC28/03/2017 28th Mar. 20171490634000028/03/2022 28th Mar. 2022
2186 Mr. Trần Trọng Dương tran trong duong Việt Nam viet nam 14/02/1980 14th Feb. 1980status_2744Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS 0093-17/TK-VMTC20/10/2017 20th Oct. 20171508432400020/10/2022 20th Oct. 2022
2187 Mr. Trần Tuấn Dương tran tuan duong Việt Nam viet nam 09/05/1990 9th May. 1990status_8226Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 3197-19/VMTC25/03/2019 25th Mar. 20191553446800225/03/2024 25th Mar. 2024
2188 Mr. Trần Tuấn Dương tran tuan duong Việt Nam viet nam 09/05/1990 9th May. 1990status_8215Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 2956-19/VMTC15/03/2019 15th Mar. 20191552582800215/03/2024 15th Mar. 2024
2189 Mr. Trần Văn Dương tran van duong Việt Nam viet nam 16/06/1989 16th Jun. 1989status_1339Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 2442-17/VMTC10/05/2017 10th May. 20171494349200010/05/2022 10th May. 2022
2190 Mr. Trần Văn Dương tran van duong Việt Nam viet nam 16/06/1989 16th Jun. 1989status_944Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 2451-17/VMTC10/05/2017 10th May. 20171494349200010/05/2022 10th May. 2022
2191 Mr. Trần Văn Dương tran van duong Việt Nam viet nam 16/06/1989 16th Jun. 1989status_455Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 2392-17/VMTC06/05/2017 6th May. 20171494003600006/05/2022 6th May. 2022
2192 Mr. Trần Văn Dương tran van duong Việt Nam viet nam 16/06/1989 16th Jun. 1989status_332Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 2572-17/VMTC16/05/2017 16th May. 20171494867600016/05/2022 16th May. 2022
2193 Mr. Trần Đình Dương tran dinh duong Việt Nam viet nam 13/10/1982 13th Oct. 1982status_7827Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 1080R-19/VMTC17/02/2019 17th Feb. 20191550336400217/02/2024 17th Feb. 2024
2194 Mr. Trần Đình Dương tran dinh duong Việt Nam viet nam 13/10/1982 13th Oct. 1982status_7752Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 1023R-19/VMTC17/02/2019 17th Feb. 20191550336400217/02/2024 17th Feb. 2024
2195 Mr. Trần Đình Dương tran dinh duong Việt Nam viet nam 13/10/1982 13th Oct. 1982status_1450Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 2462-17/VMTC12/05/2017 12th May. 20171494522000012/05/2022 12th May. 2022
2196 Mr. Trịnh Văn Dương trinh van duong Việt Nam viet nam 05/09/1996 5th Sep. 1996status_3823Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 0903-18/VMTC15/02/2018 15th Feb. 20181518627600015/02/2023 15th Feb. 2023
2197 Mr. Tăng Thành Dương tang thanh duong Việt Nam viet nam 23/02/1990 23rd Feb. 1990status_11548Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 1231-19/VMTC15/02/2020 15th Feb. 20201581699600215/02/2025 15th Feb. 2025
2198 Mr. Vũ Dương vu duong Việt Nam viet nam 06/07/1989 6th Jul. 1989status_4845Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 1448-18/VMTC15/03/2018 15th Mar. 20181521046800015/03/2023 15th Mar. 2023
2199 Mr. Vũ Dương vu duong Việt Nam viet nam 06/07/1989 6th Jul. 1989status_4843Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 1323-18/VMTC11/03/2018 11th Mar. 20181520701200011/03/2023 11th Mar. 2023
2200 Mr. Vũ Dương vu duong Việt Nam viet nam 06/07/1989 6th Jul. 1989status_4837Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 1143-18/VMTC05/03/2018 5th Mar. 20181520182800005/03/2023 5th Mar. 2023

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container