Danh sách chứng chỉ/chứng nhận (Certificate)

Hiển thị 2601-2650 của 2919 kết quả.
NoHọ tên
Fullname
Ngày sinh
Date of birth
Còn hiệu lực?
Valid?
Loại giấy tờ
Certificate name
Khóa học
Training course
Số giấy tờ
Certificate No.
Chức danh
Capacity
Ngày cấp
Date of issue
Ngày hết hạn
Date of expiry
Lý do
Reason
2601 Mr. Nguyễn Thế Hiển nguyen the hien Việt Nam viet nam 14/04/1990 14th Apr. 1990status_10159Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1567R-19/VMTC23/02/2019 23rd Feb. 20191550854800223/02/2024 23rd Feb. 2024
2602 Mr. Nguyễn Văn Hiển nguyen van hien Việt Nam viet nam 23/03/1979 23rd Mar. 1979status_6341 6842-18/VMTC10/11/2018 10th Nov. 20181541782800210/11/2023 10th Nov. 2023
2603 Mr. Nguyễn Văn Hiển nguyen van hien Việt Nam viet nam 23/03/1979 23rd Mar. 1979status_6317 6407-18/VMTC30/10/2018 30th Oct. 20181540832400230/10/2023 30th Oct. 2023
2604 Mr. Nguyễn Văn Hiển nguyen van hien Việt Nam viet nam 29/06/1985 29th Jun. 1985status_1125Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 0857-17/VMTC18/02/2017 18th Feb. 20171487350800018/02/2022 18th Feb. 2022
2605 Mr. Nguyễn Đặng Hiển nguyen dang hien Việt Nam viet nam 04/11/1977 4th Nov. 1977status_5900 4962-18/VMTC29/08/2018 29th Aug. 20181535475600229/08/2023 29th Aug. 2023
2606 Mr. Nguyễn Đặng Hiển nguyen dang hien Việt Nam viet nam 04/11/1977 4th Nov. 1977status_5779 5057-18/VMTC04/09/2018 4th Sep. 20181535994000204/09/2023 4th Sep. 2023
2607 Mr. Nguyễn Đặng Hiển nguyen dang hien Việt Nam viet nam 04/11/1977 4th Nov. 1977status_221Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 0515-17/VMTC05/02/2017 5th Feb. 20171486227600005/02/2022 5th Feb. 2022
2608 Mr. Nguyễn Đặng Hiển nguyen dang hien Việt Nam viet nam 04/11/1977 4th Nov. 1977status_20Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 0659-17/VMTC11/02/2017 11th Feb. 20171486746000011/02/2022 11th Feb. 2022
2609 Mr. Nguyễn Đức Hiển nguyen duc hien Việt Nam viet nam 30/07/1982 30th Jul. 1982status_12368Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 4108-20/VMTC25/05/2020 25th May. 20201590339600225/05/2025 25th May. 2025
2610 Mr. Nguyễn Đức Hiển nguyen duc hien Việt Nam viet nam 30/07/1982 30th Jul. 1982status_12251Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 3801-20/VMTC18/05/2020 18th May. 20201589734800218/05/2025 18th May. 2025
2611 Mr. Ngô Duy Hiển ngo duy hien Việt Nam viet nam 13/06/1985 13th Jun. 1985status_8755Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1801-19/VMTC26/02/2019 26th Feb. 20191551114000226/02/2024 26th Feb. 2024
2612 Mr. Ngô Tạo Hiển ngo tao hien Việt Nam viet nam 15/02/1984 15th Feb. 1984status_11934Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 2578R-20/VMTC04/04/2020 4th Apr. 20201585933200204/04/2025 4th Apr. 2025
2613 Mr. Phạm Xuân Hiển pham xuan hien Việt Nam viet nam 24/11/1984 24th Nov. 1984status_10761Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 7531R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2614 Mr. Phạm Xuân Hiển pham xuan hien Việt Nam viet nam 24/11/1984 24th Nov. 1984status_10686Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 7084R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2615 Mr. Thái Đức Hiển thai duc hien Việt Nam viet nam 03/11/1991 3rd Nov. 1991status_12549Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 4668-20/VMTC16/06/2020 16th Jun. 20201592240400216/06/2025 16th Jun. 2025
2616 Mr. Thái Đức Hiển thai duc hien Việt Nam viet nam 03/11/1991 3rd Nov. 1991status_12447Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 4432-20/VMTC05/06/2020 5th Jun. 20201591290000205/06/2025 5th Jun. 2025
2617 Mr. Tạ Đình Hiển ta dinh hien Việt Nam viet nam 28/08/1987 28th Aug. 1987status_1184Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônRadar Observation and Plotting 3024-17/VMTC08/06/2017 8th Jun. 20171496854800008/06/2022 8th Jun. 2022
2618 Mr. Tạ Đình Hiển ta dinh hien Việt Nam viet nam 28/08/1987 28th Aug. 1987status_489Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 2763-17/VMTC26/05/2017 26th May. 20171495731600026/05/2022 26th May. 2022
2619 Mr. Võ Văn Hiển vo van hien Việt Nam viet nam 18/10/1994 18th Oct. 1994status_9961Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 7192-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2620 Mr. Võ Văn Hiển vo van hien Việt Nam viet nam 18/10/1994 18th Oct. 1994status_9938Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 6958-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2621 Mr. Đinh Đức Hiển dinh duc hien Việt Nam viet nam 18/11/1972 18th Nov. 1972status_321Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 2580-17/VMTC16/05/2017 16th May. 20171494867600016/05/2022 16th May. 2022
2622 Mr. Đào Trọng Hiển dao trong hien Việt Nam viet nam 24/12/1985 24th Dec. 1985status_6673 6058R-18/VMTC17/10/2018 17th Oct. 20181539709200217/10/2023 17th Oct. 2023
2623 Mr. Đào Đức Hiển dao duc hien Việt Nam viet nam 16/02/1985 16th Feb. 1985status_3614Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 0458-18/VMTC21/01/2018 21st Jan. 20181516467600021/01/2023 21st Jan. 2023
2624 Mr. Đào Đức Hiển dao duc hien Việt Nam viet nam 16/02/1985 16th Feb. 1985status_3611Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 0326-18/VMTC15/01/2018 15th Jan. 20181515949200015/01/2023 15th Jan. 2023
2625 Mr. Lê Văn Hiểu le van hieu Việt Nam viet nam 02/10/1985 2nd Oct. 1985status_585Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 1284R-17/VMTC10/03/2017 10th Mar. 20171489078800010/03/2022 10th Mar. 2022
2626 Mr. Mạc Văn Hiểu mac van hieu Việt Nam viet nam 10/11/1982 10th Nov. 1982status_2274Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 4529R-17/VMTC18/08/2017 18th Aug. 20171502989200018/08/2022 18th Aug. 2022
2627 Mr. Mạc Văn Hiểu mac van hieu Việt Nam viet nam 10/11/1982 10th Nov. 1982status_2266Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 4517R-17/VMTC18/08/2017 18th Aug. 20171502989200018/08/2022 18th Aug. 2022
2628 Mr. Phạm Quý Hiểu pham quy hieu Việt Nam viet nam 13/09/1989 13th Sep. 1989status_6416 6448-18/VMTC31/10/2018 31st Oct. 20181540918800231/10/2023 31st Oct. 2023
2629 Mr. Trần Thanh Hiểu tran thanh hieu Việt Nam viet nam 18/01/1985 18th Jan. 1985status_275Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 1406-17/VMTC17/03/2017 17th Mar. 20171489683600017/03/2022 17th Mar. 2022
2630 Mr. Trần Thanh Hiểu tran thanh hieu Việt Nam viet nam 18/01/1985 18th Jan. 1985status_59Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 1499-17/VMTC23/03/2017 23rd Mar. 20171490202000023/03/2022 23rd Mar. 2022
2631 Mr. Vũ Xuân Hiểu vu xuan hieu Việt Nam viet nam 01/05/1984 1st May. 1984status_2217Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS 0069-17/TK-VMTC09/08/2017 9th Aug. 20171502211600009/08/2022 9th Aug. 2022
2632 Mr. Vũ Xuân Hiểu vu xuan hieu Việt Nam viet nam 01/05/1984 1st May. 1984status_2198Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 3246R-17/VMTC18/06/2017 18th Jun. 20171497718800018/06/2022 18th Jun. 2022
2633 Mr. Bùi Thái Hiện bui thai hien Việt Nam viet nam 05/02/1990 5th Feb. 1990status_9641Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1516R-19/VMTC23/02/2019 23rd Feb. 20191550854800223/02/2024 23rd Feb. 2024
2634 Mr. Nguyễn Văn Hiện nguyen van hien Việt Nam viet nam 05/10/1976 5th Oct. 1976status_11428Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1038-20/VMTC03/02/2020 3rd Feb. 20201580662800203/02/2025 3rd Feb. 2025
2635 Mr. Phạm Văn Hiện pham van hien Việt Nam viet nam 01/10/1986 1st Oct. 1986status_6787 4983R-18/VMTC30/08/2018 30th Aug. 20181535562000230/08/2023 30th Aug. 2023
2636 Mr. Phạm Văn Hiện pham van hien Việt Nam viet nam 01/10/1986 1st Oct. 1986status_5771 0222-18/TK-VMTC10/09/2018 10th Sep. 20181536512400210/09/2023 10th Sep. 2023
2637 Mr. Đặng Văn Hiện dang van hien Việt Nam viet nam 01/09/1980 1st Sep. 1980status_12387Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 4292R-20/VMTC01/06/2020 1st Jun. 20201590944400201/06/2025 1st Jun. 2025
2638 Mr. Đặng Văn Hiện dang van hien Việt Nam viet nam 23/11/1987 23rd Nov. 1987status_10335Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1593R-19/VMTC23/02/2019 23rd Feb. 20191550854800204/03/2024 4th Mar. 2024
2639 Mr. Đặng Văn Hiện dang van hien Việt Nam viet nam 23/11/1987 23rd Nov. 1987status_2671Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 5326R-17/VMTC30/09/2017 30th Sep. 20171506704400030/09/2022 30th Sep. 2022
2640 Mr. Bùi Văn Hiệp bui van hiep Việt Nam viet nam 16/10/1981 16th Oct. 1981status_10125Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 5978R-19/VMTC22/06/2019 22nd Jun. 20191561136400222/06/2024 22nd Jun. 2024
2641 Mr. Bùi Văn Hiệp bui van hiep Việt Nam viet nam 24/03/1997 24th Mar. 1997status_9516Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 5631-19/VMTC15/06/2019 15th Jun. 20191560531600215/06/2024 15th Jun. 2024
2642 Mr. Bùi Văn Hiệp bui van hiep Việt Nam viet nam 22/12/1993 22nd Dec. 1993status_7162Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 0232-18/VMTC15/01/2019 15th Jan. 20191547485200215/01/2024 15th Jan. 2024
2643 Mr. Bùi Văn Hiệp bui van hiep Việt Nam viet nam 01/11/1994 1st Nov. 1994status_691Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 0586-17/VMTC09/02/2017 9th Feb. 20171486573200009/02/2022 9th Feb. 2022
2644 Mr. Chè Văn Hiệp che van hiep Việt Nam viet nam 01/11/1984 1st Nov. 1984status_4850Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 2484-18/VMTC04/05/2018 4th May. 20181525366800004/05/2023 4th May. 2023
2645 Mr. Hoàng Trọng Hiệp hoang trong hiep Việt Nam viet nam 10/12/1985 10th Dec. 1985status_5086Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 2651-18/VMTC09/05/2018 9th May. 20181525798800009/05/2023 9th May. 2023
2646 Mr. Hoàng Đức Hiệp hoang duc hiep Việt Nam viet nam 07/12/1994 7th Dec. 1994status_891Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 2029-17/VMTC18/04/2017 18th Apr. 20171492448400018/04/2022 18th Apr. 2022
2647 Mr. Lê Mạnh Hiệp le manh hiep Việt Nam viet nam 06/08/1984 6th Aug. 1984status_9835Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 5985R-19/VMTC22/06/2019 22nd Jun. 20191561136400222/06/2024 22nd Jun. 2024
2648 Mr. Lê Mạnh Hiệp le manh hiep Việt Nam viet nam 06/08/1984 6th Aug. 1984status_2034Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 4009R-17/VMTC21/07/2017 21st Jul. 20171500570000021/07/2022 21st Jul. 2022
2649 Mr. Lê Ngọc Hiệp le ngoc hiep Việt Nam viet nam 09/09/1988 9th Sep. 1988status_4831Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1879-18/VMTC04/04/2018 4th Apr. 20181522774800004/04/2023 4th Apr. 2023
2650 Mr. Lê Ngọc Hiệp le ngoc hiep Việt Nam viet nam 09/09/1988 9th Sep. 1988status_4660Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1107R-18/VMTC02/03/2018 2nd Mar. 20181519923600002/03/2023 2nd Mar. 2023

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container