Danh sách Chứng chỉ/chứng nhận (Certificate)

Hiển thị 2751-2800 của 3132 kết quả.
NoHọ tên
Fullname
Ngày sinh
Date of birth
Còn hiệu lực?
Valid?
Loại giấy tờ
Certificate name
Tên khóa
Training course
Số giấy tờ
Certificate No.
Chức danh
Capacity
Ngày cấp
Date of issue
Ngày hết hạn
Date of expiry
Lý do cấp
Reason
2751 Mr. Lê Tiến Cường Le Tien Cuong le tien cuong Việt Nam viet nam 02/11/1983 2nd Nov. 1983status_19637Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 2881-22/VMTC18/03/2022 18th Mar. 20221647536400218/03/2027 18th Mar. 2027
2752 Mr. Lê Tiến Cường Le Tien Cuong le tien cuong Việt Nam viet nam 02/11/1983 2nd Nov. 1983status_19597Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 2833-22/VMTC18/03/2022 18th Mar. 20221647536400218/03/2027 18th Mar. 2027
2753 Mr. Lê Viết Cường Le Viet Cuong le viet cuong Việt Nam viet nam 28/08/1994 28th Aug. 1994status_26995Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS 0060-20/TK-VMTC06/08/2020 6th Aug. 20201596646800206/08/2025 6th Aug. 2025
2754 Mr. Lê Văn Cường Le Van Cuong le van cuong Việt Nam viet nam 05/07/1971 5th Jul. 1971status_28355Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 10334-20/VMTC05/12/2020 5th Dec. 20201607101200205/12/2025 5th Dec. 2025
2755 Mr. Lê Văn Cường Le Van Cuong le van cuong Việt Nam viet nam 14/11/1986 14th Nov. 1986status_23278Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 7010R-22/VMTC30/08/2022 30th Aug. 20221661792400230/08/2027 30th Aug. 2027
2756 Mr. Lê Văn Cường Le Van Cuong le van cuong Việt Nam viet nam 12/12/1986 12th Dec. 1986status_15778Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 10011-21/VMTC05/09/2021 5th Sep. 20211630774800205/09/2026 5th Sep. 2026
2757 Mr. Lê Văn Cường Le Van Cuong le van cuong Việt Nam viet nam 05/09/1992 5th Sep. 1992status_12042Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 2746R-20/VMTC13/04/2020 13th Apr. 20201586710800213/04/2025 13th Apr. 2025
2758 Mr. Lê Văn Cường Le Van Cuong le van cuong Việt Nam viet nam 05/09/1992 5th Sep. 1992status_11905Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 2529R-20/VMTC01/04/2020 1st Apr. 20201585674000201/04/2025 1st Apr. 2025
2759 Mr. Lê Văn Cường Le Van Cuong le van cuong Việt Nam viet nam 08/08/1990 8th Aug. 1990status_10681Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 7089R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2760 Mr. Lê Văn Cường Le Van Cuong le van cuong Việt Nam viet nam 05/07/1971 5th Jul. 1971status_7567Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1118-19/VMTC18/02/2019 18th Feb. 20191550422800212/02/2024 12th Feb. 2024
2761 Mr. Lê Văn Cường Le Van Cuong le van cuong Việt Nam viet nam 10/10/1968 10th Oct. 1968status_6992Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 7890-18/VMTC21/12/2018 21st Dec. 20181545325200221/12/2023 21st Dec. 2023
2762 Mr. Lê Văn Cường Le Van Cuong le van cuong Việt Nam viet nam 08/08/1990 8th Aug. 1990status_6290Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 6142-18/VMTC20/10/2018 20th Oct. 20181539968400220/10/2023 20th Oct. 2023
2763 Mr. Lê Văn Cường Le Van Cuong le van cuong Việt Nam viet nam 17/04/1987 17th Apr. 1987status_3857Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 0987R-18/VMTC25/02/2018 25th Feb. 20181519491600025/02/2023 25th Feb. 2023
2764 Mr. Lê Văn Cường Le Van Cuong le van cuong Việt Nam viet nam 14/11/1986 14th Nov. 1986status_1313Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 2236R-17/VMTC28/04/2017 28th Apr. 20171493312400028/04/2022 28th Apr. 2022
2765 Mr. Lê Văn Cường Le Van Cuong le van cuong Việt Nam viet nam 20/01/1988 20th Jan. 1988status_1132Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 1117-17/VMTC04/03/2017 4th Mar. 20171488560400004/03/2022 4th Mar. 2022
2766 Mr. Lê Văn Cường Le Van Cuong le van cuong Việt Nam viet nam 29/11/1979 29th Nov. 1979status_1100Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 2928-17/VMTC02/06/2017 2nd Jun. 20171496336400002/06/2022 2nd Jun. 2022
2767 Mr. Lê Văn Cường Le Van Cuong le van cuong Việt Nam viet nam 20/01/1988 20th Jan. 1988status_766Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1034-17/VMTC28/02/2017 28th Feb. 20171488214800028/02/2022 28th Feb. 2022
2768 Mr. Lê Văn Cường Le Van Cuong le van cuong Việt Nam viet nam 29/11/1979 29th Nov. 1979status_622Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 3034-17/VMTC09/06/2017 9th Jun. 20171496941200009/06/2022 9th Jun. 2022
2769 Mr. Lê Văn Mạnh Cường Le Van Manh Cuong le van manh cuong Việt Nam viet nam 06/09/2002 6th Sep. 2002status_28051Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 9774-20/VMTC10/11/2020 10th Nov. 20201604941200210/11/2025 10th Nov. 2025
2770 Mr. Lê Văn mạnh Cường Le Van manh Cuong le van manh cuong Việt Nam viet nam 06/09/2002 6th Sep. 2002status_28164Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS 9982-20/VMTC20/11/2020 20th Nov. 20201605805200220/11/2025 20th Nov. 2025
2771 Mr. Lê Văn mạnh Cường Le Van manh Cuong le van manh cuong Việt Nam viet nam 06/09/2002 6th Sep. 2002status_28030Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 9733-20/VMTC10/11/2020 10th Nov. 20201604941200210/11/2025 10th Nov. 2025
2772 Mr. Lê Xuân Cường Le Xuan Cuong le xuan cuong Việt Nam viet nam 16/12/1997 16th Dec. 1997status_26686Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS 6366-20/VMTC05/07/2020 5th Jul. 20201593882000205/07/2025 5th Jul. 2025
2773 Mr. Lê Xuân Cường Le Xuan Cuong le xuan cuong Việt Nam viet nam 07/03/1991 7th Mar. 1991status_14628Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 5733-21/VMTC20/05/2021 20th May. 20211621443600220/05/2026 20th May. 2026
2774 Mr. Lê Xuân Cường Le Xuan Cuong le xuan cuong Việt Nam viet nam 16/12/1997 16th Dec. 1997status_11659Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 1616-20/VMTC21/02/2020 21st Feb. 20201582218000221/02/2025 21st Feb. 2025
2775 Mr. Lê Xuân Cường Le Xuan Cuong le xuan cuong Việt Nam viet nam 16/12/1997 16th Dec. 1997status_11524Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 1150-20/VMTC11/02/2020 11th Feb. 20201581354000211/02/2025 11th Feb. 2025
2776 Mr. Lê Đình Cường Le Dinh Cuong le dinh cuong Việt Nam viet nam 18/09/1990 18th Sep. 1990status_24668Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 8508-22/VMTC01/12/2022 1st Dec. 20221669827600201/12/2027 1st Dec. 2027
2777 Mr. Lê Đình Cường Le Dinh Cuong le dinh cuong Việt Nam viet nam 18/09/1990 18th Sep. 1990status_24646Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 8486-22/VMTC01/12/2022 1st Dec. 20221669827600201/12/2027 1st Dec. 2027
2778 Mr. Lê Đình Cường Le Dinh Cuong le dinh cuong Việt Nam viet nam 28/02/1990 28th Feb. 1990status_635Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 0205-17/VMTC10/01/2017 10th Jan. 20171483981200010/01/1922 10th Jan. 1922
2779 Mr. Lù Xuân Cường Lu Xuan Cuong lu xuan cuong Việt Nam viet nam 16/05/1997 16th May. 1997status_25504Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 4401-21/VMTC20/04/2021 20th Apr. 20211618851600220/04/2026 20th Apr. 2026
2780 Mr. Lưu Mạnh Cường Luu Manh Cuong luu manh cuong Việt Nam viet nam 02/09/1987 2nd Sep. 1987status_25503Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 4400-21/VMTC20/04/2021 20th Apr. 20211618851600220/04/2026 20th Apr. 2026
2781 Mr. Lưu Phú Cường Luu Phu Cuong luu phu cuong Việt Nam viet nam 10/03/1980 10th Mar. 1980status_13681Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 1775R-21/VMTC24/02/2021 24th Feb. 20211614099600224/02/2026 24th Feb. 2026
2782 Mr. Lưu Quý Cường Luu Quy Cuong luu quy cuong Việt Nam viet nam 27/10/1985 27th Oct. 1985status_13765Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 2014R-21/VMTC02/03/2021 2nd Mar. 20211614618000202/03/2026 2nd Mar. 2026
2783 Mr. Lưu Văn Cường Luu Van Cuong luu van cuong Việt Nam viet nam 09/12/1981 9th Dec. 1981status_10620Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 7776-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2784 Mr. Lưu Văn Cường Luu Van Cuong luu van cuong Việt Nam viet nam 09/12/1981 9th Dec. 1981status_10571Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 7703-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2785 Mr. Lương Hữu Cường Luong Huu Cuong luong huu cuong Việt Nam viet nam 12/02/1963 12th Feb. 1963status_9907Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 6906-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2786 Mr. Lương Ngọc Cường Luong Ngoc Cuong luong ngoc cuong Việt Nam viet nam 06/07/1993 6th Jul. 1993status_23283Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 7015R-22/VMTC31/08/2022 31st Aug. 20221661878800231/08/2027 31st Aug. 2027
2787 Mr. Lương Quân Cường Luong Quan Cuong luong quan cuong Việt Nam viet nam 22/01/1980 22nd Jan. 1980status_15219Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 8232-21/VMTC15/07/2021 15th Jul. 20211626282000215/07/2026 15th Jul. 2026
2788 Mr. Lương Quân Cường Luong Quan Cuong luong quan cuong Việt Nam viet nam 22/01/1980 22nd Jan. 1980status_15192Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 8113-21/VMTC15/07/2021 15th Jul. 20211626282000215/07/2026 15th Jul. 2026
2789 Mr. Lương hữu Cường Luong huu Cuong luong huu cuong Việt Nam viet nam 12/02/1963 12th Feb. 1963status_9916Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 7045-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2790 Mr. Lượng Quân Cường Luong Quan Cuong luong quan cuong Việt Nam viet nam 22/01/1980 22nd Jan. 1980status_15523Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 9145-21/VMTC04/08/2021 4th Aug. 20211628010000204/08/2026 4th Aug. 2026
2791 Mr. Lại Mạnh Cường Lai Manh Cuong lai manh cuong Việt Nam viet nam 13/05/1993 13th May. 1993status_5873Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 4857-18/VMTC25/08/2018 25th Aug. 20181535130000225/08/2023 25th Aug. 2023
2792 Mr. Lại Mạnh Cường Lai Manh Cuong lai manh cuong Việt Nam viet nam 13/05/1993 13th May. 1993status_5841Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 5059-18/VMTC04/09/2018 4th Sep. 20181535994000204/09/2023 4th Sep. 2023
2793 Mr. Lại Thế Cường Lai The Cuong lai the cuong Việt Nam viet nam 10/05/1985 10th May. 1985status_24913Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS 8773-22/VMTC14/12/2022 14th Dec. 20221670950800214/12/2027 14th Dec. 2027
2794 Mr. Lại Thế Cường Lai The Cuong lai the cuong Việt Nam viet nam 10/05/1985 10th May. 1985status_24708Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtADVANCED TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS 8548-22/VMTC01/12/2022 1st Dec. 20221669827600201/12/2027 1st Dec. 2027
2795 Mr. Mai Bá Cường Mai Ba Cuong mai ba cuong Việt Nam viet nam 25/11/1996 25th Nov. 1996status_8801Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1757-19/VMTC26/02/2019 26th Feb. 20191551114000226/02/2024 26th Feb. 2024
2796 Mr. Mai Bá Cường Mai Ba Cuong mai ba cuong Việt Nam viet nam 25/11/1996 25th Nov. 1996status_5130Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 2162-18/VMTC15/04/2018 15th Apr. 20181523725200015/04/2023 15th Apr. 2023
2797 Mr. Mai Bá Cường Mai Ba Cuong mai ba cuong Việt Nam viet nam 25/11/1996 25th Nov. 1996status_5122Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 2350-18/VMTC25/04/2018 25th Apr. 20181524589200025/04/2023 25th Apr. 2023
2798 Mr. Mai Chí Cường Mai Chi Cuong mai chi cuong Việt Nam viet nam 27/03/1991 27th Mar. 1991status_26359Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 15612-21/VMTC24/12/2021 24th Dec. 20211640278800224/12/2026 24th Dec. 2026
2799 Mr. Mai Chí Cường Mai Chi Cuong mai chi cuong Việt Nam viet nam 27/03/1991 27th Mar. 1991status_17245Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 15383-21/VMTC16/12/2021 16th Dec. 20211639587600216/12/2026 16th Dec. 2026
2800 Mr. Mai MẠnh Cường Mai MAnh Cuong mai manh cuong Việt Nam viet nam 13/02/1983 13th Feb. 1983status_14597Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 5654-21/VMTC20/05/2021 20th May. 20211621443600220/05/2026 20th May. 2026

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container