Danh sách chứng chỉ/chứng nhận (Certificate)

Hiển thị 2751-2800 của 2919 kết quả.
NoHọ tên
Fullname
Ngày sinh
Date of birth
Còn hiệu lực?
Valid?
Loại giấy tờ
Certificate name
Khóa học
Training course
Số giấy tờ
Certificate No.
Chức danh
Capacity
Ngày cấp
Date of issue
Ngày hết hạn
Date of expiry
Lý do
Reason
2751 Mr. Bùi Văn Hoan bui van hoan Việt Nam viet nam 24/10/1995 24th Oct. 1995status_8705Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 4715-19/VMTC15/05/2019 15th May. 20191557853200215/05/2024 15th May. 2024
2752 Mr. Bùi Văn Hoan bui van hoan Việt Nam viet nam 24/10/1995 24th Oct. 1995status_8685Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 4438-19/VMTC05/05/2019 5th May. 20191556989200205/05/2024 5th May. 2024
2753 Mr. Cao Xuân Hoan cao xuan hoan Việt Nam viet nam 18/05/1977 18th May. 1977status_1903Ship Handling CourseShip Handling N072/VMTC-1730/06/2017 30th Jun. 20171498755600030/06/2022 30th Jun. 2022
2754 Mr. Lê Công Hoan le cong hoan Việt Nam viet nam 15/09/1990 15th Sep. 1990status_10834Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 7952-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2755 Mr. Lê Công Hoan le cong hoan Việt Nam viet nam 15/09/1990 15th Sep. 1990status_10781Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 7852-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2756 Mr. Nghiêm Văn Hoan nghiem van hoan Việt Nam viet nam 16/04/1986 16th Apr. 1986status_11681Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 1627R-20/VMTC21/02/2020 21st Feb. 20201582218000221/02/2025 21st Feb. 2025
2757 Mr. Nguyễn Minh Hoan nguyen minh hoan Việt Nam viet nam 16/12/1990 16th Dec. 1990status_1582Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 3114-17/VMTC11/06/2017 11th Jun. 20171497114000011/06/2022 11th Jun. 2022
2758 Mr. Nguyễn Minh Hoan nguyen minh hoan Việt Nam viet nam 16/12/1990 16th Dec. 1990status_1566Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 3290-17/VMTC21/06/2017 21st Jun. 20171497978000021/06/2022 21st Jun. 2022
2759 Mr. Ngô Văn Hoan ngo van hoan Việt Nam viet nam 15/09/1987 15th Sep. 1987status_11061Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSafety Officer Training 8760-19/VMTC20/12/2019 20th Dec. 20191576774800220/12/2024 20th Dec. 2024
2760 Mr. Ngô Văn Hoan ngo van hoan Việt Nam viet nam 15/09/1987 15th Sep. 1987status_10778CHARTWORLD ECDIS 0009-19/CW-VMTC04/12/2019 4th Dec. 20191575392400204/12/2024 4th Dec. 2024
2761 Mr. Phan Văn Hoan phan van hoan Việt Nam viet nam 23/09/1985 23rd Sep. 1985status_6505 6796-18/VMTC09/11/2018 9th Nov. 20181541696400209/11/2023 9th Nov. 2023
2762 Mr. Phí Văn Hoan phi van hoan Việt Nam viet nam 28/10/1991 28th Oct. 1991status_8029Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 2937-19/VMTC15/03/2019 15th Mar. 20191552582800215/03/2024 15th Mar. 2024
2763 Mr. Phí Văn Hoan phi van hoan Việt Nam viet nam 28/10/1991 28th Oct. 1991status_4826Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1874-18/VMTC04/04/2018 4th Apr. 20181522774800004/04/2023 4th Apr. 2023
2764 Mr. Phí Văn Hoan phi van hoan Việt Nam viet nam 28/10/1991 28th Oct. 1991status_4821Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1865-18/VMTC04/04/2018 4th Apr. 20181522774800004/04/2023 4th Apr. 2023
2765 Mr. Phí Văn Hoan phi van hoan Việt Nam viet nam 28/10/1991 28th Oct. 1991status_4504Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 1898-18/VMTC05/04/2018 5th Apr. 20181522861200005/04/2023 5th Apr. 2023
2766 Mr. Phí Văn Hoan phi van hoan Việt Nam viet nam 28/10/1991 28th Oct. 1991status_4495Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 1693-18/VMTC25/03/2018 25th Mar. 20181521910800025/03/2023 25th Mar. 2023
2767 Mr. Phí Văn Hoan phi van hoan Việt Nam viet nam 28/10/1991 28th Oct. 1991status_4436Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1874-18/VMTC04/04/2018 4th Apr. 20181522774800004/04/2023 4th Apr. 2023
2768 Mr. Phí Văn Hoan phi van hoan Việt Nam viet nam 28/10/1991 28th Oct. 1991status_4431Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1865-18/VMTC04/04/2018 4th Apr. 20181522774800004/04/2023 4th Apr. 2023
2769 Mr. Phạm Văn Hoan pham van hoan Việt Nam viet nam 23/11/1989 23rd Nov. 1989status_2748Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS 0098-17/TK-VMTC26/10/2017 26th Oct. 20171508950800026/10/2022 26th Oct. 2022
2770 Mr. Trần Văn Hoan tran van hoan Việt Nam viet nam 20/05/1985 20th May. 1985status_7611Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 4088R-17/VMTC20/07/2017 20th Jul. 20171500483600020/07/2022 20th Jul. 2022
2771 Mr. Trịnh Văn Hoan trinh van hoan Việt Nam viet nam 26/12/1984 26th Dec. 1984status_11799Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 2140R-20/VMTC13/03/2020 13th Mar. 20201584032400213/03/2025 13th Mar. 2025
2772 Mr. Trịnh Văn Hoan trinh van hoan Việt Nam viet nam 26/12/1984 26th Dec. 1984status_5453Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 2801R-18/VMTC14/05/2018 14th May. 20181526230800014/05/2023 14th May. 2023
2773 Mr. Trịnh Văn Hoan trinh van hoan Việt Nam viet nam 26/12/1984 26th Dec. 1984status_1361Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 2790R-17/VMTC27/05/2017 27th May. 20171495818000027/05/2022 27th May. 2022
2774 Mr. Trịnh Đình Hoan trinh dinh hoan Việt Nam viet nam 08/02/1990 8th Feb. 1990status_9161Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 5040-19/VMTC05/06/2019 5th Jun. 20191559667600205/06/2024 5th Jun. 2024
2775 Mr. Đinh Văn Hoan dinh van hoan Việt Nam viet nam 03/08/1992 3rd Aug. 1992status_11627Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1500R-20/VMTC18/02/2020 18th Feb. 20201581958800218/02/2025 18th Feb. 2025
2776 Mr. Đinh Văn Hoan dinh van hoan Việt Nam viet nam 03/08/1992 3rd Aug. 1992status_3005#N/A 0132-17/TK-VMTC15/11/2017 15th Nov. 20171510678800015/11/2022 15th Nov. 2022
2777 Mr. Đào Đức Hoan dao duc hoan Việt Nam viet nam 15/04/1990 15th Apr. 1990status_458Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 2396-17/VMTC06/05/2017 6th May. 20171494003600006/05/2022 6th May. 2022
2778 Mr. Đào Đức Hoan dao duc hoan Việt Nam viet nam 15/04/1990 15th Apr. 1990status_330Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 2570-17/VMTC16/05/2017 16th May. 20171494867600016/05/2022 16th May. 2022
2779 Mr. Đào Đức Hoan dao duc hoan Việt Nam viet nam 15/04/1990 15th Apr. 1990status_164Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 2480-17/VMTC12/05/2017 12th May. 20171494522000012/05/2022 12th May. 2022
2780 Mr. Đào Đức Hoan dao duc hoan Việt Nam viet nam 15/04/1990 15th Apr. 1990status_86Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 2671-17/VMTC22/05/2017 22nd May. 20171495386000022/05/2022 22nd May. 2022
2781 Mr. Bùi Đức Hoài bui duc hoai Việt Nam viet nam 29/10/1979 29th Oct. 1979status_3276Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 6705R-17/VMTC09/12/2017 9th Dec. 20171512752400009/12/2022 9th Dec. 2022
2782 Mr. Hoàng Xuân Hoài hoang xuan hoai Việt Nam viet nam 13/04/1987 13th Apr. 1987status_6586 5346R-18/VMTC14/09/2018 14th Sep. 20181536858000214/09/2023 14th Sep. 2023
2783 Mr. Hoàng Xuân Hoài hoang xuan hoai Việt Nam viet nam 13/04/1987 13th Apr. 1987status_5912 0227-18/TK-VMTC20/09/2018 20th Sep. 20181537376400220/09/2023 20th Sep. 2023
2784 Mr. Nguyễn Hoài nguyen hoai Việt Nam viet nam 10/08/1978 10th Aug. 1978status_11835Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 2210-20/VMTC13/03/2020 13th Mar. 20201584032400213/03/2025 13th Mar. 2025
2785 Mr. Nguyễn Hoài nguyen hoai Việt Nam viet nam 15/11/1978 15th Nov. 1978status_9327Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSafety Officer Training 5145R-19/VMTC11/06/2019 11th Jun. 20191560186000211/06/2024 11th Jun. 2024
2786 Mr. Nguyễn Đức Hoài nguyen duc hoai Việt Nam viet nam 14/08/1984 14th Aug. 1984status_2595Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 5228-17/VMTC24/09/2017 24th Sep. 20171506186000024/09/2022 24th Sep. 2022
2787 Mr. Nguyễn Đức Hoài nguyen duc hoai Việt Nam viet nam 14/08/1984 14th Aug. 1984status_2589Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 5296-17/VMTC28/09/2017 28th Sep. 20171506531600028/09/2022 28th Sep. 2022
2788 Mr. Phan Văn Hoài phan van hoai Việt Nam viet nam 12/09/1987 12th Sep. 1987status_1981Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 4097-17/VMTC25/07/2017 25th Jul. 20171500915600025/07/2022 25th Jul. 2022
2789 Mr. Phan Văn Hoài phan van hoai Việt Nam viet nam 12/09/1987 12th Sep. 1987status_1978Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 4198-17/VMTC31/07/2017 31st Jul. 20171501434000031/07/2022 31st Jul. 2022
2790 Mr. Phan Văn Hoài phan van hoai Việt Nam viet nam 12/09/1987 12th Sep. 1987status_1975Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 3930-17/VMTC15/07/2017 15th Jul. 20171500051600015/07/2022 15th Jul. 2022
2791 Mr. Phan Văn Hoài phan van hoai Việt Nam viet nam 12/09/1987 12th Sep. 1987status_1970Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 4041-17/VMTC21/07/2017 21st Jul. 20171500570000021/07/2022 21st Jul. 2022
2792 Mr. Trương Văn Hoài truong van hoai Việt Nam viet nam 25/11/1982 25th Nov. 1982status_5597 3546-18/VMTC19/06/2018 19th Jun. 20181529341200019/06/2023 19th Jun. 2023
2793 Mr. Dương Văn Hoàn duong van hoan Việt Nam viet nam 05/09/1984 5th Sep. 1984status_7832Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 1085R-19/VMTC17/02/2019 17th Feb. 20191550336400217/02/2024 17th Feb. 2024
2794 Mr. Dương Văn Hoàn duong van hoan Việt Nam viet nam 05/09/1984 5th Sep. 1984status_7751Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 1022R-19/VMTC17/02/2019 17th Feb. 20191550336400217/02/2024 17th Feb. 2024
2795 Mr. Dương Văn Hoàn duong van hoan Việt Nam viet nam 05/09/1984 5th Sep. 1984status_2979Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 5869R-17/VMTC27/10/2017 27th Oct. 20171509037200027/10/2022 27th Oct. 2022
2796 Mr. Dương Văn Hoàn duong van hoan Việt Nam viet nam 05/09/1984 5th Sep. 1984status_1963Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS TK056/VMTC-1707/07/2017 7th Jul. 20171499360400007/07/2022 7th Jul. 2022
2797 Mr. Dương Văn Hoàn duong van hoan Việt Nam viet nam 05/09/1984 5th Sep. 1984status_1938Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 3956R-17/VMTC16/07/2017 16th Jul. 20171500138000016/07/2022 16th Jul. 2022
2798 Mr. Hoa Văn Hoàn hoa van hoan Việt Nam viet nam 22/09/1999 22nd Sep. 1999status_12257Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 3807-20/VMTC18/05/2020 18th May. 20201589734800218/05/2025 18th May. 2025
2799 Mr. Hoàng Văn Hoàn hoang van hoan Việt Nam viet nam 09/07/1993 9th Jul. 1993status_6373 5462-18/VMTC20/09/2018 20th Sep. 20181537376400220/09/2023 20th Sep. 2023
2800 Mr. Hoàng Văn Hoàn hoang van hoan Việt Nam viet nam 09/07/1993 9th Jul. 1993status_6003 5785-18/VMTC05/10/2018 5th Oct. 20181538672400205/10/2023 5th Oct. 2023

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container