Danh sách chứng chỉ/chứng nhận (Certificate)

Hiển thị 2873-2922 của 2922 kết quả.
NoHọ tên
Fullname
Ngày sinh
Date of birth
Còn hiệu lực?
Valid?
Loại giấy tờ
Certificate name
Khóa học
Training course
Số giấy tờ
Certificate No.
Chức danh
Capacity
Ngày cấp
Date of issue
Ngày hết hạn
Date of expiry
Lý do
Reason
2901 Mr. Nguyễn Thành Hoàng nguyen thanh hoang Việt Nam viet nam 07/11/1984 7th Nov. 1984status_183Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 3272-17/VMTC21/06/2017 21st Jun. 20171497978000021/06/2022 21st Jun. 2022
2902 Mr. Nguyễn Thành Hoàng nguyen thanh hoang Việt Nam viet nam 07/11/1984 7th Nov. 1984status_99Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 3097-17/VMTC11/06/2017 11th Jun. 20171497114000011/06/2022 11th Jun. 2022
2903 Mr. Nguyễn Trọng Hoàng nguyen trong hoang Việt Nam viet nam 28/11/1985 28th Nov. 1985status_4365Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1626R-18/VMTC23/03/2018 23rd Mar. 20181521738000023/03/2023 23rd Mar. 2023
2904 Mr. Nguyễn Trọng Hoàng nguyen trong hoang Việt Nam viet nam 28/11/1985 28th Nov. 1985status_4298Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1645R-18/VMTC23/03/2018 23rd Mar. 20181521738000023/03/2023 23rd Mar. 2023
2905 Mr. Nguyễn Trọng Hoàng nguyen trong hoang Việt Nam viet nam 28/11/1985 28th Nov. 1985status_4283Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 1765R-18/VMTC30/03/2018 30th Mar. 20181522342800030/03/2023 30th Mar. 2023
2906 Mr. Nguyễn Trọng Hoàng nguyen trong hoang Việt Nam viet nam 28/11/1985 28th Nov. 1985status_4217Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 1306R-18/VMTC10/03/2018 10th Mar. 20181520614800010/03/2023 10th Mar. 2023
2907 Mr. Nguyễn Văn Hoàng nguyen van hoang Việt Nam viet nam 17/01/1977 17th Jan. 1977status_10297Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1840-19/VMTC26/02/2019 26th Feb. 20191551114000226/02/2024 26th Feb. 2024
2908 Mr. Nguyễn Văn Hoàng nguyen van hoang Việt Nam viet nam 01/04/1992 1st Apr. 1992status_10161Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1569R-19/VMTC23/02/2019 23rd Feb. 20191550854800223/02/2024 23rd Feb. 2024
2909 Mr. Nguyễn Văn Hoàng nguyen van hoang Việt Nam viet nam 20/04/1983 20th Apr. 1983status_9872Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 7027R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2910 Mr. Nguyễn Văn Hoàng nguyen van hoang Việt Nam viet nam 20/04/1983 20th Apr. 1983status_9804Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 6843R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2911 Mr. Nguyễn Văn Hoàng nguyen van hoang Việt Nam viet nam 20/04/1983 20th Apr. 1983status_9426Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 7117-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2912 Mr. Nguyễn Văn Hoàng nguyen van hoang Việt Nam viet nam 20/04/1983 20th Apr. 1983status_9398Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 7212-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2913 Mr. Nguyễn Văn Hoàng nguyen van hoang Việt Nam viet nam 05/03/1988 5th Mar. 1988status_9150Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 5006-19/VMTC05/06/2019 5th Jun. 20191559667600205/06/2024 5th Jun. 2024
2914 Mr. Nguyễn Văn Hoàng nguyen van hoang Việt Nam viet nam 05/03/1988 5th Mar. 1988status_9129Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 5103-19/VMTC11/06/2019 11th Jun. 20191560186000211/06/2024 11th Jun. 2024
2915 Mr. Nguyễn Văn Hoàng nguyen van hoang Việt Nam viet nam 01/09/1989 1st Sep. 1989status_8874Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1459R-19/VMTC23/02/2019 23rd Feb. 20191550854800223/02/2024 23rd Feb. 2024
2916 Mr. Nguyễn Văn Hoàng nguyen van hoang Việt Nam viet nam 01/09/1989 1st Sep. 1989status_8849Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 1223R-19/VMTC15/02/2020 15th Feb. 20201581699600215/02/2025 15th Feb. 2025
2917 Mr. Nguyễn Văn Hoàng nguyen van hoang Việt Nam viet nam 17/01/1977 17th Jan. 1977status_7453Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 0028R-19/VMTC08/01/2019 8th Jan. 20191546880400208/01/2024 8th Jan. 2024
2918 Mr. Nguyễn Văn Hoàng nguyen van hoang Việt Nam viet nam 26/11/1992 26th Nov. 1992status_6938 7639-18/VMTC10/12/2018 10th Dec. 20181544374800210/12/2023 10th Dec. 2023
2919 Mr. Nguyễn Văn Hoàng nguyen van hoang Việt Nam viet nam 26/11/1992 26th Nov. 1992status_6926 7856-18/VMTC20/12/2018 20th Dec. 20181545238800220/12/2023 20th Dec. 2023
2920 Mr. Nguyễn Văn Hoàng nguyen van hoang Việt Nam viet nam 20/04/1983 20th Apr. 1983status_3456Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 0107R-18/VMTC06/01/2018 6th Jan. 20181515171600006/01/2023 6th Jan. 2023
2921 Mr. Nguyễn Xuân Hoàng nguyen xuan hoang Việt Nam viet nam 21/10/1989 21st Oct. 1989status_6150 5792-18/VMTC05/10/2018 5th Oct. 20181538672400205/10/2023 5th Oct. 2023
2922 Mr. Nguyễn Xuân Hoàng nguyen xuan hoang Việt Nam viet nam 21/10/1989 21st Oct. 1989status_6096 6002-18/VMTC16/10/2018 16th Oct. 20181539622800216/10/2023 16th Oct. 2023
2923 Mr. Nguyễn Xuân Hoàng nguyen xuan hoang Việt Nam viet nam 15/09/1992 15th Sep. 1992status_4801Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 1609-18/VMTC22/03/2018 22nd Mar. 20181521651600022/03/2023 22nd Mar. 2023
2924 Mr. Nguyễn Xuân Hoàng nguyen xuan hoang Việt Nam viet nam 21/10/1989 21st Oct. 1989status_4529Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 1577-18/VMTC21/03/2018 21st Mar. 20181521565200021/03/2023 21st Mar. 2023
2925 Mr. Nguyễn Xuân Hoàng nguyen xuan hoang Việt Nam viet nam 21/10/1989 21st Oct. 1989status_4525Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 1445-18/VMTC15/03/2018 15th Mar. 20181521046800015/03/2023 15th Mar. 2023
2926 Mr. Nguyễn Xuân Hoàng nguyen xuan hoang Việt Nam viet nam 21/10/1989 21st Oct. 1989status_4515Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 1350-18/VMTC11/03/2018 11th Mar. 20181520701200011/03/2023 11th Mar. 2023
2927 Mr. Nguyễn Xuân Hoàng nguyen xuan hoang Việt Nam viet nam 21/10/1989 21st Oct. 1989status_4511Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 1179-18/VMTC05/03/2018 5th Mar. 20181520182800005/03/2023 5th Mar. 2023
2928 Mr. Nguyễn Xuân Hoàng nguyen xuan hoang Việt Nam viet nam 15/09/1992 15th Sep. 1992status_4411Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 1609-18/VMTC22/03/2018 22nd Mar. 20181521651600022/03/2023 22nd Mar. 2023
2929 Mr. Nguyễn xuân Hoàng nguyen xuan hoang Việt Nam viet nam 21/10/1989 21st Oct. 1989status_10016Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 6255-19/VMTC25/06/2019 25th Jun. 20191561395600225/06/2024 25th Jun. 2024
2930 Mr. Nguyễn Đinh Hoàng nguyen dinh hoang Việt Nam viet nam 22/06/1998 22nd Jun. 1998status_12233Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 3835R-20/VMTC18/05/2020 18th May. 20201589734800218/05/2025 18th May. 2025
2931 Mr. Nguyễn Đình Hoàng nguyen dinh hoang Việt Nam viet nam 22/06/1998 22nd Jun. 1998status_12146Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 3523R-20/VMTC06/05/2020 6th May. 20201588698000206/05/2025 6th May. 2025
2932 Mr. Nguyễn Đức Hoàng nguyen duc hoang Việt Nam viet nam 05/05/1993 5th May. 1993status_8683Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 4436-19/VMTC05/05/2019 5th May. 20191556989200205/05/2024 5th May. 2024
2933 Mr. Ngô Duy Hoàng ngo duy hoang Việt Nam viet nam 28/10/1981 28th Oct. 1981status_12113Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 3131-20/VMTC25/04/2020 25th Apr. 20201587747600225/04/2025 25th Apr. 2025
2934 Mr. Ngô Duy Hoàng ngo duy hoang Việt Nam viet nam 28/10/1981 28th Oct. 1981status_12070Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 2908-20/VMTC17/04/2020 17th Apr. 20201587056400217/04/2025 17th Apr. 2025
2935 Mr. Ngô Duy Hoàng ngo duy hoang Việt Nam viet nam 28/10/1981 28th Oct. 1981status_12014Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 2703-20/VMTC13/04/2020 13th Apr. 20201586710800213/04/2025 13th Apr. 2025
2936 Mr. Ngô Duy Hoàng ngo duy hoang Việt Nam viet nam 28/10/1981 28th Oct. 1981status_11967Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 2609-20/VMTC05/04/2020 5th Apr. 20201586019600205/04/2025 5th Apr. 2025
2937 Mr. Ngô Duy Hoàng ngo duy hoang Việt Nam viet nam 01/06/1992 1st Jun. 1992status_9680Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 5627R-19/VMTC15/06/2019 15th Jun. 20191560531600215/06/2024 15th Jun. 2024
2938 Mr. Ngô Duy Hoàng ngo duy hoang Việt Nam viet nam 01/06/1992 1st Jun. 1992status_9596Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 6232R-19/VMTC25/06/2019 25th Jun. 20191561395600225/06/2024 25th Jun. 2024
2939 Mr. Ngô Duy Hoàng ngo duy hoang Việt Nam viet nam 01/06/1992 1st Jun. 1992status_9585Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 5923R-19/VMTC21/06/2019 21st Jun. 20191561050000221/06/2024 21st Jun. 2024
2940 Mr. Ngô Duy Hoàng ngo duy hoang Việt Nam viet nam 01/06/1992 1st Jun. 1992status_9564Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 6528R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2941 Mr. Ngô Duy Hoàng ngo duy hoang Việt Nam viet nam 01/06/1992 1st Jun. 1992status_9549Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônRadar Observation and Plotting 6285-19/VMTC25/06/2019 25th Jun. 20191561395600225/06/2024 25th Jun. 2024
2942 Mr. Ngô Duy Hoàng ngo duy hoang Việt Nam viet nam 01/06/1992 1st Jun. 1992status_9539Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 6855-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2943 Mr. Ngô Duy Hoàng ngo duy hoang Việt Nam viet nam 28/10/1981 28th Oct. 1981status_6434 6813-18/VMTC10/11/2018 10th Nov. 20181541782800210/11/2023 10th Nov. 2023
2944 Mr. Ngô Duy Hoàng ngo duy hoang Việt Nam viet nam 28/10/1981 28th Oct. 1981status_6425 6501-18/VMTC02/11/2018 2nd Nov. 20181541091600202/11/2023 2nd Nov. 2023
2945 Mr. Ngô Duy Hoàng ngo duy hoang Việt Nam viet nam 28/10/1981 28th Oct. 1981status_6356 6936-18/VMTC16/11/2018 16th Nov. 20181542301200216/11/2023 16th Nov. 2023
2946 Mr. Ngô Duy Hoàng ngo duy hoang Việt Nam viet nam 28/10/1981 28th Oct. 1981status_6344 6845-18/VMTC10/11/2018 10th Nov. 20181541782800210/11/2023 10th Nov. 2023
2947 Mr. Ngô Duy Hoàng ngo duy hoang Việt Nam viet nam 28/10/1981 28th Oct. 1981status_6329 6687-18/VMTC06/11/2018 6th Nov. 20181541437200206/11/2023 6th Nov. 2023
2948 Mr. Ngô Duy Hoàng ngo duy hoang Việt Nam viet nam 28/10/1981 28th Oct. 1981status_6320 6410-18/VMTC30/10/2018 30th Oct. 20181540832400230/10/2023 30th Oct. 2023
2949 Mr. Ngô Duy Hoàng ngo duy hoang Việt Nam viet nam 28/10/1981 28th Oct. 1981status_6287 6153-18/VMTC21/10/2018 21st Oct. 20181540054800221/10/2023 21st Oct. 2023
2950 Mr. Ngô Quốc Hoàng ngo quoc hoang Việt Nam viet nam 01/11/1974 1st Nov. 1974status_10201Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 7370-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container