Danh sách chứng chỉ/chứng nhận (Certificate)

Hiển thị 2851-2900 của 2919 kết quả.
NoHọ tên
Fullname
Ngày sinh
Date of birth
Còn hiệu lực?
Valid?
Loại giấy tờ
Certificate name
Khóa học
Training course
Số giấy tờ
Certificate No.
Chức danh
Capacity
Ngày cấp
Date of issue
Ngày hết hạn
Date of expiry
Lý do
Reason
2851 Mr. Lương Nguyễn Hoàng luong nguyen hoang Việt Nam viet nam 20/04/1993 20th Apr. 1993status_12397Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 4304-20/VMTC02/06/2020 2nd Jun. 20201591030800202/06/2025 2nd Jun. 2025
2852 Mr. Mai Bá Minh Hoàng mai ba minh hoang Việt Nam viet nam 25/12/1993 25th Dec. 1993status_11230Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 0252-20/VMTC06/01/2020 6th Jan. 20201578243600206/01/2025 6th Jan. 2025
2853 Mr. Mai Công Hoàng mai cong hoang Việt Nam viet nam 26/04/1988 26th Apr. 1988status_11275Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 0465-20/VMTC10/01/2020 10th Jan. 20201578589200210/01/2025 10th Jan. 2025
2854 Mr. Mai Công Hoàng mai cong hoang Việt Nam viet nam 26/04/1988 26th Apr. 1988status_11148Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 0290-20/VMTC06/01/2020 6th Jan. 20201578243600206/01/2025 6th Jan. 2025
2855 Mr. Mai Huy Hoàng mai huy hoang Việt Nam viet nam 24/11/1977 24th Nov. 1977status_11593Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1362-20/VMTC16/02/2020 16th Feb. 20201581786000216/02/2025 16th Feb. 2025
2856 Mr. Mai Văn Hoàng mai van hoang Việt Nam viet nam 14/11/1985 14th Nov. 1985status_10101Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 6942R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2857 Mr. Mai Văn Hoàng mai van hoang Việt Nam viet nam 14/11/1985 14th Nov. 1985status_10043Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 6932R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2858 Mr. Mai Văn Hoàng mai van hoang Việt Nam viet nam 14/11/1985 14th Nov. 1985status_9892Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 7231R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2859 Mr. Mai Văn Hoàng mai van hoang Việt Nam viet nam 14/11/1985 14th Nov. 1985status_9840Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 7160R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2860 Mr. Mai Văn Hoàng mai van hoang Việt Nam viet nam 14/11/1985 14th Nov. 1985status_9706Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 7042-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2861 Mr. Mai Văn Hoàng mai van hoang Việt Nam viet nam 14/11/1985 14th Nov. 1985status_9702Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 6904-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2862 Mr. Nguyễn Bá Hoàng nguyen ba hoang Việt Nam viet nam 07/07/1985 7th Jul. 1985status_1795Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 3705R-17/VMTC08/07/2017 8th Jul. 20171499446800008/07/2022 8th Jul. 2022
2863 Mr. Nguyễn Công Hoàng nguyen cong hoang Việt Nam viet nam 30/03/1982 30th Mar. 1982status_2222Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS 0074-17/TK-VMTC09/08/2017 9th Aug. 20171502211600009/08/2022 9th Aug. 2022
2864 Mr. Nguyễn Huy Hoàng nguyen huy hoang Việt Nam viet nam 05/10/1987 5th Oct. 1987status_11330Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 0651-20/VMTC13/01/2020 13th Jan. 20201578848400213/01/2025 13th Jan. 2025
2865 Mr. Nguyễn Huy Hoàng nguyen huy hoang Việt Nam viet nam 03/07/1980 3rd Jul. 1980status_9141Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 5056-19/VMTC05/06/2019 5th Jun. 20191559667600205/06/2024 5th Jun. 2024
2866 Mr. Nguyễn Huy Hoàng nguyen huy hoang Việt Nam viet nam 03/07/1980 3rd Jul. 1980status_9098Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 5601-19/VMTC15/06/2019 15th Jun. 20191560531600215/06/2024 15th Jun. 2024
2867 Mr. Nguyễn Huy Hoàng nguyen huy hoang Việt Nam viet nam 10/08/1984 10th Aug. 1984status_9048Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 4758-19/VMTC21/05/2019 21st May. 20191558371600221/05/2024 21st May. 2024
2868 Mr. Nguyễn Huy Hoàng nguyen huy hoang Việt Nam viet nam 10/08/1984 10th Aug. 1984status_9038Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 4687-19/VMTC15/05/2019 15th May. 20191557853200215/05/2024 15th May. 2024
2869 Mr. Nguyễn Huy Hoàng nguyen huy hoang Việt Nam viet nam 10/08/1984 10th Aug. 1984status_9023Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 4911-19/VMTC31/05/2019 31st May. 20191559235600231/05/2024 31st May. 2024
2870 Mr. Nguyễn Huy Hoàng nguyen huy hoang Việt Nam viet nam 10/08/1984 10th Aug. 1984status_9017Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 4828-19/VMTC25/04/2019 25th Apr. 20191556125200225/04/2024 25th Apr. 2024
2871 Mr. Nguyễn Huy Hoàng nguyen huy hoang Việt Nam viet nam 19/09/1985 19th Sep. 1985status_8003Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS 0043-19/TK-VMTC17/03/2019 17th Mar. 20191552755600217/03/2024 17th Mar. 2024
2872 Mr. Nguyễn Huy Hoàng nguyen huy hoang Việt Nam viet nam 19/09/1985 19th Sep. 1985status_4200Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 0680-18/VMTC02/02/2018 2nd Feb. 20181517504400002/02/2023 2nd Feb. 2023
2873 Mr. Nguyễn Huy Hoàng nguyen huy hoang Việt Nam viet nam 19/09/1985 19th Sep. 1985status_3742Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 0942-18/VMTC24/02/2018 24th Feb. 20181519405200024/02/2023 24th Feb. 2023
2874 Mr. Nguyễn Huy Hoàng nguyen huy hoang Việt Nam viet nam 19/09/1985 19th Sep. 1985status_3690Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 0724-18/VMTC05/02/2018 5th Feb. 20181517763600005/02/2023 5th Feb. 2023
2875 Mr. Nguyễn Huy Hoàng nguyen huy hoang Việt Nam viet nam 19/09/1985 19th Sep. 1985status_3688Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 0804-18/VMTC09/02/2018 9th Feb. 20181518109200009/02/2023 9th Feb. 2023
2876 Mr. Nguyễn Huy Hoàng nguyen huy hoang Việt Nam viet nam 10/06/1989 10th Jun. 1989status_2462Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 5136R-17/VMTC21/09/2017 21st Sep. 20171505926800021/09/2022 21st Sep. 2022
2877 Mr. Nguyễn Huy Hoàng nguyen huy hoang Việt Nam viet nam 10/06/1989 10th Jun. 1989status_2461Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 4968R-17/VMTC11/09/2017 11th Sep. 20171505062800011/09/2022 11th Sep. 2022
2878 Mr. Nguyễn Huy Hoàng nguyen huy hoang Việt Nam viet nam 13/10/1986 13th Oct. 1986status_1432Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 1541R-17/VMTC26/03/2017 26th Mar. 20171490461200026/03/2022 26th Mar. 2022
2879 Mr. Nguyễn Hải Hoàng nguyen hai hoang Việt Nam viet nam 29/11/1980 29th Nov. 1980status_1926Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 3746-17/VMTC11/07/2017 11th Jul. 20171499706000011/07/2022 11th Jul. 2022
2880 Mr. Nguyễn Hải Hoàng nguyen hai hoang Việt Nam viet nam 29/11/1980 29th Nov. 1980status_1921Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 3545-17/VMTC01/07/2017 1st Jul. 20171498842000001/07/2022 1st Jul. 2022
2881 Mr. Nguyễn Khắc Hoàng nguyen khac hoang Việt Nam viet nam 28/07/1986 28th Jul. 1986status_8541Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 4210-19/VMTC25/04/2019 25th Apr. 20191556125200225/04/2024 25th Apr. 2024
2882 Mr. Nguyễn Khắc Hoàng nguyen khac hoang Việt Nam viet nam 28/07/1986 28th Jul. 1986status_8488Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 4301-19/VMTC02/05/2019 2nd May. 20191556730000202/05/2024 2nd May. 2024
2883 Mr. Nguyễn Khắc Hoàng nguyen khac hoang Việt Nam viet nam 28/07/1986 28th Jul. 1986status_8463Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 3632-19/VMTC05/04/2019 5th Apr. 20191554397200205/04/2024 5th Apr. 2024
2884 Mr. Nguyễn Khắc Hoàng nguyen khac hoang Việt Nam viet nam 28/07/1986 28th Jul. 1986status_8456Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 3727-19/VMTC11/04/2019 11th Apr. 20191554915600211/04/2024 11th Apr. 2024
2885 Mr. Nguyễn Lê Hoàng nguyen le hoang Việt Nam viet nam 08/04/1989 8th Apr. 1989status_4717Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1485R-18/VMTC17/03/2018 17th Mar. 20181521219600017/03/2023 17th Mar. 2023
2886 Mr. Nguyễn Lê Hoàng nguyen le hoang Việt Nam viet nam 08/04/1989 8th Apr. 1989status_4327Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1485R-18/VMTC17/03/2018 17th Mar. 20181521219600017/03/2023 17th Mar. 2023
2887 Mr. Nguyễn Minh Hoàng nguyen minh hoang Việt Nam viet nam 31/07/1993 31st Jul. 1993status_6818 7443-18/VMTC30/11/2018 30th Nov. 20181543510800230/11/2023 30th Nov. 2023
2888 Mr. Nguyễn Mạnh Hoàng nguyen manh hoang Việt Nam viet nam 19/03/1986 19th Mar. 1986status_9379Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 6241-19/VMTC25/06/2019 25th Jun. 20191561395600225/06/2024 25th Jun. 2024
2889 Mr. Nguyễn Mạnh Hoàng nguyen manh hoang Việt Nam viet nam 10/06/1961 10th Jun. 1961status_6178 6733-18/VMTC06/11/2018 6th Nov. 20181541437200206/11/2023 6th Nov. 2023
2890 Mr. Nguyễn Ngọc Hoàng nguyen ngoc hoang Việt Nam viet nam 09/10/1990 9th Oct. 1990status_12534Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 4653-20/VMTC16/06/2020 16th Jun. 20201592240400216/06/2025 16th Jun. 2025
2891 Mr. Nguyễn Ngọc Hoàng nguyen ngoc hoang Việt Nam viet nam 09/10/1990 9th Oct. 1990status_12430Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 4366-20/VMTC05/06/2020 5th Jun. 20201591290000205/06/2025 5th Jun. 2025
2892 Mr. Nguyễn Ngọc Hoàng nguyen ngoc hoang Việt Nam viet nam 01/08/1988 1st Aug. 1988status_2145Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 4487-17/VMTC15/08/2017 15th Aug. 20171502730000015/08/2022 15th Aug. 2022
2893 Mr. Nguyễn Quang Hoàng nguyen quang hoang Việt Nam viet nam 26/08/1982 26th Aug. 1982status_8320Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 2895R-19/VMTC13/03/2019 13th Mar. 20191552410000213/03/2024 13th Mar. 2024
2894 Mr. Nguyễn Quang Hoàng nguyen quang hoang Việt Nam viet nam 26/08/1982 26th Aug. 1982status_4248Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1084R-18/VMTC02/03/2018 2nd Mar. 20181519923600002/03/2023 2nd Mar. 2023
2895 Mr. Nguyễn Thành Hoàng nguyen thanh hoang Việt Nam viet nam 07/11/1984 7th Nov. 1984status_3869Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 0977R-18/VMTC25/02/2018 25th Feb. 20181519491600025/02/2023 25th Feb. 2023
2896 Mr. Nguyễn Thành Hoàng nguyen thanh hoang Việt Nam viet nam 07/11/1984 7th Nov. 1984status_505Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 3193-17/VMTC15/06/2017 15th Jun. 20171497459600015/06/2022 15th Jun. 2022
2897 Mr. Nguyễn Thành Hoàng nguyen thanh hoang Việt Nam viet nam 07/11/1984 7th Nov. 1984status_351Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 2951-17/VMTC05/06/2017 5th Jun. 20171496595600005/06/2022 5th Jun. 2022
2898 Mr. Nguyễn Thành Hoàng nguyen thanh hoang Việt Nam viet nam 07/11/1984 7th Nov. 1984status_183Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 3272-17/VMTC21/06/2017 21st Jun. 20171497978000021/06/2022 21st Jun. 2022
2899 Mr. Nguyễn Thành Hoàng nguyen thanh hoang Việt Nam viet nam 07/11/1984 7th Nov. 1984status_99Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 3097-17/VMTC11/06/2017 11th Jun. 20171497114000011/06/2022 11th Jun. 2022
2900 Mr. Nguyễn Trọng Hoàng nguyen trong hoang Việt Nam viet nam 28/11/1985 28th Nov. 1985status_4365Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1626R-18/VMTC23/03/2018 23rd Mar. 20181521738000023/03/2023 23rd Mar. 2023

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container