Danh sách chứng chỉ/chứng nhận (Certificate)

Hiển thị 2701-2750 của 2919 kết quả.
NoHọ tên
Fullname
Ngày sinh
Date of birth
Còn hiệu lực?
Valid?
Loại giấy tờ
Certificate name
Khóa học
Training course
Số giấy tờ
Certificate No.
Chức danh
Capacity
Ngày cấp
Date of issue
Ngày hết hạn
Date of expiry
Lý do
Reason
2701 Mr. Phan văn Hiệp phan van hiep Việt Nam viet nam 02/09/1990 2nd Sep. 1990status_8923Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 4732-19/VMTC17/05/2019 17th May. 20191558026000217/05/2024 17th May. 2024
2702 Mr. Phạm Bá Hiệp pham ba hiep Việt Nam viet nam 26/12/1985 26th Dec. 1985status_590Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 1289R-17/VMTC10/03/2017 10th Mar. 20171489078800010/03/2022 10th Mar. 2022
2703 Mr. Phạm Quang Hiệp pham quang hiep Việt Nam viet nam 18/01/1988 18th Jan. 1988status_7008 6816-18/VMTC10/11/2018 10th Nov. 20181541782800210/11/2023 10th Nov. 2023
2704 Mr. Phạm Xuân Hiệp pham xuan hiep Việt Nam viet nam 16/09/1993 16th Sep. 1993status_4179Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 0673-18/VMTC01/02/2018 1st Feb. 20181517418000001/02/2023 1st Feb. 2023
2705 Mr. Phạm Xuân Hiệp pham xuan hiep Việt Nam viet nam 16/09/1993 16th Sep. 1993status_3698Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 0876-18/VMTC14/02/2018 14th Feb. 20181518541200014/02/2023 14th Feb. 2023
2706 Mr. Phạm Đình Hiệp pham dinh hiep Việt Nam viet nam 20/04/1988 20th Apr. 1988status_690Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 0585-17/VMTC09/02/2017 9th Feb. 20171486573200009/02/2022 9th Feb. 2022
2707 Mr. Phạm Đình Hiệp pham dinh hiep Việt Nam viet nam 20/04/1988 20th Apr. 1988status_559Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 0603-17/VMTC09/02/2017 9th Feb. 20171486573200009/02/2022 9th Feb. 2022
2708 Mr. Trần Danh Hiệp tran danh hiep Việt Nam viet nam 02/10/1988 2nd Oct. 1988status_7245Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS 0012-19/TK-VMTC20/01/2019 20th Jan. 20191547917200220/01/2024 20th Jan. 2024
2709 Mr. Trần Hoàng Hiệp tran hoang hiep Việt Nam viet nam 14/01/1987 14th Jan. 1987status_11251Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 0363R-19/VMTC07/01/2020 7th Jan. 20201578330000207/01/2025 7th Jan. 2025
2710 Mr. Trần Quang Hiệp tran quang hiep Việt Nam viet nam 01/11/1982 1st Nov. 1982status_5282Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 2981-18/VMTC22/05/2018 22nd May. 20181526922000022/05/2023 22nd May. 2023
2711 Mr. Trần Văn Hiệp tran van hiep Việt Nam viet nam 11/09/1991 11th Sep. 1991status_12538Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 4657-20/VMTC16/06/2020 16th Jun. 20201592240400216/06/2025 16th Jun. 2025
2712 Mr. Trần văn Hiệp tran van hiep Việt Nam viet nam 11/09/1991 11th Sep. 1991status_12436Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 4373-20/VMTC05/06/2020 5th Jun. 20201591290000205/06/2025 5th Jun. 2025
2713 Mr. Trần ĐỨc Hiệp tran duc hiep Việt Nam viet nam 15/07/1990 15th Jul. 1990status_8373Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS 0050-19/TK-VMTC09/04/2019 9th Apr. 20191554742800209/04/2024 9th Apr. 2024
2714 Mr. Trần Đức Hiệp tran duc hiep Việt Nam viet nam 15/07/1990 15th Jul. 1990status_4201Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 0681-18/VMTC02/02/2018 2nd Feb. 20181517504400002/02/2023 2nd Feb. 2023
2715 Mr. Tạ Hữu Hiệp ta huu hiep Việt Nam viet nam 22/07/1991 22nd Jul. 1991status_9655Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 6870R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2716 Mr. Vũ Ngọc Hiệp vu ngoc hiep Việt Nam viet nam 08/10/1982 8th Oct. 1982status_4756Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1627R-18/VMTC23/03/2018 23rd Mar. 20181521738000023/03/2023 23rd Mar. 2023
2717 Mr. Vũ Ngọc Hiệp vu ngoc hiep Việt Nam viet nam 08/10/1982 8th Oct. 1982status_4689Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1646R-18/VMTC23/03/2018 23rd Mar. 20181521738000023/03/2023 23rd Mar. 2023
2718 Mr. Vũ Ngọc Hiệp vu ngoc hiep Việt Nam viet nam 08/10/1982 8th Oct. 1982status_4366Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1627R-18/VMTC23/03/2018 23rd Mar. 20181521738000023/03/2023 23rd Mar. 2023
2719 Mr. Vũ Ngọc Hiệp vu ngoc hiep Việt Nam viet nam 08/10/1982 8th Oct. 1982status_4299Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1646R-18/VMTC23/03/2018 23rd Mar. 20181521738000023/03/2023 23rd Mar. 2023
2720 Mr. Vũ Ngọc Hiệp vu ngoc hiep Việt Nam viet nam 01/10/1988 1st Oct. 1988status_4261Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1098R-18/VMTC02/03/2018 2nd Mar. 20181519923600002/03/2023 2nd Mar. 2023
2721 Mr. Vũ Ngọc Hiệp vu ngoc hiep Việt Nam viet nam 06/03/1982 6th Mar. 1982status_2788Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 5697-17/VMTC20/10/2017 20th Oct. 20171508432400020/10/2022 20th Oct. 2022
2722 Mr. Vũ Đức Hiệp vu duc hiep Việt Nam viet nam 10/09/1983 10th Sep. 1983status_3097Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 6475-17/VMTC28/11/2017 28th Nov. 20171511802000028/11/2022 28th Nov. 2022
2723 Mr. Đinh Tuấn Hiệp dinh tuan hiep Việt Nam viet nam 03/02/1992 3rd Feb. 1992status_3227Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 6607-17/VMTC05/12/2017 5th Dec. 20171512406800005/12/2022 5th Dec. 2022
2724 Mr. Đoàn Hồng Hiệp doan hong hiep Việt Nam viet nam 06/08/1983 6th Aug. 1983status_5324Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 2818-18/VMTC15/05/2018 15th May. 20181526317200015/05/2023 15th May. 2023
2725 Mr. Đoàn Hồng Hiệp doan hong hiep Việt Nam viet nam 06/08/1983 6th Aug. 1983status_5320Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 3024-18/VMTC25/05/2018 25th May. 20181527181200025/05/2023 25th May. 2023
2726 Mr. Đặng Bá Hiệp dang ba hiep Việt Nam viet nam 29/01/1975 29th Jan. 1975status_12375Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSafety Officer Training 4150R-19/VMTC25/05/2020 25th May. 20201590339600225/05/2025 25th May. 2025
2727 Mr. Đặng Bá Hiệp dang ba hiep Việt Nam viet nam 29/01/1975 29th Jan. 1975status_12183Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 3605R-20/VMTC11/05/2020 11th May. 20201589130000211/05/2025 11th May. 2025
2728 Mr. Đặng Bá Hiệp dang ba hiep Việt Nam viet nam 29/01/1975 29th Jan. 1975status_2738Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS 0087-17/TK-VMTC20/10/2017 20th Oct. 20171508432400020/10/2022 20th Oct. 2022
2729 Mr. Đặng Bá Hiệp dang ba hiep Việt Nam viet nam 29/01/1975 29th Jan. 1975status_1939Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 3957R-17/VMTC16/07/2017 16th Jul. 20171500138000016/07/2022 16th Jul. 2022
2730 Mr. Bùi Xuân Hiệu bui xuan hieu Việt Nam viet nam 25/12/1995 25th Dec. 1995status_3236Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 6583R-17/VMTC05/12/2017 5th Dec. 20171512406800005/12/2022 5th Dec. 2022
2731 Mr. Lâm Văn Hiệu lam van hieu Việt Nam viet nam 01/03/1990 1st Mar. 1990status_1955Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS 0063-17/TK-VMTC01/08/2017 1st Aug. 20171501520400001/08/2022 1st Aug. 2022
2732 Mr. Lưu Văn Hiệu luu van hieu Việt Nam viet nam 09/09/1987 9th Sep. 1987status_10105Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 6946R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2733 Mr. Lưu Văn Hiệu luu van hieu Việt Nam viet nam 09/09/1987 9th Sep. 1987status_2495Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 4804R-17/VMTC01/09/2017 1st Sep. 20171504198800001/09/2022 1st Sep. 2022
2734 Mr. Lưu Văn Hiệu luu van hieu Việt Nam viet nam 09/09/1987 9th Sep. 1987status_1488Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS 0032-17/VMTC26/05/2017 26th May. 20171495731600026/05/2022 26th May. 2022
2735 Mr. Nguyễn Hoàng Hiệu nguyen hoang hieu Việt Nam viet nam 13/04/1984 13th Apr. 1984status_10172Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1580R-19/VMTC23/02/2019 23rd Feb. 20191550854800223/02/2024 23rd Feb. 2024
2736 Mr. Nguyễn Sỹ Hiệu nguyen sy hieu Việt Nam viet nam 07/10/1993 7th Oct. 1993status_5901 4963-18/VMTC29/08/2018 29th Aug. 20181535475600229/08/2023 29th Aug. 2023
2737 Mr. Nguyễn Văn Hiệu nguyen van hieu Việt Nam viet nam 19/01/1988 19th Jan. 1988status_4172Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 0037R-18/VMTC05/01/2018 5th Jan. 20181515085200005/01/2023 5th Jan. 2023
2738 Mr. Nguyễn Văn Hiệu nguyen van hieu Việt Nam viet nam 05/11/1985 5th Nov. 1985status_722Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 0750-17/VMTC14/02/2017 14th Feb. 20171487005200014/02/2022 14th Feb. 2022
2739 Mr. Nguyễn Đức Hiệu nguyen duc hieu Việt Nam viet nam 02/01/1979 2nd Jan. 1979status_1427Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 1368-17/VMTC17/03/2017 17th Mar. 20171489683600017/03/2022 17th Mar. 2022
2740 Mr. Phan ĐÌnh Hiệu phan dinh hieu Việt Nam viet nam 10/02/1986 10th Feb. 1986status_12173Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 3570R-20/VMTC07/05/2020 7th May. 20201588784400207/05/2025 7th May. 2025
2741 Mr. Phan Đình Hiệu phan dinh hieu Việt Nam viet nam 10/02/1986 10th Feb. 1986status_12226Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 3772R-19/VMTC18/05/2020 18th May. 20201589734800218/05/2025 18th May. 2025
2742 Mr. Phạm Văn Hiệu pham van hieu Việt Nam viet nam 15/01/1990 15th Jan. 1990status_1246Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 0825-17/VMTC17/02/2017 17th Feb. 20171487264400017/02/2022 17th Feb. 2022
2743 Mr. Trần Minh Hiệu tran minh hieu Việt Nam viet nam 30/01/1995 30th Jan. 1995status_5476Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 3421-18/VMTC12/06/2018 12th Jun. 20181528736400012/06/2023 12th Jun. 2023
2744 Mr. Trần Văn Hiệu tran van hieu Việt Nam viet nam 20/08/1988 20th Aug. 1988status_5687 4462R-18/VMTC09/08/2018 9th Aug. 20181533747600009/08/2023 9th Aug. 2023
2745 Mr. Vũ Hữu Hiệu vu huu hieu Việt Nam viet nam 29/10/1991 29th Oct. 1991status_781Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1136R-17/VMTC04/03/2017 4th Mar. 20171488560400004/03/2022 4th Mar. 2022
2746 Mr. Vũ Văn Hiệu vu van hieu Việt Nam viet nam 01/01/1986 1st Jan. 1986status_11328Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS 0011-20/TK-VMTC10/01/2020 10th Jan. 20201578589200210/01/2025 10th Jan. 2025
2747 Mr. Vũ Văn Hiệu vu van hieu Việt Nam viet nam 01/01/1986 1st Jan. 1986status_10413Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS 0002-20/TK-VMTC10/01/2020 10th Jan. 20201578589200210/01/2025 10th Jan. 2025
2748 Mr. Hoàng Quốc Hoa hoang quoc hoa Việt Nam viet nam 01/02/1971 1st Feb. 1971status_7186Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 0122-19/VMTC09/01/2019 9th Jan. 20191546966800209/01/2024 9th Jan. 2024
2749 Mr. Nguyễn Hiệp Hoa nguyen hiep hoa Việt Nam viet nam 18/02/1993 18th Feb. 1993status_9715Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 7181-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2750 Mr. Nguyễn Hiệp Hoa nguyen hiep hoa Việt Nam viet nam 18/02/1993 18th Feb. 1993status_9698Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 6900-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container