Danh sách chứng chỉ/chứng nhận (Certificate)

Hiển thị 2451-2500 của 2922 kết quả.
NoHọ tên
Fullname
Ngày sinh
Date of birth
Còn hiệu lực?
Valid?
Loại giấy tờ
Certificate name
Khóa học
Training course
Số giấy tờ
Certificate No.
Chức danh
Capacity
Ngày cấp
Date of issue
Ngày hết hạn
Date of expiry
Lý do
Reason
2451 Mr. Dương Sách Hiếu duong sach hieu Việt Nam viet nam 17/08/1976 17th Aug. 1976status_6561 5363R-18/VMTC14/09/2018 14th Sep. 20181536858000214/09/2023 14th Sep. 2023
2452 Mr. Dương Văn Hiếu duong van hieu Việt Nam viet nam 01/09/1991 1st Sep. 1991status_10947Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 8500-19/VMTC16/12/2019 16th Dec. 20191576429200216/12/2024 16th Dec. 2024
2453 Mr. Dương Văn Hiếu duong van hieu Việt Nam viet nam 01/09/1991 1st Sep. 1991status_10829Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 8003-19/VMTC25/06/2019 25th Jun. 20191561395600225/06/2024 25th Jun. 2024
2454 Mr. Dương Văn Hiếu duong van hieu Việt Nam viet nam 01/09/1991 1st Sep. 1991status_6757 6543R-18/VMTC03/11/2018 3rd Nov. 20181541178000203/11/2023 3rd Nov. 2023
2455 Mr. Dương Văn Hiếu duong van hieu Việt Nam viet nam 01/09/1991 1st Sep. 1991status_4760Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1631R-18/VMTC23/03/2018 23rd Mar. 20181521738000023/03/2023 23rd Mar. 2023
2456 Mr. Dương Văn Hiếu duong van hieu Việt Nam viet nam 01/09/1991 1st Sep. 1991status_4370Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1631R-18/VMTC23/03/2018 23rd Mar. 20181521738000023/03/2023 23rd Mar. 2023
2457 Mr. Hoàng Văn Hiếu hoang van hieu Việt Nam viet nam 17/06/1989 17th Jun. 1989status_9498Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 6211-19/VMTC25/06/2019 25th Jun. 20191561395600225/06/2024 25th Jun. 2024
2458 Mr. Hoàng Văn Hiếu hoang van hieu Việt Nam viet nam 17/06/1989 17th Jun. 1989status_9352Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1475R-19/VMTC23/02/2019 23rd Feb. 20191550854800223/02/2024 23rd Feb. 2024
2459 Mr. Hoàng Đức Hiếu hoang duc hieu Việt Nam viet nam 04/07/1990 4th Jul. 1990status_6841 7722-18/VMTC13/12/2018 13th Dec. 20181544634000213/12/2023 13th Dec. 2023
2460 Mr. Hàn Minh Hiếu han minh hieu Việt Nam viet nam 20/12/1997 20th Dec. 1997status_5857 4882-18/VMTC26/08/2018 26th Aug. 20181535216400226/08/2023 26th Aug. 2023
2461 Mr. Kim Văn Hiếu kim van hieu Việt Nam viet nam 30/04/1983 30th Apr. 1983status_3648Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 0701R-18/VMTC03/02/2018 3rd Feb. 20181517590800003/02/2023 3rd Feb. 2023
2462 Mr. Lâm Minh Hiếu lam minh hieu Việt Nam viet nam 29/12/1980 29th Dec. 1980status_4743Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1781R-18/VMTC31/03/2018 31st Mar. 20181522429200031/03/2023 31st Mar. 2023
2463 Mr. Lâm Minh Hiếu lam minh hieu Việt Nam viet nam 29/12/1980 29th Dec. 1980status_4353Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1781R-18/VMTC31/03/2018 31st Mar. 20181522429200031/03/2023 31st Mar. 2023
2464 Mr. Lâm Minh Hiếu lam minh hieu Việt Nam viet nam 29/12/1980 29th Dec. 1980status_746Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 0937-17/VMTC21/02/2017 21st Feb. 20171487610000021/02/2022 21st Feb. 2022
2465 Mr. Lê Mạnh Hiếu le manh hieu Việt Nam viet nam 05/12/1984 5th Dec. 1984status_10293CHARTWORLD ECDIS 0007-19/CW-VMTC16/10/2019 16th Oct. 20191571158800216/10/2024 16th Oct. 2024
2466 Mr. Lê Mạnh Hiếu le manh hieu Việt Nam viet nam 05/12/1984 5th Dec. 1984status_9900Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 1055R-19/VMTC05/02/2020 5th Feb. 20201580835600205/02/2025 5th Feb. 2025
2467 Mr. Lê Mạnh Hiếu le manh hieu Việt Nam viet nam 05/12/1984 5th Dec. 1984status_8059Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 2951-19/VMTC15/03/2019 15th Mar. 20191552582800215/03/2024 15th Mar. 2024
2468 Mr. Lê Mạnh Hiếu le manh hieu Việt Nam viet nam 05/12/1984 5th Dec. 1984status_8008Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 3091-18/VMTC21/03/2019 21st Mar. 20191553101200221/03/2024 21st Mar. 2024
2469 Mr. Lê Mạnh Hiếu le manh hieu Việt Nam viet nam 05/12/1984 5th Dec. 1984status_5073Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 2417-18/VMTC01/05/2018 1st May. 20181525107600001/05/2023 1st May. 2023
2470 Mr. Lê Mạnh Hiếu le manh hieu Việt Nam viet nam 05/12/1984 5th Dec. 1984status_5035Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS 0059-18/TK-VMTC24/04/2018 24th Apr. 20181524502800024/04/2023 24th Apr. 2023
2471 Mr. Mai Văn Hiếu mai van hieu Việt Nam viet nam 30/03/1993 30th Mar. 1993status_11541Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 1200-20/VMTC15/02/2020 15th Feb. 20201581699600215/02/2025 15th Feb. 2025
2472 Mr. Mai Văn Hiếu mai van hieu Việt Nam viet nam 30/03/1993 30th Mar. 1993status_11490Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 1119-20/VMTC10/02/2020 10th Feb. 20201581267600210/02/2025 10th Feb. 2025
2473 Mr. Mai Văn Hiếu mai van hieu Việt Nam viet nam 30/03/1993 30th Mar. 1993status_11456Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 1069-20/VMTC05/02/2020 5th Feb. 20201580835600205/02/2025 5th Feb. 2025
2474 Mr. Mai Văn Hiếu mai van hieu Việt Nam viet nam 30/03/1993 30th Mar. 1993status_11402Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônRadar Observation and Plotting 0970-20/VMTC03/02/2020 3rd Feb. 20201580662800203/02/2025 3rd Feb. 2025
2475 Mr. Nguyễn Chung Hiếu nguyen chung hieu Việt Nam viet nam 22/02/1983 22nd Feb. 1983status_7932Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 0491R-19/VMTC22/01/2019 22nd Jan. 20191548090000222/01/2024 22nd Jan. 2024
2476 Mr. Nguyễn Chung Hiếu nguyen chung hieu Việt Nam viet nam 22/02/1983 22nd Feb. 1983status_4238Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1074R-18/VMTC02/03/2018 2nd Mar. 20181519923600002/03/2023 2nd Mar. 2023
2477 Mr. Nguyễn Chí Hiếu nguyen chi hieu Việt Nam viet nam 06/04/1992 6th Apr. 1992status_1544Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 0465-17/VMTC17/01/2017 17th Jan. 20171484586000017/01/1922 17th Jan. 1922
2478 Mr. Nguyễn Duy Hiếu nguyen duy hieu Việt Nam viet nam 15/10/1984 15th Oct. 1984status_3754Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 0930-18/VMTC15/02/2018 15th Feb. 20181518627600015/02/2023 15th Feb. 2023
2479 Mr. Nguyễn Hữu Hiếu nguyen huu hieu Việt Nam viet nam 10/10/1987 10th Oct. 1987status_3822Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 0902-18/VMTC15/02/2018 15th Feb. 20181518627600015/02/2023 15th Feb. 2023
2480 Mr. Nguyễn Hữu Hiếu nguyen huu hieu Việt Nam viet nam 10/10/1987 10th Oct. 1987status_3810Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 0772-18/VMTC05/02/2018 5th Feb. 20181517763600005/02/2023 5th Feb. 2023
2481 Mr. Nguyễn Quang Hiếu nguyen quang hieu Việt Nam viet nam 28/11/1983 28th Nov. 1983status_10637Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1611R-19/VMTC23/02/2019 23rd Feb. 20191550854800223/02/2024 23rd Feb. 2024
2482 Mr. Nguyễn Thanh Hiếu nguyen thanh hieu Việt Nam viet nam 16/02/1982 16th Feb. 1982status_7177Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 0429-19/VMTC21/01/2019 21st Jan. 20191548003600221/01/2014 21st Jan. 2014
2483 Mr. Nguyễn Thanh Hiếu nguyen thanh hieu Việt Nam viet nam 16/02/1982 16th Feb. 1982status_7142Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 0190-19/VMTC11/01/2019 11th Jan. 20191547139600211/01/2024 11th Jan. 2024
2484 Mr. Nguyễn Tiến Hiếu nguyen tien hieu Việt Nam viet nam 19/10/1984 19th Oct. 1984status_2522Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 5386R-17/VMTC02/10/2017 2nd Oct. 20171506877200002/10/2022 2nd Oct. 2022
2485 Mr. Nguyễn Trung Hiếu nguyen trung hieu Việt Nam viet nam 19/01/1993 19th Jan. 1993status_11480Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 1106-20/VMTC08/02/2020 8th Feb. 20201581094800208/02/2025 8th Feb. 2025
2486 Mr. Nguyễn Trung Hiếu nguyen trung hieu Việt Nam viet nam 05/08/2000 5th Aug. 2000status_11431Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1001-20/VMTC03/02/2020 3rd Feb. 20201580662800203/02/2025 3rd Feb. 2025
2487 Mr. Nguyễn Trung Hiếu nguyen trung hieu Việt Nam viet nam 20/12/1990 20th Dec. 1990status_3528Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 0221R-18/VMTC12/01/2018 12th Jan. 20181515690000012/01/2023 12th Jan. 2023
2488 Mr. Nguyễn Trung Hiếu nguyen trung hieu Việt Nam viet nam 20/12/1990 20th Dec. 1990status_3517Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 0236R-18/VMTC12/01/2018 12th Jan. 20181515690000012/01/2023 12th Jan. 2023
2489 Mr. Nguyễn Trung Hiếu nguyen trung hieu Việt Nam viet nam 26/09/1981 26th Sep. 1981status_2023Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 4079R-17/VMTC21/07/2017 21st Jul. 20171500570000021/07/2022 21st Jul. 2022
2490 Mr. Nguyễn Trung Hiếu nguyen trung hieu Việt Nam viet nam 26/09/1981 26th Sep. 1981status_2021Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 4075R-17/VMTC21/07/2017 21st Jul. 20171500570000021/07/2022 21st Jul. 2022
2491 Mr. Nguyễn Trung Hiếu nguyen trung hieu Việt Nam viet nam 25/12/1989 25th Dec. 1989status_765Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1033-17/VMTC28/02/2017 28th Feb. 20171488214800028/02/2022 28th Feb. 2022
2492 Mr. Nguyễn Trần Hiếu nguyen tran hieu Việt Nam viet nam 05/02/1988 5th Feb. 1988status_2778Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 5584R-17/VMTC14/10/2017 14th Oct. 20171507914000014/10/2022 14th Oct. 2022
2493 Mr. Nguyễn Trần Hiếu nguyen tran hieu Việt Nam viet nam 05/02/1988 5th Feb. 1988status_2766Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 5594R-17/VMTC14/10/2017 14th Oct. 20171507914000014/10/2022 14th Oct. 2022
2494 Mr. Nguyễn Văn Hiếu nguyen van hieu Việt Nam viet nam 08/09/1994 8th Sep. 1994status_11338Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 0615-20/VMTC13/01/2020 13th Jan. 20201578848400213/01/2025 13th Jan. 2025
2495 Mr. Nguyễn Văn Hiếu nguyen van hieu Việt Nam viet nam 08/09/1994 8th Sep. 1994status_11329Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 0650-20/VMTC13/01/2020 13th Jan. 20201578848400213/01/2025 13th Jan. 2025
2496 Mr. Nguyễn Văn Hiếu nguyen van hieu Việt Nam viet nam 08/09/1994 8th Sep. 1994status_11317Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 0450R-19/VMTC09/01/2020 9th Jan. 20201578502800209/01/2025 9th Jan. 2025
2497 Mr. Nguyễn Văn Hiếu nguyen van hieu Việt Nam viet nam 08/09/1994 8th Sep. 1994status_11206Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 0273R-20/VMTC05/01/2020 5th Jan. 20201578157200205/01/2025 5th Jan. 2025
2498 Mr. Nguyễn Văn Hiếu nguyen van hieu Việt Nam viet nam 23/03/1995 23rd Mar. 1995status_7944Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 0663R-19/VMTC22/01/2019 22nd Jan. 20191548090000222/01/2024 22nd Jan. 2024
2499 Mr. Nguyễn Văn Hiếu nguyen van hieu Việt Nam viet nam 12/09/1984 12th Sep. 1984status_5677 4470R-18/VMTC10/08/2018 10th Aug. 20181533834000010/08/2023 10th Aug. 2023
2500 Mr. Nguyễn Văn Hiếu nguyen van hieu Việt Nam viet nam 22/03/1994 22nd Mar. 1994status_1383Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 3132-17/VMTC13/06/2017 13th Jun. 20171497286800013/06/2022 13th Jun. 2022

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container