Danh sách chứng chỉ/chứng nhận (Certificate)

Hiển thị 2551-2600 của 2917 kết quả.
NoHọ tên
Fullname
Ngày sinh
Date of birth
Còn hiệu lực?
Valid?
Loại giấy tờ
Certificate name
Khóa học
Training course
Số giấy tờ
Certificate No.
Chức danh
Capacity
Ngày cấp
Date of issue
Ngày hết hạn
Date of expiry
Lý do
Reason
2551 Mr. Hoàng Hiền hoang hien Việt Nam viet nam 01/06/1990 1st Jun. 1990status_9762Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 6307-19/VMTC27/06/2019 27th Jun. 20191561568400227/06/2024 27th Jun. 2024
2552 Mr. Hoàng Hiền hoang hien Việt Nam viet nam 01/06/1990 1st Jun. 1990status_9711Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 6858-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2553 Mr. Lưu Đình Hiền luu dinh hien Việt Nam viet nam 13/12/1967 13th Dec. 1967status_2782Ship Handling CourseShip Handling 0130R-17/SH-VMTC12/10/2017 12th Oct. 20171507741200012/10/2022 12th Oct. 2022
2554 Mr. Nguyễn Duy Hiền nguyen duy hien Việt Nam viet nam 12/09/1986 12th Sep. 1986status_789Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1180-17/VMTC07/03/2017 7th Mar. 20171488819600007/03/2022 7th Mar. 2022
2555 Mr. Nguyễn Minh Hiền nguyen minh hien Việt Nam viet nam 24/02/1987 24th Feb. 1987status_5242Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 2965R-18/VMTC21/05/2018 21st May. 20181526835600021/05/2023 21st May. 2023
2556 Mr. Nguyễn Minh Hiền nguyen minh hien Việt Nam viet nam 24/02/1987 24th Feb. 1987status_3531Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 0224R-18/VMTC12/01/2018 12th Jan. 20181515690000012/01/2023 12th Jan. 2023
2557 Mr. Nguyễn Minh Hiền nguyen minh hien Việt Nam viet nam 24/02/1987 24th Feb. 1987status_3521Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 0240R-18/VMTC12/01/2018 12th Jan. 20181515690000012/01/2023 12th Jan. 2023
2558 Mr. Nguyễn Văn Hiền nguyen van hien Việt Nam viet nam 10/07/1978 10th Jul. 1978status_6522 0249-18/TK-VMTC20/10/2018 20th Oct. 20181539968400220/10/2023 20th Oct. 2023
2559 Mr. Nguyễn Văn Hiền nguyen van hien Việt Nam viet nam 02/07/1992 2nd Jul. 1992status_6429 5756-18/VMTC05/10/2018 5th Oct. 20181538672400205/10/2023 5th Oct. 2023
2560 Mr. Nguyễn Văn Hiền nguyen van hien Việt Nam viet nam 18/01/1991 18th Jan. 1991status_4533Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 1670-18/VMTC25/03/2018 25th Mar. 20181521910800025/03/2023 25th Mar. 2023
2561 Mr. Nguyễn Văn Hiền nguyen van hien Việt Nam viet nam 18/01/1991 18th Jan. 1991status_4521Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 1441-18/VMTC15/03/2018 15th Mar. 20181521046800015/03/2023 15th Mar. 2023
2562 Mr. Nguyễn Văn Hiền nguyen van hien Việt Nam viet nam 18/01/1991 18th Jan. 1991status_864Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1688R-17/VMTC31/03/2017 31st Mar. 20171490893200031/03/2022 31st Mar. 2022
2563 Mr. Nguyễn Đức Hiền nguyen duc hien Việt Nam viet nam 23/04/1990 23rd Apr. 1990status_12581Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 4756-20/VMTC20/06/2020 20th Jun. 20201592586000220/06/2025 20th Jun. 2025
2564 Mr. Nguyễn Đức Hiền nguyen duc hien Việt Nam viet nam 23/04/1990 23rd Apr. 1990status_12485Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 4557-20/VMTC12/06/2020 12th Jun. 20201591894800212/06/2025 12th Jun. 2025
2565 Mr. Nguyễn Đức Hiền nguyen duc hien Việt Nam viet nam 26/02/1972 26th Feb. 1972status_1345Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 2515R-17/VMTC13/05/2017 13th May. 20171494608400013/05/2022 13th May. 2022
2566 Mr. Ngô Thế Hiền ngo the hien Việt Nam viet nam 13/04/1980 13th Apr. 1980status_1628Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 3386R-17/VMTC24/06/2017 24th Jun. 20171498237200024/06/2022 24th Jun. 2022
2567 Mr. Ngô Thế Hiền ngo the hien Việt Nam viet nam 13/04/1980 13th Apr. 1980status_1613Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 3358R-17/VMTC24/06/2017 24th Jun. 20171498237200024/06/2022 24th Jun. 2022
2568 Mr. Phan Duy Hiền phan duy hien Việt Nam viet nam 17/08/1988 17th Aug. 1988status_1762Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 3805-17/VMTC11/07/2017 11th Jul. 20171499706000011/07/2022 11th Jul. 2022
2569 Mr. Trần Mạnh Hiền tran manh hien Việt Nam viet nam 03/12/1986 3rd Dec. 1986status_6021 5652R-18/VMTC28/09/2018 28th Sep. 20181538067600228/09/2023 28th Sep. 2023
2570 Mr. Trần Mạnh Hiền tran manh hien Việt Nam viet nam 03/12/1986 3rd Dec. 1986status_2614Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 5209R-17/VMTC23/09/2017 23rd Sep. 20171506099600023/09/2022 23rd Sep. 2022
2571 Mr. Tạ Văn Hiền ta van hien Việt Nam viet nam 16/06/1986 16th Jun. 1986status_5498Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 3328-18/VMTC08/06/2018 8th Jun. 20181528390800008/06/2023 8th Jun. 2023
2572 Mr. Tạ Văn Hiền ta van hien Việt Nam viet nam 16/06/1986 16th Jun. 1986status_5493Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 3279-18/VMTC05/06/2018 5th Jun. 20181528131600005/06/2023 5th Jun. 2023
2573 Mr. Tạ Văn Hiền ta van hien Việt Nam viet nam 16/06/1986 16th Jun. 1986status_3303Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 6738-17/VMTC11/12/2017 11th Dec. 20171512925200011/12/2022 11th Dec. 2022
2574 Mr. Tạ Văn Hiền ta van hien Việt Nam viet nam 16/06/1986 16th Jun. 1986status_3255Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 6650-17/VMTC06/12/2017 6th Dec. 20171512493200006/12/2022 6th Dec. 2022
2575 Mr. Tạ Văn Hiền ta van hien Việt Nam viet nam 16/06/1986 16th Jun. 1986status_3219Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 6599-17/VMTC05/12/2017 5th Dec. 20171512406800005/12/2022 5th Dec. 2022
2576 Mr. Vũ Chí Hiền vu chi hien Việt Nam viet nam 23/02/1966 23rd Feb. 1966status_11007Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 8524R-19/VMTC17/12/2019 17th Dec. 20191576515600217/12/2024 17th Dec. 2024
2577 Mr. Vũ Minh Hiền vu minh hien Việt Nam viet nam 04/11/1984 4th Nov. 1984status_7347Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 0334R-19/VMTC15/01/2019 15th Jan. 20191547485200215/01/2024 15th Jan. 2024
2578 Mr. Đinh Công Hiền dinh cong hien Việt Nam viet nam 04/12/1986 4th Dec. 1986status_3046Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 6046-17/VMTC06/11/2017 6th Nov. 20171509901200006/11/2022 6th Nov. 2022
2579 Mr. Đinh Công Hiền dinh cong hien Việt Nam viet nam 04/12/1986 4th Dec. 1986status_3004#N/A 0131-17/TK-VMTC15/11/2017 15th Nov. 20171510678800015/11/2022 15th Nov. 2022
2580 Mr. Đỗ Văn Hiền do van hien Việt Nam viet nam 26/07/1987 26th Jul. 1987status_10092Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 6827R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2581 Mr. Đỗ Văn Hiền do van hien Việt Nam viet nam 26/07/1987 26th Jul. 1987status_10082Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 7235R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2582 Mr. Đỗ Văn Hiền do van hien Việt Nam viet nam 26/07/1987 26th Jul. 1987status_10075Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 7173R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2583 Mr. Đỗ Văn Hiền do van hien Việt Nam viet nam 26/07/1987 26th Jul. 1987status_10053Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 7036R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
2584 Mr. Đỗ Văn Hiền do van hien Việt Nam viet nam 26/07/1987 26th Jul. 1987status_2734Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 5168R-17/VMTC22/09/2017 22nd Sep. 20171506013200022/09/2022 22nd Sep. 2022
2585 Mr. Đỗ Văn Hiền do van hien Việt Nam viet nam 26/07/1987 26th Jul. 1987status_2732Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 5493R-17/VMTC07/10/2017 7th Oct. 20171507309200007/10/2022 7th Oct. 2022
2586 Mr. Đỗ văn Hiền do van hien Việt Nam viet nam 26/07/1987 26th Jul. 1987status_10135Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 1057R-19/VMTC05/02/2020 5th Feb. 20201580835600205/02/2025 5th Feb. 2025
2587 Mr. BÙI Xuân Hiển bui xuan hien Việt Nam viet nam 28/03/1988 28th Mar. 1988status_11844Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 2181R-19/VMTC14/03/2020 14th Mar. 20201584118800214/03/2025 14th Mar. 2025
2588 Mr. Bùi Quang Hiển bui quang hien Việt Nam viet nam 12/11/1978 12th Nov. 1978status_2542Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 5274-17/VMTC27/09/2017 27th Sep. 20171506445200027/09/2022 27th Sep. 2022
2589 Mr. Bùi Xuân Hiển bui xuan hien Việt Nam viet nam 28/03/1988 28th Mar. 1988status_1065Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 1388R-17/VMTC17/03/2017 17th Mar. 20171489683600017/03/2022 17th Mar. 2022
2590 Mr. Chu Văn Hiển chu van hien Việt Nam viet nam 25/10/1982 25th Oct. 1982status_12275Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 3883-20/VMTC18/05/2020 18th May. 20201589734800218/05/2025 18th May. 2025
2591 Mr. Chu Văn Hiển chu van hien Việt Nam viet nam 25/10/1982 25th Oct. 1982status_12242Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 3792-20/VMTC18/05/2020 18th May. 20201589734800218/05/2025 18th May. 2025
2592 Mr. Doãn Văn Hiển doan van hien Việt Nam viet nam 26/11/1983 26th Nov. 1983status_2087Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 4210-17/VMTC31/07/2017 31st Jul. 20171501434000031/07/2022 31st Jul. 2022
2593 Mr. Doãn Văn Hiển doan van hien Việt Nam viet nam 26/11/1983 26th Nov. 1983status_2083Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 4116-17/VMTC25/07/2017 25th Jul. 20171500915600025/07/2022 25th Jul. 2022
2594 Mr. Hà Văn Hiển ha van hien Việt Nam viet nam 01/06/1983 1st Jun. 1983status_2839Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 5458-17/VMTC05/10/2017 5th Oct. 20171507136400005/10/2022 5th Oct. 2022
2595 Mr. Hà Văn Hiển ha van hien Việt Nam viet nam 01/06/1983 1st Jun. 1983status_2826Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 5530-17/VMTC11/10/2017 11th Oct. 20171507654800011/10/2022 11th Oct. 2022
2596 Mr. Mai Văn Hiển mai van hien Việt Nam viet nam 12/06/1990 12th Jun. 1990status_6249 6300-18/VMTC26/10/2018 26th Oct. 20181540486800226/10/2023 26th Oct. 2023
2597 Mr. Nguyễn Cảnh Hiển nguyen canh hien Việt Nam viet nam 22/02/1975 22nd Feb. 1975status_2803Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 5786-17/VMTC24/10/2017 24th Oct. 20171508778000024/10/2022 24th Oct. 2022
2598 Mr. Nguyễn Cảnh Hiển nguyen canh hien Việt Nam viet nam 22/02/1975 22nd Feb. 1975status_2795Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 5775-17/VMTC24/10/2017 24th Oct. 20171508778000024/10/2022 24th Oct. 2022
2599 Mr. Nguyễn Cảnh Hiển nguyen canh hien Việt Nam viet nam 22/02/1975 22nd Feb. 1975status_2786Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 5186R-17/VMTC22/09/2017 22nd Sep. 20171506013200022/09/2022 22nd Sep. 2022
2600 Mr. Nguyễn Quang Hiển nguyen quang hien Việt Nam viet nam 24/01/1992 24th Jan. 1992status_4907Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 2560R-18/VMTC05/05/2018 5th May. 20181525453200005/05/2023 5th May. 2023

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container