Danh sách chứng chỉ/chứng nhận (Certificate)

Hiển thị 451-500 của 2914 kết quả.
NoHọ tên
Fullname
Ngày sinh
Date of birth
Còn hiệu lực?
Valid?
Loại giấy tờ
Certificate name
Khóa học
Training course
Số giấy tờ
Certificate No.
Chức danh
Capacity
Ngày cấp
Date of issue
Ngày hết hạn
Date of expiry
Lý do
Reason
451 Mr. Nguyễn Văn Bình nguyen van binh Việt Nam viet nam 26/02/1984 26th Feb. 1984status_3396Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 6897-17/VMTC19/12/2017 19th Dec. 20171513616400019/12/2022 19th Dec. 2022
452 Mr. Nguyễn Văn Bình nguyen van binh Việt Nam viet nam 26/02/1984 26th Feb. 1984status_3391Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 6887-17/VMTC19/12/2017 19th Dec. 20171513616400019/12/2022 19th Dec. 2022
453 Mr. Nguyễn Văn Bình nguyen van binh Việt Nam viet nam 26/02/1984 26th Feb. 1984status_3352Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 6816-17/VMTC15/12/2017 15th Dec. 20171513270800015/12/2022 15th Dec. 2022
454 Mr. Nguyễn Văn Bình nguyen van binh Việt Nam viet nam 19/05/1983 19th May. 1983status_1298Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1876-17/VMTC11/04/2017 11th Apr. 20171491843600011/04/2022 11th Apr. 2022
455 Mr. Nguyễn Đức Bình nguyen duc binh Việt Nam viet nam 09/01/1989 9th Jan. 1989status_2317Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 4451-17/VMTC15/08/2017 15th Aug. 20171502730000015/08/2022 15th Aug. 2022
456 Mr. Ngô Văn Bình ngo van binh Việt Nam viet nam 18/12/1973 18th Dec. 1973status_8827Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1198R-19/VMTC20/02/2019 20th Feb. 20191550595600220/02/2024 20th Feb. 2024
457 Mr. Phú Văn Bình phu van binh Việt Nam viet nam 07/08/1987 7th Aug. 1987status_12394Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 4301-20/VMTC02/06/2020 2nd Jun. 20201591030800202/06/2025 2nd Jun. 2025
458 Mr. Phú Văn Bình phu van binh Việt Nam viet nam 07/08/1987 7th Aug. 1987status_9190Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 5902-19/VMTC21/06/2019 21st Jun. 20191561050000221/06/2024 21st Jun. 2024
459 Mr. Phú Văn Bình phu van binh Việt Nam viet nam 07/08/1987 7th Aug. 1987status_9105Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 5609-19/VMTC15/06/2019 15th Jun. 20191560531600215/06/2024 15th Jun. 2024
460 Mr. Phạm Hải Bình pham hai binh Việt Nam viet nam 14/06/1981 14th Jun. 1981status_6558 5360R-18/VMTC14/09/2018 14th Sep. 20181536858000214/09/2023 14th Sep. 2023
461 Mr. Phạm Hải Bình pham hai binh Việt Nam viet nam 14/06/1981 14th Jun. 1981status_2191Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 4176R-17/VMTC29/07/2017 29th Jul. 20171501261200029/07/2022 29th Jul. 2022
462 Mr. Phạm Hải Bình pham hai binh Việt Nam viet nam 14/06/1981 14th Jun. 1981status_2186Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 4165R-17/VMTC29/07/2017 29th Jul. 20171501261200029/07/2022 29th Jul. 2022
463 Mr. Phạm Quý Bình pham quy binh Việt Nam viet nam 24/05/1984 24th May. 1984status_4478Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 1591-18/VMTC21/03/2018 21st Mar. 20181521565200021/03/2023 21st Mar. 2023
464 Mr. Phạm Quý Bình pham quy binh Việt Nam viet nam 24/05/1984 24th May. 1984status_4473Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 1461-18/VMTC15/03/2018 15th Mar. 20181521046800015/03/2023 15th Mar. 2023
465 Mr. Phạm Thanh Bình pham thanh binh Việt Nam viet nam 25/07/1986 25th Jul. 1986status_5288Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 3121-18/VMTC29/05/2018 29th May. 20181527526800029/05/2023 29th May. 2023
466 Mr. Phạm Thanh Bình pham thanh binh Việt Nam viet nam 25/07/1986 25th Jul. 1986status_5253Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 2922-18/VMTC19/05/2018 19th May. 20181526662800019/05/2023 19th May. 2023
467 Mr. Phạm Thanh Bình pham thanh binh Việt Nam viet nam 31/10/1989 31st Oct. 1989status_3788Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 0572-18/VMTC25/01/2018 25th Jan. 20181516813200025/01/2023 25th Jan. 2023
468 Mr. Thịnh Văn Bình thinh van binh Việt Nam viet nam 20/09/1988 20th Sep. 1988status_4883Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 2800R-18/VMTC14/05/2018 14th May. 20181526230800014/05/2023 14th May. 2023
469 Mr. Trần Thanh Bình tran thanh binh Việt Nam viet nam 30/04/1988 30th Apr. 1988status_1934Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 3677-17/VMTC08/07/2017 8th Jul. 20171499446800008/07/2022 8th Jul. 2022
470 Mr. Trần Thanh Bình tran thanh binh Việt Nam viet nam 30/04/1988 30th Apr. 1988status_1933Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 3973-17/VMTC16/07/2017 16th Jul. 20171500138000016/07/2022 16th Jul. 2022
471 Mr. Trần Thanh Bình tran thanh binh Việt Nam viet nam 30/04/1988 30th Apr. 1988status_1928Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônRadar Observation and Plotting 3572-17/VMTC04/07/2017 4th Jul. 20171499101200004/07/2022 4th Jul. 2022
472 Mr. Trần Thanh Bình tran thanh binh Việt Nam viet nam 30/04/1988 30th Apr. 1988status_1884Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 3999-17/VMTC18/07/2017 18th Jul. 20171500310800018/07/2022 18th Jul. 2022
473 Mr. Trần Trọng Bình tran trong binh Việt Nam viet nam 08/12/1996 8th Dec. 1996status_12610Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 6042-20/VMTC02/07/2020 2nd Jul. 20201593622800202/07/2025 2nd Jul. 2025
474 Mr. Trần Tuấn Bình tran tuan binh Việt Nam viet nam 15/02/1979 15th Feb. 1979status_5039Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS 0064-18/TK-VMTC05/05/2018 5th May. 20181525453200005/05/2023 5th May. 2023
475 Mr. Trần Văn Bình tran van binh Việt Nam viet nam 15/09/1991 15th Sep. 1991status_7623Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 4070R-19/VMTC14/03/2019 14th Mar. 20191552496400214/03/2024 14th Mar. 2024
476 Mr. Trần Văn Bình tran van binh Việt Nam viet nam 10/09/1991 10th Sep. 1991status_310Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 2194-17/VMTC26/04/2017 26th Apr. 20171493139600026/04/2022 26th Apr. 2022
477 Mr. Trần Văn Bình tran van binh Việt Nam viet nam 10/09/1991 10th Sep. 1991status_161Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 2108-17/VMTC22/04/2017 22nd Apr. 20171492794000022/04/2022 22nd Apr. 2022
478 Mr. Trần Văn Bình tran van binh Việt Nam viet nam 10/09/1991 10th Sep. 1991status_83Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 2280-17/VMTC02/05/2017 2nd May. 20171493658000002/05/2022 2nd May. 2022
479 Mr. Trần trọng Bình tran trong binh Việt Nam viet nam 08/12/1996 8th Dec. 1996status_12384Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 4283-20/VMTC01/06/2020 1st Jun. 20201590944400201/06/2025 1st Jun. 2025
480 Mr. Vũ Bình vu binh Việt Nam viet nam 01/01/1982 1st Jan. 1982status_9359Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 1493R-19/VMTC22/02/2019 22nd Feb. 20191550768400222/02/2024 22nd Feb. 2024
481 Mr. Vũ Thanh Bình vu thanh binh Việt Nam viet nam 17/06/1986 17th Jun. 1986status_3123Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 6335-17/VMTC21/11/2017 21st Nov. 20171511197200021/11/2022 21st Nov. 2022
482 Mr. Vũ Thanh Bình vu thanh binh Việt Nam viet nam 17/06/1986 17th Jun. 1986status_3121Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 6345-17/VMTC21/11/2017 21st Nov. 20171511197200021/11/2022 21st Nov. 2022
483 Mr. Vũ Văn Bình vu van binh Việt Nam viet nam 01/05/1988 1st May. 1988status_3610Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 0646-18/VMTC31/01/2018 31st Jan. 20181517331600031/01/2023 31st Jan. 2023
484 Mr. Vũ Văn Bình vu van binh Việt Nam viet nam 01/05/1988 1st May. 1988status_3606Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 0332-18/VMTC15/01/2018 15th Jan. 20181515949200015/01/2023 15th Jan. 2023
485 Mr. Vũ Văn Bình vu van binh Việt Nam viet nam 01/05/1988 1st May. 1988status_3602Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 0562-18/VMTC25/01/2018 25th Jan. 20181516813200025/01/2023 25th Jan. 2023
486 Mr. Vũ Văn Bình vu van binh Việt Nam viet nam 01/05/1988 1st May. 1988status_3595Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 0461-18/VMTC21/01/2018 21st Jan. 20181516467600021/01/2023 21st Jan. 2023
487 Mr. Vũ Văn Bình vu van binh Việt Nam viet nam 26/10/1993 26th Oct. 1993status_357Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 0386-17/VMTC20/01/2017 20th Jan. 20171484845200020/01/1922 20th Jan. 1922
488 Mr. Vũ Văn Bình vu van binh Việt Nam viet nam 26/10/1993 26th Oct. 1993status_208Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 0501-17/VMTC05/02/2017 5th Feb. 20171486227600005/02/2022 5th Feb. 2022
489 Mr. Vũ Văn Bình vu van binh Việt Nam viet nam 26/10/1993 26th Oct. 1993status_113Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 0437-17/VMTC26/01/2017 26th Jan. 20171485363600026/01/1922 26th Jan. 1922
490 Mr. Vũ Văn Bình vu van binh Việt Nam viet nam 26/10/1993 26th Oct. 1993status_14Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 0652-17/VMTC11/02/2017 11th Feb. 20171486746000011/02/2022 11th Feb. 2022
491 Mr. Đinh Viết Bình dinh viet binh Việt Nam viet nam 16/10/1986 16th Oct. 1986status_11436Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1006-20/VMTC03/02/2020 3rd Feb. 20201580662800203/02/2025 3rd Feb. 2025
492 Mr. Đinh Văn Bình dinh van binh Việt Nam viet nam 01/05/1984 1st May. 1984status_12418Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 4325R-20/VMTC02/06/2020 2nd Jun. 20201591030800202/06/2025 2nd Jun. 2025
493 Mr. Đinh Văn Bình dinh van binh Việt Nam viet nam 01/05/1984 1st May. 1984status_9305Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 4942R-19/VMTC04/06/2019 4th Jun. 20191559581200204/06/2024 4th Jun. 2024
494 Mr. Đầu Thái Bình dau thai binh Việt Nam viet nam 05/06/1996 5th Jun. 1996status_1888Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 4003-17/VMTC18/07/2017 18th Jul. 20171500310800018/07/2022 18th Jul. 2022
495 Mr. Đậu Văn Bình dau van binh Việt Nam viet nam 12/09/1965 12th Sep. 1965status_6568 5291R-18/VMTC10/09/2018 10th Sep. 20181536512400210/09/2023 10th Sep. 2023
496 Mr. Đặng Văn Bình dang van binh Việt Nam viet nam 04/08/1980 4th Aug. 1980status_9992Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 7259-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
497 Mr. Đặng Văn Bình dang van binh Việt Nam viet nam 04/08/1980 4th Aug. 1980status_9968Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 7199-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
498 Mr. Đặng Văn Bình dang van binh Việt Nam viet nam 02/09/1988 2nd Sep. 1988status_3197Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 6379R-17/VMTC24/11/2017 24th Nov. 20171511456400024/11/2022 24th Nov. 2022
499 Mr. Đặng Xuân Bình dang xuan binh Việt Nam viet nam 21/09/1974 21st Sep. 1974status_6375 5464-18/VMTC20/09/2018 20th Sep. 20181537376400220/09/2023 20th Sep. 2023
500 Mr. Đặng Xuân Bình dang xuan binh Việt Nam viet nam 21/09/1974 21st Sep. 1974status_5972 5589-18/VMTC25/09/2018 25th Sep. 20181537808400225/09/2023 25th Sep. 2023

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container