Danh sách chứng chỉ/chứng nhận (Certificate)

Hiển thị 601-650 của 2914 kết quả.
NoHọ tên
Fullname
Ngày sinh
Date of birth
Còn hiệu lực?
Valid?
Loại giấy tờ
Certificate name
Khóa học
Training course
Số giấy tờ
Certificate No.
Chức danh
Capacity
Ngày cấp
Date of issue
Ngày hết hạn
Date of expiry
Lý do
Reason
601 Mr. Nguyễn Văn Bắc nguyen van bac Việt Nam viet nam 06/09/1985 6th Sep. 1985status_7284Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 0770-19/VMTC31/01/2019 31st Jan. 20191548867600231/01/2024 31st Jan. 2024
602 Mr. Ngô Văn Bắc ngo van bac Việt Nam viet nam 23/01/1994 23rd Jan. 1994status_3791Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 0886-18/VMTC15/02/2018 15th Feb. 20181518627600015/02/2023 15th Feb. 2023
603 Mr. Ngô Văn Bắc ngo van bac Việt Nam viet nam 23/01/1994 23rd Jan. 1994status_3768Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 0754-18/VMTC05/02/2018 5th Feb. 20181517763600005/02/2023 5th Feb. 2023
604 Mr. Phan Thanh Bắc phan thanh bac Việt Nam viet nam 30/08/1984 30th Aug. 1984status_1517Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 3050R/VMTC-1709/06/2017 9th Jun. 20171496941200009/06/2022 9th Jun. 2022
605 Mr. Phạm ĐỨc Bắc pham duc bac Việt Nam viet nam 27/02/1988 27th Feb. 1988status_7763Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 1711R-19/VMTC25/02/2019 25th Feb. 20191551027600225/02/2024 25th Feb. 2024
606 Mr. Phạm Đức Bắc pham duc bac Việt Nam viet nam 27/02/1988 27th Feb. 1988status_5091Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 2671-18/VMTC11/05/2018 11th May. 20181525971600011/05/2023 11th May. 2023
607 Mr. Tiêu Văn Bắc tieu van bac Việt Nam viet nam 02/07/1986 2nd Jul. 1986status_7973Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1322R-19/VMTC21/02/2019 21st Feb. 20191550682000221/02/2024 21st Feb. 2024
608 Mr. Tiêu Văn Bắc tieu van bac Việt Nam viet nam 02/07/1986 2nd Jul. 1986status_7834Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 1087R-19/VMTC17/02/2019 17th Feb. 20191550336400217/02/2024 17th Feb. 2024
609 Mr. Tiêu Văn Bắc tieu van bac Việt Nam viet nam 02/07/1986 2nd Jul. 1986status_7753Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 1024R-19/VMTC17/02/2019 17th Feb. 20191550336400217/02/2024 17th Feb. 2024
610 Mr. Trần Văn Bắc tran van bac Việt Nam viet nam 19/06/1993 19th Jun. 1993status_9782Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 7217-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
611 Mr. Trần Văn Bắc tran van bac Việt Nam viet nam 19/06/1993 19th Jun. 1993status_9721Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 7009-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
612 Mr. Trần Văn Bắc tran van bac Việt Nam viet nam 19/06/1993 19th Jun. 1993status_8875Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1460R-19/VMTC23/02/2019 23rd Feb. 20191550854800223/02/2024 23rd Feb. 2024
613 Mr. Trần Văn Bắc tran van bac Việt Nam viet nam 02/01/1984 2nd Jan. 1984status_8731Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 4414-19/VMTC05/05/2019 5th May. 20191556989200205/05/2024 5th May. 2024
614 Mr. Trần Văn Bắc tran van bac Việt Nam viet nam 02/01/1984 2nd Jan. 1984status_8526Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 3917-19/VMTC15/04/2019 15th Apr. 20191555261200215/04/2024 15th Apr. 2024
615 Mr. Trần Văn Bắc tran van bac Việt Nam viet nam 11/11/1989 11th Nov. 1989status_7178Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 0430-19/VMTC21/01/2019 21st Jan. 20191548003600221/01/2014 21st Jan. 2014
616 Mr. Trần Văn Bắc tran van bac Việt Nam viet nam 11/11/1989 11th Nov. 1989status_7163Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 0233-18/VMTC15/01/2019 15th Jan. 20191547485200215/01/2024 15th Jan. 2024
617 Mr. Trần Văn Bắc tran van bac Việt Nam viet nam 11/11/1989 11th Nov. 1989status_7143Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 0191-19/VMTC11/01/2019 11th Jan. 20191547139600211/01/2024 11th Jan. 2024
618 Mr. Trần Văn Bắc tran van bac Việt Nam viet nam 11/09/1983 11th Sep. 1983status_5230Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 3068R-18/VMTC25/05/2018 25th May. 20181527181200025/05/2023 25th May. 2023
619 Mr. Trần Văn Bắc tran van bac Việt Nam viet nam 11/09/1983 11th Sep. 1983status_5205Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 3086R-18/VMTC25/05/2018 25th May. 20181527181200025/05/2023 25th May. 2023
620 Mr. Đặng Việt Bắc dang viet bac Việt Nam viet nam 13/11/1971 13th Nov. 1971status_11815Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 2160-20/VMTC13/03/2020 13th Mar. 20201584032400213/03/2025 13th Mar. 2025
621 Mr. Đặng Việt Bắc dang viet bac Việt Nam viet nam 13/11/1971 13th Nov. 1971status_2733Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 5494R-17/VMTC07/10/2017 7th Oct. 20171507309200007/10/2022 7th Oct. 2022
622 Mr. Đỗ Xuân Bắc do xuan bac Việt Nam viet nam 28/11/1991 28th Nov. 1991status_11692Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 1875R-20/VMTC28/02/2020 28th Feb. 20201582822800228/02/2025 28th Feb. 2025
623 Mr. Đỗ Xuân Bắc do xuan bac Việt Nam viet nam 28/11/1991 28th Nov. 1991status_11679Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 1625R-20/VMTC21/02/2020 21st Feb. 20201582218000221/02/2025 21st Feb. 2025
624 Mr. Đỗ Xuân Bắc do xuan bac Việt Nam viet nam 28/11/1991 28th Nov. 1991status_11578Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 1325R-20/VMTC17/02/2020 17th Feb. 20201581872400217/02/2025 17th Feb. 2025
625 Mr. Dương Văn Bắp duong van bap Việt Nam viet nam 28/05/1974 28th May. 1974status_8779Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1820-19/VMTC26/02/2019 26th Feb. 20191551114000226/02/2024 26th Feb. 2024
626 Mr. Hoàng Xuân Bằng hoang xuan bang Việt Nam viet nam 29/03/1978 29th Mar. 1978status_4800Ship Handling CourseShip Handling 0029-18/SH-VMTC04/03/2018 4th Mar. 20181520096400004/03/2023 4th Mar. 2023
627 Mr. Hoàng Xuân Bằng hoang xuan bang Việt Nam viet nam 29/03/1978 29th Mar. 1978status_4410Ship Handling CourseShip Handling 0029-18/SH-VMTC04/03/2018 4th Mar. 20181520096400004/03/2023 4th Mar. 2023
628 Mr. Lê Bá Bằng le ba bang Việt Nam viet nam 11/07/1985 11th Jul. 1985status_6071 5396-18/VMTC17/09/2018 17th Sep. 20181537117200217/09/2023 17th Sep. 2023
629 Mr. Lê Bá Bằng le ba bang Việt Nam viet nam 11/07/1985 11th Jul. 1985status_6049 5287-18/VMTC10/09/2018 10th Sep. 20181536512400210/09/2023 10th Sep. 2023
630 Mr. Lê Trí Bằng le tri bang Việt Nam viet nam 10/05/1975 10th May. 1975status_9672Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 5222R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600211/06/2024 11th Jun. 2024
631 Mr. Lê Văn Bằng le van bang Việt Nam viet nam 10/05/1980 10th May. 1980status_8142Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSafety Officer Training 2731R-19/VMTC11/03/2019 11th Mar. 20191552237200211/03/2024 11th Mar. 2024
632 Mr. Lê Văn Bằng le van bang Việt Nam viet nam 10/05/1980 10th May. 1980status_8108Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 2651R-19/VMTC09/03/2019 9th Mar. 20191552064400209/03/2024 9th Mar. 2024
633 Mr. Lê Văn Bằng le van bang Việt Nam viet nam 10/07/1986 10th Jul. 1986status_2303#N/A 0002-17/CW-VMTC06/09/2017 6th Sep. 20171504630800006/09/2022 6th Sep. 2022
634 Mr. Lê Văn Bằng le van bang Việt Nam viet nam 10/05/1980 10th May. 1980status_1442Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 2260R-17/VMTC30/04/2017 30th Apr. 20171493485200030/04/2022 30th Apr. 2022
635 Mr. Lê Văn Bằng le van bang Việt Nam viet nam 10/05/1980 10th May. 1980status_1324Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 2247R-17/VMTC28/04/2017 28th Apr. 20171493312400028/04/2022 28th Apr. 2022
636 Mr. Lê Văn Bằng le van bang Việt Nam viet nam 10/05/1980 10th May. 1980status_926Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 2085R-17/VMTC21/04/2017 21st Apr. 20171492707600021/04/2022 21st Apr. 2022
637 Mr. Nguyễn Anh Bằng nguyen anh bang Việt Nam viet nam 17/07/1982 17th Jul. 1982status_3557Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS 0014-18/TK-VMTC14/01/2018 14th Jan. 20181515862800014/01/2023 14th Jan. 2023
638 Mr. Nguyễn Trọng Bằng nguyen trong bang Việt Nam viet nam 10/05/1983 10th May. 1983status_10409Ship Handling CourseShip Handling 0035-20/SH-VMTC13/03/2020 13th Mar. 20201584032400213/03/2025 13th Mar. 2025
639 Mr. Nguyễn Trọng Bằng nguyen trong bang Việt Nam viet nam 06/07/1994 6th Jul. 1994status_3496Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 0166-18/VMTC10/01/2018 10th Jan. 20181515517200010/01/2023 10th Jan. 2023
640 Mr. Nguyễn Trọng Bằng nguyen trong bang Việt Nam viet nam 06/07/1994 6th Jul. 1994status_3446Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 0088-18/VMTC06/01/2018 6th Jan. 20181515171600006/01/2023 6th Jan. 2023
641 Mr. Nguyễn Văn Bằng nguyen van bang Việt Nam viet nam 12/04/1966 12th Apr. 1966status_11845Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 2182R-19/VMTC14/03/2020 14th Mar. 20201584118800214/03/2025 14th Mar. 2025
642 Mr. Nguyễn Văn Bằng nguyen van bang Việt Nam viet nam 12/04/1966 12th Apr. 1966status_11839Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 2191R-19/VMTC13/03/2020 13th Mar. 20201584032400213/03/2025 13th Mar. 2025
643 Mr. Nguyễn Văn Bằng nguyen van bang Việt Nam viet nam 12/04/1966 12th Apr. 1966status_11782Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 2093R-20/VMTC10/03/2020 10th Mar. 20201583773200210/03/2025 10th Mar. 2025
644 Mr. Nguyễn Văn Bằng nguyen van bang Việt Nam viet nam 12/04/1966 12th Apr. 1966status_11771Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 2050R-20/VMTC10/03/2020 10th Mar. 20201583773200210/03/2025 10th Mar. 2025
645 Mr. Nguyễn Văn Bằng nguyen van bang Việt Nam viet nam 12/04/1966 12th Apr. 1966status_11752Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 1997R-19/VMTC05/03/2020 5th Mar. 20201583341200205/03/2025 5th Mar. 2025
646 Mr. Nguyễn Văn Bằng nguyen van bang Việt Nam viet nam 12/04/1966 12th Apr. 1966status_11720Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 1936R-19/VMTC03/03/2020 3rd Mar. 20201583168400203/03/2025 3rd Mar. 2025
647 Mr. Nguyễn Văn Bằng nguyen van bang Việt Nam viet nam 12/04/1966 12th Apr. 1966status_3196Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 6378R-17/VMTC24/11/2017 24th Nov. 20171511456400024/11/2022 24th Nov. 2022
648 Mr. Ngô Thanh Bằng ngo thanh bang Việt Nam viet nam 16/01/1991 16th Jan. 1991status_12280Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 3874-20/VMTC18/05/2020 18th May. 20201589734800218/05/2025 18th May. 2025
649 Mr. Phạm Phương Bằng pham phuong bang Việt Nam viet nam 20/11/1981 20th Nov. 1981status_9634Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 1131R-19/VMTC11/02/2020 11th Feb. 20201581354000211/02/2025 11th Feb. 2025
650 Mr. Phạm Phương Bằng pham phuong bang Việt Nam viet nam 20/11/1981 20th Nov. 1981status_9624Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1453R-19/VMTC23/02/2019 23rd Feb. 20191550854800223/02/2024 23rd Feb. 2024

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container