Danh sách chứng chỉ/chứng nhận (Certificate)

Hiển thị 351-400 của 2922 kết quả.
NoHọ tên
Fullname
Ngày sinh
Date of birth
Còn hiệu lực?
Valid?
Loại giấy tờ
Certificate name
Khóa học
Training course
Số giấy tờ
Certificate No.
Chức danh
Capacity
Ngày cấp
Date of issue
Ngày hết hạn
Date of expiry
Lý do
Reason
351 Mr. Cao Văn Bang cao van bang Việt Nam viet nam 05/02/1963 5th Feb. 1963status_2025Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 4081R-17/VMTC21/07/2017 21st Jul. 20171500570000021/07/2022 21st Jul. 2022
352 Mr. Nguyễn Hữu Bin nguyen huu bin Việt Nam viet nam 20/08/1985 20th Aug. 1985status_4258Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1095R-18/VMTC02/03/2018 2nd Mar. 20181519923600002/03/2023 2nd Mar. 2023
353 Mr. Nguyễn Hữu Bin nguyen huu bin Việt Nam viet nam 20/08/1985 20th Aug. 1985status_4237Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1073R-18/VMTC02/03/2018 2nd Mar. 20181519923600002/03/2023 2nd Mar. 2023
354 Mr. Trần Thanh Binh tran thanh binh Việt Nam viet nam 30/04/1988 30th Apr. 1988status_1930Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 3857-17/VMTC13/07/2017 13th Jul. 20171499878800013/07/2022 13th Jul. 2022
355 Mr. Lê Trọng Biên le trong bien Việt Nam viet nam 15/04/1988 15th Apr. 1988status_10003Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 5877-19/VMTC20/06/2019 20th Jun. 20191560963600220/06/2024 20th Jun. 2024
356 Mr. Lê Trọng Biên le trong bien Việt Nam viet nam 15/04/1988 15th Apr. 1988status_9933Ship Handling CourseShip Handling 0141-19/SH-VMTC09/08/2019 9th Aug. 20191565283600209/08/2024 9th Aug. 2024
357 Mr. Lê Trọng Biên le trong bien Việt Nam viet nam 15/04/1988 15th Apr. 1988status_9818Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 6893R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
358 Mr. Lê Trọng Biên le trong bien Việt Nam viet nam 15/04/1988 15th Apr. 1988status_9244Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 5280R-19/VMTC13/06/2019 13th Jun. 20191560358800213/06/2024 13th Jun. 2024
359 Mr. Lê Trọng Biên le trong bien Việt Nam viet nam 15/04/1988 15th Apr. 1988status_9055Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 4474R-19/VMTC11/05/2019 11th May. 20191557507600211/05/2024 11th May. 2024
360 Mr. Lê Trọng Biên le trong bien Việt Nam viet nam 15/04/1988 15th Apr. 1988status_3913Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1510R-18/VMTC17/03/2018 17th Mar. 20181521219600017/03/2023 17th Mar. 2023
361 Mr. Lê Trọng Biên le trong bien Việt Nam viet nam 15/04/1988 15th Apr. 1988status_3904Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1478R-18/VMTC17/03/2018 17th Mar. 20181521219600017/03/2023 17th Mar. 2023
362 Mr. Lê Trọng Biên le trong bien Việt Nam viet nam 15/04/1988 15th Apr. 1988status_3889Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 1388R-18/VMTC13/03/2018 13th Mar. 20181520874000013/03/2023 13th Mar. 2023
363 Mr. Lê Trọng Biên le trong bien Việt Nam viet nam 15/04/1988 15th Apr. 1988status_3785Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 0850-18/VMTC11/02/2018 11th Feb. 20181518282000011/02/2023 11th Feb. 2023
364 Mr. Lê Trọng Biên le trong bien Việt Nam viet nam 15/04/1988 15th Apr. 1988status_3779Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 0765-18/VMTC05/02/2018 5th Feb. 20181517763600005/02/2023 5th Feb. 2023
365 Mr. Lê Trọng Biên le trong bien Việt Nam viet nam 15/04/1988 15th Apr. 1988status_397Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 1200R-17/VMTC07/03/2017 7th Mar. 20171488819600007/03/2022 7th Mar. 2022
366 Mr. Nguyễn Thành Biên nguyen thanh bien Việt Nam viet nam 24/07/1985 24th Jul. 1985status_6205 5739-18/VMTC30/09/2018 30th Sep. 20181538240400230/09/2023 30th Sep. 2023
367 Mr. Nguyễn Thành Biên nguyen thanh bien Việt Nam viet nam 24/07/1985 24th Jul. 1985status_6126 6105-18/VMTC20/10/2018 20th Oct. 20181539968400220/10/2023 20th Oct. 2023
368 Mr. Nguyễn Thành Biên nguyen thanh bien Việt Nam viet nam 28/07/1984 28th Jul. 1984status_2910Ship Handling CourseShip Handling 0161-17/SH-VMTC06/11/2017 6th Nov. 20171509901200006/11/2022 6th Nov. 2022
369 Mr. Nguyễn Văn Biên nguyen van bien Việt Nam viet nam 07/04/1978 7th Apr. 1978status_2101Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 4289-17/VMTC05/08/2017 5th Aug. 20171501866000005/08/2022 5th Aug. 2022
370 Mr. Nguyễn Văn Biên nguyen van bien Việt Nam viet nam 07/04/1978 7th Apr. 1978status_2092Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 4375-17/VMTC11/08/2017 11th Aug. 20171502384400011/08/2022 11th Aug. 2022
371 Mr. Nguyễn Đức Biên nguyen duc bien Việt Nam viet nam 02/08/1979 2nd Aug. 1979status_4117Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 0447-18/VMTC21/01/2018 21st Jan. 20181516467600021/01/2023 21st Jan. 2023
372 Mr. Nguyễn Đức Biên nguyen duc bien Việt Nam viet nam 02/08/1979 2nd Aug. 1979status_3562Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 0308-18/VMTC15/01/2018 15th Jan. 20181515949200015/01/2023 15th Jan. 2023
373 Mr. Nguyễn Đức Biên nguyen duc bien Việt Nam viet nam 02/08/1979 2nd Aug. 1979status_3502Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 0197-18/VMTC11/01/2018 11th Jan. 20181515603600011/01/2023 11th Jan. 2023
374 Mr. Nguyễn Đức Biên nguyen duc bien Việt Nam viet nam 02/08/1979 2nd Aug. 1979status_3409Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 0063-18/VMTC05/01/2019 5th Jan. 20191546621200205/01/2024 5th Jan. 2024
375 Mr. Nguyễn Đức Biên nguyen duc bien Việt Nam viet nam 01/08/1985 1st Aug. 1985status_1713Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 3616-17/VMTC05/07/2017 5th Jul. 20171499187600005/07/2022 5th Jul. 2022
376 Mr. Phạm Văn Biên pham van bien Việt Nam viet nam 12/08/1973 12th Aug. 1973status_11349Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 0670R-20/VMTC13/01/2020 13th Jan. 20201578848400213/01/2025 13th Jan. 2025
377 Mr. Phạm Văn Biên pham van bien Việt Nam viet nam 12/08/1973 12th Aug. 1973status_11209Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 0276R-20/VMTC05/01/2020 5th Jan. 20201578157200205/01/2025 5th Jan. 2025
378 Mr. Đỗ Văn Biết do van biet Việt Nam viet nam 06/09/1979 6th Sep. 1979status_198Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 0151-17/VMTC10/01/2017 10th Jan. 20171483981200010/01/1922 10th Jan. 1922
379 Mr. Đỗ Văn Biết do van biet Việt Nam viet nam 06/09/1979 6th Sep. 1979status_6Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 0291-17/VMTC16/01/2017 16th Jan. 20171484499600016/01/1922 16th Jan. 1922
380 Mr. Vũ Văn Biền vu van bien Việt Nam viet nam 25/05/1985 25th May. 1985status_1278Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1663R-17/VMTC31/03/2017 31st Mar. 20171490893200031/03/2022 31st Mar. 2022
381 Mr. Vũ Văn Biền vu van bien Việt Nam viet nam 25/05/1985 25th May. 1985status_1181Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônRadar Observation and Plotting 2500-17/VMTC12/05/2017 12th May. 20171494522000012/05/2022 12th May. 2022
382 Mr. Vũ Văn Biền vu van bien Việt Nam viet nam 25/05/1985 25th May. 1985status_541Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 2551-17/VMTC16/05/2017 16th May. 20171494867600016/05/2022 16th May. 2022
383 Mr. Nguyễn văn Biển nguyen van bien Việt Nam viet nam 19/05/1996 19th May. 1996status_8909Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1287-19/VMTC22/02/2019 22nd Feb. 20191550768400222/02/2024 22nd Feb. 2024
384 Mr. Phạm văn Biển pham van bien Việt Nam viet nam 15/10/1981 15th Oct. 1981status_11419Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1029-20/VMTC03/02/2020 3rd Feb. 20201580662800203/02/2025 3rd Feb. 2025
385 Mr. Trần Văn Biển tran van bien Việt Nam viet nam 12/10/1989 12th Oct. 1989status_2863Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 5712R-17/VMTC20/10/2017 20th Oct. 20171508432400020/10/2022 20th Oct. 2022
386 Mr. Trần Thanh BÌnh tran thanh binh Việt Nam viet nam 15/03/1987 15th Mar. 1987status_7349Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 0336R-19/VMTC15/01/2019 15th Jan. 20191547485200215/01/2024 15th Jan. 2024
387 Mr. Mai Đình Bá mai dinh ba Việt Nam viet nam 21/10/1990 21st Oct. 1990status_11071Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 9260-19/VMTC31/12/2019 31st Dec. 20191577725200231/12/2024 31st Dec. 2024
388 Mr. Mai Đình Bá mai dinh ba Việt Nam viet nam 21/10/1990 21st Oct. 1990status_11064Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 9201-19/VMTC31/12/2019 31st Dec. 20191577725200231/12/2024 31st Dec. 2024
389 Mr. Mai Đình Bá mai dinh ba Việt Nam viet nam 21/10/1990 21st Oct. 1990status_11031Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 8793-19/VMTC21/12/2019 21st Dec. 20191576861200221/12/2024 21st Dec. 2024
390 Mr. Mai Đình Bá mai dinh ba Việt Nam viet nam 21/10/1990 21st Oct. 1990status_10971Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 8694-19/VMTC17/12/2019 17th Dec. 20191576515600217/12/2024 17th Dec. 2024
391 Mr. Mai Đình Bá mai dinh ba Việt Nam viet nam 21/10/1990 21st Oct. 1990status_1331Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 2315-17/VMTC03/05/2017 3rd May. 20171493744400003/05/2022 3rd May. 2022
392 Mr. Mai Đình Bá mai dinh ba Việt Nam viet nam 21/10/1990 21st Oct. 1990status_929Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 2325-17/VMTC03/05/2017 3rd May. 20171493744400003/05/2022 3rd May. 2022
393 Mr. Trần Hữu Bá tran huu ba Việt Nam viet nam 22/12/1995 22nd Dec. 1995status_6403 6165-18/VMTC22/10/2018 22nd Oct. 20181540141200222/10/2023 22nd Oct. 2023
394 Mr. Tăng Văn Bá tang van ba Việt Nam viet nam 17/08/1988 17th Aug. 1988status_6395 6962-18/VMTC17/11/2018 17th Nov. 20181542387600217/11/2023 17th Nov. 2023
395 Mr. Bùi Thanh Bách bui thanh bach Việt Nam viet nam 30/07/1996 30th Jul. 1996status_4829Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1877-18/VMTC04/04/2018 4th Apr. 20181522774800004/04/2023 4th Apr. 2023
396 Mr. Bùi Thanh Bách bui thanh bach Việt Nam viet nam 30/07/1996 30th Jul. 1996status_4439Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1877-18/VMTC04/04/2018 4th Apr. 20181522774800004/04/2023 4th Apr. 2023
397 Mr. Nguyễn Phụ Bách nguyen phu bach Việt Nam viet nam 01/11/1964 1st Nov. 1964status_6997 7895-18/VMTC21/12/2018 21st Dec. 20181545325200221/12/2023 21st Dec. 2023
398 Mr. Nguyễn Trọng Bách nguyen trong bach Việt Nam viet nam 10/08/1988 10th Aug. 1988status_12215Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 3751-20/VMTC18/05/2020 18th May. 20201589734800218/05/2025 18th May. 2025
399 Mr. Nguyễn Xuân Bách nguyen xuan bach Việt Nam viet nam 14/02/1992 14th Feb. 1992status_11970Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 2612-20/VMTC05/04/2020 5th Apr. 20201586019600205/04/2025 5th Apr. 2025
400 Mr. Trần Phương Bách tran phuong bach Việt Nam viet nam 14/09/1983 14th Sep. 1983status_2634Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 5524-17/VMTC11/10/2017 11th Oct. 20171507654800011/10/2022 11th Oct. 2022

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container