Danh sách chứng chỉ/chứng nhận (Certificate)

Hiển thị 201-250 của 2922 kết quả.
NoHọ tên
Fullname
Ngày sinh
Date of birth
Còn hiệu lực?
Valid?
Loại giấy tờ
Certificate name
Khóa học
Training course
Số giấy tờ
Certificate No.
Chức danh
Capacity
Ngày cấp
Date of issue
Ngày hết hạn
Date of expiry
Lý do
Reason
201 Mr. Nguyễn Việt Anh nguyen viet anh Việt Nam viet nam 28/12/1982 28th Dec. 1982status_8891Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 1483R-19/VMTC22/02/2019 22nd Feb. 20191550768400222/02/2024 22nd Feb. 2024
202 Mr. Nguyễn Việt Anh nguyen viet anh Việt Nam viet nam 04/02/1980 4th Feb. 1980status_2051Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 4264-17/VMTC04/08/2017 4th Aug. 20171501779600004/08/2022 4th Aug. 2022
203 Mr. Nguyễn Văn Anh nguyen van anh Việt Nam viet nam 10/02/1983 10th Feb. 1983status_8794Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1749-19/VMTC26/02/2019 26th Feb. 20191551114000226/02/2024 26th Feb. 2024
204 Mr. Nguyễn Văn Anh nguyen van anh Việt Nam viet nam 10/03/1991 10th Mar. 1991status_8290Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 2901R-19/VMTC14/03/2019 14th Mar. 20191552496400214/03/2024 14th Mar. 2024
205 Mr. Nguyễn Văn Anh nguyen van anh Việt Nam viet nam 10/03/1991 10th Mar. 1991status_7989Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 2614-19/VMTC05/03/2019 5th Mar. 20191551718800205/03/2024 5th Mar. 2024
206 Mr. Nguyễn Văn Anh nguyen van anh Việt Nam viet nam 12/06/1991 12th Jun. 1991status_835Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1458-17/VMTC21/03/2017 21st Mar. 20171490029200021/03/2022 21st Mar. 2022
207 Mr. Nguyễn Xuân Đức Anh nguyen xuan duc anh Việt Nam viet nam 10/11/1995 10th Nov. 1995status_6112 6064-18/VMTC20/10/2018 20th Oct. 20181539968400220/10/2023 20th Oct. 2023
208 Mr. Nguyễn Đình Việt Anh nguyen dinh viet anh Việt Nam viet nam 27/07/1991 27th Jul. 1991status_8957Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 3031R-17/VMTC06/06/2017 6th Jun. 20171496682000006/06/2012 6th Jun. 2012
209 Mr. Nguyễn Đức Anh nguyen duc anh Việt Nam viet nam 06/08/1981 6th Aug. 1981status_2452Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 4982-17/VMTC11/09/2017 11th Sep. 20171505062800011/09/2022 11th Sep. 2022
210 Mr. Nguyễn Đức Anh nguyen duc anh Việt Nam viet nam 27/06/1992 27th Jun. 1992status_1592Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 3205-17/VMTC15/06/2017 15th Jun. 20171497459600015/06/2022 15th Jun. 2022
211 Mr. Nguyễn Đức Anh nguyen duc anh Việt Nam viet nam 27/06/1992 27th Jun. 1992status_1586Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 3405-17/VMTC25/06/2017 25th Jun. 20171498323600025/06/2022 25th Jun. 2022
212 Mr. Ngô Việt Anh ngo viet anh Việt Nam viet nam 27/10/1991 27th Oct. 1991status_3565Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 0312-18/VMTC15/01/2018 15th Jan. 20181515949200015/01/2023 15th Jan. 2023
213 Mr. Ngô Việt Anh ngo viet anh Việt Nam viet nam 27/10/1991 27th Oct. 1991status_3413Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 0068-18/VMTC05/01/2019 5th Jan. 20191546621200205/01/2024 5th Jan. 2024
214 Mr. Phùng Thế Anh phung the anh Việt Nam viet nam 19/07/1984 19th Jul. 1984status_2583Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 5411-17/VMTC03/10/2017 3rd Oct. 20171506963600003/10/2022 3rd Oct. 2022
215 Mr. Phùng Thế Anh phung the anh Việt Nam viet nam 19/07/1984 19th Jul. 1984status_2579Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 5420-17/VMTC03/10/2017 3rd Oct. 20171506963600003/10/2022 3rd Oct. 2022
216 Mr. Phạm Hải Anh pham hai anh Việt Nam viet nam 08/09/1984 8th Sep. 1984status_1696Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 3008R-17/VMTC06/06/2017 6th Jun. 20171496682000006/06/2022 6th Jun. 2022
217 Mr. Phạm Hồng Anh pham hong anh Việt Nam viet nam 25/10/1990 25th Oct. 1990status_6661 6046R-18/VMTC17/10/2018 17th Oct. 20181539709200217/10/2023 17th Oct. 2023
218 Mr. Phạm Hồng Anh pham hong anh Việt Nam viet nam 25/10/1990 25th Oct. 1990status_2774Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 5580R-17/VMTC14/10/2017 14th Oct. 20171507914000014/10/2022 14th Oct. 2022
219 Mr. Phạm Nguyên Anh pham nguyen anh Việt Nam viet nam 12/10/1987 12th Oct. 1987status_12352Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 3991R-20/VMTC25/05/2020 25th May. 20201590339600225/05/2025 25th May. 2025
220 Mr. Phạm Nguyên Anh pham nguyen anh Việt Nam viet nam 12/10/1987 12th Oct. 1987status_12273Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 3881-20/VMTC18/05/2020 18th May. 20201589734800218/05/2025 18th May. 2025
221 Mr. Phạm Nguyên Anh pham nguyen anh Việt Nam viet nam 12/10/1987 12th Oct. 1987status_12244Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 3794-20/VMTC18/05/2020 18th May. 20201589734800218/05/2025 18th May. 2025
222 Mr. Phạm Nguyên Anh pham nguyen anh Việt Nam viet nam 12/10/1987 12th Oct. 1987status_12189Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 3681-20/VMTC14/05/2020 14th May. 20201589389200214/05/2025 14th May. 2025
223 Mr. Phạm Ngọc Anh pham ngoc anh Việt Nam viet nam 07/11/1987 7th Nov. 1987status_8854Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1228R-19/VMTC21/02/2019 21st Feb. 20191550682000221/02/2024 21st Feb. 2024
224 Mr. Phạm Ngọc Anh pham ngoc anh Việt Nam viet nam 15/05/1985 15th May. 1985status_7328Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 0510R-19/VMTC23/01/2019 23rd Jan. 20191548176400215/01/2024 15th Jan. 2024
225 Mr. Phạm Ngọc Anh pham ngoc anh Việt Nam viet nam 11/12/1990 11th Dec. 1990status_1164Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 2359-17/VMTC05/05/2017 5th May. 20171493917200005/05/2022 5th May. 2022
226 Mr. Phạm Ngọc Tuấn Anh pham ngoc tuan anh Việt Nam viet nam 30/06/1982 30th Jun. 1982status_2263Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 4604R-17/VMTC24/08/2017 24th Aug. 20171503507600024/08/2022 24th Aug. 2022
227 Mr. Phạm Ngọc Tuấn Anh pham ngoc tuan anh Việt Nam viet nam 30/06/1982 30th Jun. 1982status_2260Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 3247R-17/VMTC18/06/2017 18th Jun. 20171497718800018/06/2022 18th Jun. 2022
228 Mr. Phạm Ngọc Tuấn Anh pham ngoc tuan anh Việt Nam viet nam 30/06/1982 30th Jun. 1982status_2259Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 4013R-17/VMTC21/07/2017 21st Jul. 20171500570000021/07/2022 21st Jul. 2022
229 Mr. Phạm Quang Anh pham quang anh Việt Nam viet nam 10/05/1992 10th May. 1992status_5893 4955-18/VMTC29/08/2018 29th Aug. 20181535475600229/08/2023 29th Aug. 2023
230 Mr. Phạm Quốc Anh pham quoc anh Việt Nam viet nam 08/06/1995 8th Jun. 1995status_8629Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1775-19/VMTC26/02/2019 26th Feb. 20191551114000226/02/2024 26th Feb. 2024
231 Mr. Phạm Thế Anh pham the anh Việt Nam viet nam 15/10/1994 15th Oct. 1994status_2648Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 5552-17/VMTC11/10/2017 11th Oct. 20171507654800011/10/2022 11th Oct. 2022
232 Mr. Phạm Tuấn Anh pham tuan anh Việt Nam viet nam 22/11/1980 22nd Nov. 1980status_10379Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 7506R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
233 Mr. Phạm Tuấn Anh pham tuan anh Việt Nam viet nam 16/09/1987 16th Sep. 1987status_9385Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 6247-19/VMTC25/06/2019 25th Jun. 20191561395600225/06/2024 25th Jun. 2024
234 Mr. Phạm Tuấn Anh pham tuan anh Việt Nam viet nam 16/09/1987 16th Sep. 1987status_8000Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS 0040-19/TK-VMTC17/03/2019 17th Mar. 20191552755600217/03/2024 17th Mar. 2024
235 Mr. Phạm Tuấn Anh pham tuan anh Việt Nam viet nam 16/09/1987 16th Sep. 1987status_7991Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 2680-19/VMTC09/03/2019 9th Mar. 20191552064400209/03/2024 9th Mar. 2024
236 Mr. Phạm Tuấn Anh pham tuan anh Việt Nam viet nam 16/09/1987 16th Sep. 1987status_7174Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 0426-19/VMTC21/01/2019 21st Jan. 20191548003600221/01/2014 21st Jan. 2014
237 Mr. Phạm Tuấn Anh pham tuan anh Việt Nam viet nam 16/09/1987 16th Sep. 1987status_7158Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 0228-18/VMTC15/01/2019 15th Jan. 20191547485200215/01/2024 15th Jan. 2024
238 Mr. Phạm Tuấn Anh pham tuan anh Việt Nam viet nam 16/09/1987 16th Sep. 1987status_7137Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 0185-19/VMTC11/01/2019 11th Jan. 20191547139600211/01/2024 11th Jan. 2024
239 Mr. Phạm Tuấn Anh pham tuan anh Việt Nam viet nam 09/10/1982 9th Oct. 1982status_5943 5627-18/VMTC26/09/2018 26th Sep. 20181537894800226/09/2023 26th Sep. 2023
240 Mr. Phạm Tuấn Anh pham tuan anh Việt Nam viet nam 22/11/1980 22nd Nov. 1980status_4986Ship Handling CourseShip Handling 0127R-18/SH-VMTC30/04/2018 30th Apr. 20181525021200030/04/2023 30th Apr. 2023
241 Mr. Phạm Tuấn Anh pham tuan anh Việt Nam viet nam 22/11/1980 22nd Nov. 1980status_4909Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 2562R-18/VMTC05/05/2018 5th May. 20181525453200005/05/2023 5th May. 2023
242 Mr. Phạm Tuấn Anh pham tuan anh Việt Nam viet nam 22/11/1980 22nd Nov. 1980status_4888Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 2612R-18/VMTC07/05/2018 7th May. 20181525626000007/05/2023 7th May. 2023
243 Mr. Phạm Tuấn Anh pham tuan anh Việt Nam viet nam 11/08/1981 11th Aug. 1981status_1287Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1672R-17/VMTC31/03/2017 31st Mar. 20171490893200031/03/2022 31st Mar. 2022
244 Mr. Phạm Tuấn Anh pham tuan anh Việt Nam viet nam 06/01/1993 6th Jan. 1993status_1207Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 0319-17/VMTC17/01/2017 17th Jan. 20171484586000017/01/1922 17th Jan. 1922
245 Mr. Phạm Tuấn Anh pham tuan anh Việt Nam viet nam 11/08/1981 11th Aug. 1981status_1064Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 1387R-17/VMTC17/03/2017 17th Mar. 20171489683600017/03/2022 17th Mar. 2022
246 Mr. Phạm Tuấn Anh pham tuan anh Việt Nam viet nam 11/08/1981 11th Aug. 1981status_862Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1686R-17/VMTC31/03/2017 31st Mar. 20171490893200031/03/2022 31st Mar. 2022
247 Mr. Phạm Tuấn Anh pham tuan anh Việt Nam viet nam 06/01/1993 6th Jan. 1993status_664Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 0338-17/VMTC17/01/2017 17th Jan. 20171484586000017/01/1922 17th Jan. 1922
248 Mr. Phạm Tuấn Anh pham tuan anh Việt Nam viet nam 11/08/1981 11th Aug. 1981status_589Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 1288R-17/VMTC10/03/2017 10th Mar. 20171489078800010/03/2022 10th Mar. 2022
249 Mr. Phạm tuấn Anh pham tuan anh Việt Nam viet nam 25/08/1989 25th Aug. 1989status_6748 7006R-18/VMTC18/11/2018 18th Nov. 20181542474000218/11/2023 18th Nov. 2023
250 Mr. Phạm ĐỨc Anh pham duc anh Việt Nam viet nam 21/08/1984 21st Aug. 1984status_8157Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 1418R-19/VMTC22/02/2019 22nd Feb. 20191550768400222/02/2024 22nd Feb. 2024

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container