Danh sách chứng chỉ/chứng nhận (Certificate)

Hiển thị 51-100 của 2914 kết quả.
NoHọ tên
Fullname
Ngày sinh
Date of birth
Còn hiệu lực?
Valid?
Loại giấy tờ
Certificate name
Khóa học
Training course
Số giấy tờ
Certificate No.
Chức danh
Capacity
Ngày cấp
Date of issue
Ngày hết hạn
Date of expiry
Lý do
Reason
51 Mr. Phạm Đức An pham duc an Việt Nam viet nam 05/08/1983 5th Aug. 1983status_613Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônBridge Team Management / Bridge Resource Management 2364-17/VMTC05/05/2017 5th May. 20171493917200005/05/2022 5th May. 2022
52 Mr. Phạm Đức An pham duc an Việt Nam viet nam 05/08/1983 5th Aug. 1983status_539Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 2268-17/VMTC30/04/2017 30th Apr. 20171493485200030/04/2022 30th Apr. 2022
53 Mr. Trương Như An truong nhu an Việt Nam viet nam 28/02/1991 28th Feb. 1991status_7847Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 1036R-19/VMTC17/02/2019 17th Feb. 20191550336400217/02/2024 17th Feb. 2024
54 Mr. Trần Văn An tran van an Việt Nam viet nam 23/04/1987 23rd Apr. 1987status_11619Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1492R-20/VMTC18/02/2020 18th Feb. 20201581958800218/02/2025 18th Feb. 2025
55 Mr. Trần Văn An tran van an Việt Nam viet nam 23/04/1987 23rd Apr. 1987status_3379Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 6858R-17/VMTC16/12/2017 16th Dec. 20171513357200016/12/2022 16th Dec. 2022
56 Mr. Tu Hoàng An tu hoang an Việt Nam viet nam 26/06/1991 26th Jun. 1991status_4594Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 1419-18/VMTC15/03/2018 15th Mar. 20181521046800015/03/2023 15th Mar. 2023
57 Mr. Tu Hoàng An tu hoang an Việt Nam viet nam 26/06/1991 26th Jun. 1991status_3405Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 0021-18/VMTC03/01/2018 3rd Jan. 20181514912400003/01/2023 3rd Jan. 2023
58 Mr. Vũ Văn An vu van an Việt Nam viet nam 01/09/1989 1st Sep. 1989status_9247Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônAutomatic Radar Plotting Aids (ARPA) 5283R-19/VMTC13/06/2019 13th Jun. 20191560358800213/06/2024 13th Jun. 2024
59 Mr. Vũ Đức An vu duc an Việt Nam viet nam 11/02/1979 11th Feb. 1979status_9367Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1508R-19/VMTC23/02/2019 23rd Feb. 20191550854800223/02/2024 23rd Feb. 2024
60 Mr. Vũ Đức An vu duc an Việt Nam viet nam 11/02/1979 11th Feb. 1979status_9307Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 4944R-19/VMTC04/06/2019 4th Jun. 20191559581200204/06/2024 4th Jun. 2024
61 Mr. Vũ Đức An vu duc an Việt Nam viet nam 11/02/1979 11th Feb. 1979status_2269Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 4520R-17/VMTC18/08/2017 18th Aug. 20171502989200018/08/2022 18th Aug. 2022
62 Mr. Bùi Hoàng Anh bui hoang anh Việt Nam viet nam 28/02/1977 28th Feb. 1977status_1782Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 3692R-17/VMTC08/07/2017 8th Jul. 20171499446800008/07/2022 8th Jul. 2022
63 Mr. Bùi Hoàng Anh bui hoang anh Việt Nam viet nam 28/02/1977 28th Feb. 1977status_836Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1459-17/VMTC21/03/2017 21st Mar. 20171490029200021/03/2022 21st Mar. 2022
64 Mr. Bùi Quang Anh bui quang anh Việt Nam viet nam 05/10/1974 5th Oct. 1974status_10618Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 7774-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
65 Mr. Bùi Quang Anh bui quang anh Việt Nam viet nam 05/10/1974 5th Oct. 1974status_10566Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 7659-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
66 Mr. Bùi Quang Anh bui quang anh Việt Nam viet nam 05/10/1974 5th Oct. 1974status_10450Ship Handling CourseShip Handling 0244-19/SH-VMTC05/12/2019 5th Dec. 20191575478800205/12/2024 5th Dec. 2024
67 Mr. Bùi Quang Anh bui quang anh Việt Nam viet nam 05/10/1974 5th Oct. 1974status_10397Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 7498R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
68 Mr. Bùi Quang Anh bui quang anh Việt Nam viet nam 27/12/1991 27th Dec. 1991status_1341Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 2511R-17/VMTC13/05/2017 13th May. 20171494608400013/05/2022 13th May. 2022
69 Mr. Bùi Quang Anh bui quang anh Việt Nam viet nam 24/03/1978 24th Mar. 1978status_1321Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 2244R-17/VMTC28/04/2017 28th Apr. 20171493312400028/04/2022 28th Apr. 2022
70 Mr. Bùi Thế Anh bui the anh Việt Nam viet nam 28/08/1982 28th Aug. 1982status_9075Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 4491R-19/VMTC12/05/2019 12th May. 20191557594000212/05/2024 12th May. 2024
71 Mr. Bùi Tuấn Anh bui tuan anh Việt Nam viet nam 13/11/1982 13th Nov. 1982status_11626Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1499R-20/VMTC18/02/2020 18th Feb. 20201581958800218/02/2025 18th Feb. 2025
72 Mr. Bùi Tuấn Anh bui tuan anh Việt Nam viet nam 07/02/1991 7th Feb. 1991status_4519Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 1439-18/VMTC15/03/2018 15th Mar. 20181521046800015/03/2023 15th Mar. 2023
73 Mr. Bùi Việt Anh bui viet anh Việt Nam viet nam 05/06/1987 5th Jun. 1987status_11145Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 0168R-19/VMTC05/01/2020 5th Jan. 20201578157200205/01/2025 5th Jan. 2025
74 Mr. Bùi Việt Anh bui viet anh Việt Nam viet nam 05/06/1987 5th Jun. 1987status_7821Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1376R-19/VMTC22/02/2019 22nd Feb. 20191550768400222/02/2024 22nd Feb. 2024
75 Mr. Bùi Việt Anh bui viet anh Việt Nam viet nam 05/06/1987 5th Jun. 1987status_3480Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônShip Security Officer (SSO) 0142R-18/VMTC08/01/2018 8th Jan. 20181515344400008/01/2023 8th Jan. 2023
76 Mr. Chu Ngọc Anh chu ngoc anh Việt Nam viet nam 04/04/1990 4th Apr. 1990status_12378CHARTWORLD ECDIS 0006-20/CW-VMTC26/05/2020 26th May. 20201590426000226/05/2025 26th May. 2025
77 Mr. Cù Hoàng Anh cu hoang anh Việt Nam viet nam 16/07/1988 16th Jul. 1988status_2179Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 4012R-17/VMTC21/07/2017 21st Jul. 20171500570000021/07/2022 21st Jul. 2022
78 Mr. Hoàng Anh hoang anh Việt Nam viet nam 22/08/1980 22nd Aug. 1980status_10594Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 7730-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
79 Mr. Hoàng Anh hoang anh Việt Nam viet nam 22/08/1980 22nd Aug. 1980status_10545Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 7660-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
80 Mr. Hoàng Anh hoang anh Việt Nam viet nam 22/08/1980 22nd Aug. 1980status_10511Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 7600-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
81 Mr. Hoàng Anh hoang anh Việt Nam viet nam 22/08/1980 22nd Aug. 1980status_10468Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Oil Tanker Cargo Operations 7530-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
82 Mr. Hoàng Anh hoang anh Việt Nam viet nam 13/09/1984 13th Sep. 1984status_9668Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônOperational Use of Electronic Chart Display Information System Generic (ECDIS Generic) 6883R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
83 Mr. Hoàng Quang Anh hoang quang anh Việt Nam viet nam 11/01/1979 11th Jan. 1979status_8189Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1156R-19/VMTC19/02/2019 19th Feb. 20191550509200219/02/2024 19th Feb. 2024
84 Mr. Hoàng Thế Anh hoang the anh Việt Nam viet nam 16/07/1985 16th Jul. 1985status_8188Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1155R-19/VMTC19/02/2019 19th Feb. 20191550509200219/02/2024 19th Feb. 2024
85 Mr. Hoàng Trương Nhật Anh hoang truong nhat anh Việt Nam viet nam 10/10/1992 10th Oct. 1992status_9631Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1128R-19/VMTC18/02/2019 18th Feb. 20191550422800218/02/2024 18th Feb. 2024
86 Mr. Hoàng Trương Nhật Anh hoang truong nhat anh Việt Nam viet nam 10/10/1992 10th Oct. 1992status_3490Tokyo Keiki EcdisTOKYO KEIKI ECDIS 0004-18/TK-VMTC10/01/2018 10th Jan. 20181515517200010/01/2023 10th Jan. 2023
87 Mr. Hoàng Tuấn Anh hoang tuan anh Việt Nam viet nam 30/12/1979 30th Dec. 1979status_9774Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 6249-19/VMTC25/06/2019 25th Jun. 20191561395600225/06/2024 25th Jun. 2024
88 Mr. Hoàng Tuấn Anh hoang tuan anh Việt Nam viet nam 30/12/1979 30th Dec. 1979status_9768Ship Handling CourseShip Handling 0135-19/SH-VMTC09/08/2019 9th Aug. 20191565283600209/08/2024 9th Aug. 2024
89 Mr. Hoàng Tuấn Anh hoang tuan anh Việt Nam viet nam 08/01/1990 8th Jan. 1990status_8628Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1774-19/VMTC26/02/2019 26th Feb. 20191551114000226/02/2024 26th Feb. 2024
90 Mr. Hoàng Tuấn Anh hoang tuan anh Việt Nam viet nam 21/05/1987 21st May. 1987status_3863Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 0971R-18/VMTC15/02/2019 15th Feb. 20191550163600215/02/2024 15th Feb. 2024
91 Mr. Hoàng Tuấn Anh hoang tuan anh Việt Nam viet nam 21/05/1987 21st May. 1987status_3855Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 0985R-18/VMTC25/02/2018 25th Feb. 20181519491600025/02/2023 25th Feb. 2023
92 Mr. Hoàng Văn Anh hoang van anh Việt Nam viet nam 11/07/1992 11th Jul. 1992status_10298Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1841-19/VMTC26/02/2019 26th Feb. 20191551114000226/02/2024 26th Feb. 2024
93 Mr. Hoàng Văn Anh hoang van anh Việt Nam viet nam 14/08/1964 14th Aug. 1964status_9690Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônEngine Room Management / Engine Resource Management 6840R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
94 Mr. Hoàng Văn Anh hoang van anh Việt Nam viet nam 14/08/1964 14th Aug. 1964status_9604Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtBasic Training for Chemical Tanker Cargo Operations 7125R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
95 Mr. Hoàng Văn Anh hoang van anh Việt Nam viet nam 14/08/1964 14th Aug. 1964status_9593Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 7025R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
96 Mr. Hoàng Văn Anh hoang van anh Việt Nam viet nam 14/08/1964 14th Aug. 1964status_9570Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Chemical Tanker Cargo Operations 7224R-19/VMTC30/06/2019 30th Jun. 20191561827600230/06/2024 30th Jun. 2024
97 Mr. Hoàng Văn Anh hoang van anh Việt Nam viet nam 18/07/1994 18th Jul. 1994status_827Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties 1450-17/VMTC21/03/2017 21st Mar. 20171490029200021/03/2022 21st Mar. 2022
98 Mr. Hoàng Đức Anh hoang duc anh Việt Nam viet nam 22/04/1978 22nd Apr. 1978status_7048 7810R-18/VMTC18/12/2018 18th Dec. 20181545066000218/12/2023 18th Dec. 2023
99 Mr. Hoàng Đức Anh hoang duc anh Việt Nam viet nam 22/04/1978 22nd Apr. 1978status_4757Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Chuyên mônSecurity Awareness Training 1628R-18/VMTC23/03/2018 23rd Mar. 20181521738000023/03/2023 23rd Mar. 2023
100 Mr. Hoàng Đức Anh hoang duc anh Việt Nam viet nam 22/04/1978 22nd Apr. 1978status_4654Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ Đặc biệtAdvanced Program For Oil Tanker Cargo Operations 1037-18/VMTC27/02/2018 27th Feb. 20181519664400027/02/2023 27th Feb. 2023

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container